Základní dokumenty


Stanovy Klubu psychotroniky a UFO, z.s.

Přihláška za člena KPUFO

(ke stažení *.doc, *.zip, *.pdf)

Informační bulletin

Tvoří faktickou kroniku klubu / 1995-2014 * od 2015

Zásady zpracování osobních údajů v KPUFO v souladu s GDPR

Soubor základních dokumentů

Stanovy, Směry a koncepce činnosti, Návody pro badatelskou činnost

Směry a koncepce činnosti KPUFO
Zprávy o činnosti organizace a úkolech 

 


Tiskopis na zaznamenání informací případů UFO aj. atmosférických jevů 

(*ke stažení *.zip)

Dopis pro svědka, osnova pro vylíčení zážitku, nákresy a mapa, osobní údaje)

Pracovní postup pro průzkum agrosymbolů

(*ke stažení *.zip / *.pdf)

Návod k průzkumu, Tiskopis na zaznamenání informací, soubor hypotéz

Tiskopis na zaznamenání informací případů anomálních jevů psychotronického charakteru

(*ke stažení *.zip)

Dopis pro svědka, osnova pro vylíčení zážitku, nákresy a mapa, osobní údaje)