Směry a koncepce činnosti Klubu psychotroniky a UFO, z.s.

 4. oblast archeoastronautiky (program Paleokontakt)

Východiska : 

1. Lidstvo vzniklo zásahem zvenčí (v podstatě odmítnutí některých prvků evoluční teorie). Do vývoje života na Zemi se zasahovalo : 

a) na nejnižších organických procesech (při vzniku prvních složitějších sloučenin, aminokyselin, první buňky apod.)  

b) do vývoje živočišných druhů (opů...) 

c) do vývoje druhu Homo sapiens, do vývoje jeho civilizace 

d) kombinace těchto možností 

e) lidstvo bylo na Zemi dopraveno zvenčí, odjinud (viz mýty národů a pod.) 

2. Současná civilizace není první civilizací na Zemi - před ní existovaly 

a) člověk (civilizace) v druhohorách (nálezy předmětů v druhohorních vrstvách, otisky stop. apod.)

b) civilizace obrů 

c) existence neznámých civilizací (Atlantida, Lemurie, Mu, Hyperborea, aj.) a otázka jejich zániku (potopa, dopady asteroidu, posuny Země, přílet neznámých planet - Nibiru, aj.). 

d) známé starověké civilizace (Sumer, Egypt, Indie aj.) jsou odrazem těchto zaniklých civilizací, jež využívaly jejich poznatků v transformované podobě, mnohé poznatky se přechovaly ve formě esoterních základů světových náboženství.   

Bájné země a krajiny 

Atlantida - kontinent, o kterém psal Platón v dialogu Tímaios a Kritiás. Umístěn nejčastěji do ostrovů v Atlantiku, Středozemním moři, na Antarktis. 

Šamb ha lá - bájná říše, vstup do těchto prostor je podmíněn duchovní vyspělostí hledajícího 

Agharta - podzemní říše pod zemským povrchem, se vstupy v různých částech světa, hlavně v Tibetu 

země Mu - kontinent v Tichém oceáně 

Lemurie - kontinent, který měl existovat kdesi v Indickém oceáně 

Země kněze Jana - kdesi ve Střední Asii 

Ostrovy nesmrtelných - z japonské mytologie 

Sannikovova země - ostrovy za polárním kruhem mezi Asií a Amerikou 

El Dorado - bohatá, bájná země oplývající zlatem ve Střední Americe 

Směr působení KPUFO

-         dokumentace a prověřování sporných historických a archeologických otázek v ČR