Senzibilní archeologie
Senzibil pátrá v Kovářské po Palouku mrtvých   Spirit 29/1994
Tajemné kruhy znovu na scéně   Spirit 20/1994
Záhadné kruhy na slovanských hradištích - na pravěkých hradištích jsou detekovány kruhové útvary psychotronickými metodami (Tašovice - Starý Loket) ZAZ 1/1995
Další záhadné kruhy na slovanských hradištích   ZAZ 4/1995
Hledáme vysvětlení nových senzibilně archeologických nálezů    ZAZ 2/1996
Možnosti senzibilní archeologie   ZAZ 3/1996
  Close, J.: Co je pravdy na "karlovarských kruzích"? - polemika ZAZ 3/1996
-jm-: O jaké nálezy jde? - polemika ZAZ 3/1996
Vyfantazírované karlovarské kruhy?  - odpověď na polemické články ZAZ 5/1996
Znovu o hradišti u Pernštejna   Spirit 34/1996
K jedné přednášce českého klubu skeptiků Sisyfos   ZAZ 5/1998
Další vydařená akce skeptiků   ZAZ 5/1999
Fenomény ingerence a prestace - několik slov k nové knize z vydavatelství Včelka ZAZ 3/2000
Věda, skeptici a iracionalita - zamyšlení nad knihou "Věda kontra iracionalita"    ZAZ 4/2000
Spis „Fenomény ingerence a prestace“ není určen jen proutkařům – o nové knize vyd. Včelka ZAZ 3/2001
Význam Agricolova popisu proutkaření   ZAZ 5/2001
Dopis Jiřímu Grygarovi - proč jsem se nestal členem klubu skeptiků, ale KPUFO ZAZ 1/2002
Co je známo o Grander – vodě?   ZAZ 1/2003
Může pomoci virgule při hledání Wogatisburgu?   ZAZ 1/2003
  Laurenc, S.: Poznámky ke knize Vl. Baumgartla "Fenomény ingerence a prestace"   ZAZ 1/2003
Kritiku ano, ale seriózně! - odpověď na příspěvek S. Laurence CP 3/2004
Další karlovarské kruhy objeveny   ZAZ 2/2003
Co hýbe virgulí   CP 1/2005
Senzibilní archeologie - příspěvek do semináře Sdružení badatelů v psychotronice (Plzeň, 2004) Sborník prací
Vyhlídková skála u Harry nad Sálou (Německo) Výsledky senzibilně -archeologického průzkumu v r. 2002 (nálezová zpráva)   
Hora Staffelberg v Německu Výsledky senzibilně -archeologického průzkumu v r. 2002 (nálezová zpráva)  
Nálezy karlovarských kruhů v Polsku * (*.doc)

Příloha * (*.doc)

Objevy tzv. karlovarských kruhů v r. 2002 a v r. 2004 na místech možných dávných obydlí v Polsku (ve vnitrozemí Polska a u Baltského moře)  
Hradiště Závist * (*.doc) Výsledky senzibilně -archeologického průzkumu v r. 2004 (nálezová zpráva)