Směry a koncepce činnosti Klubu psychotroniky a UFO, z.s.

 1. oblast UFO (program UFO centrum)

 

Hypotézy o původu UFO

UFO (neidentifikované létající objekty) zahrnují řadu jevů a úkazů, ze kterých vyplývá, že jejich podstata nemůže být jedna, ale že může jít o více druhů různých úkazů. 

Přírodovědné  

UFO jsou chybně vyhodnocená pozorování přirozených astronomických, meteorologických jevů, nebo technických projevů lidské činnosti.

UFO jsou důsledkem dosud neznámých projevů a působení v zemské kůře. (tzv. "zemská světla"). 

UFO jsou dosud neznámé přírodní úkazy. 

  Mimozemské

UFO jsou kosmická plavidla, která pilotují nebo kontrolují inteligentní cizí bytosti (Hynek, A., Jacobs, J. aj.)

Zkušenosti s UFO jsou zkouškami, kterými nás cizí inteligence testují (Jacobs, J.)

Zkušenosti s UFO jsou programem, díky kterému se má lidstvo změnit z "planetárního člověka" na "kosmického člověka". (Sprinkle, L.)

  Psychologické  

Létající talíře (UFO) nejsou hmotné objekty, ale mandala, magický disk, který představuje celistvost a úplnost. Je to jeden z archetypů, univerzálních symbolů, které vystupují ve snech, viděních, vyvolávají silné emotivní a imaginativní reakce a které pocházejí z tzv. kolektivního nevědomí. Mandaly - disky UFO - jsou tedy zviditelněné lidem, kteří touží po harmonii a rovnováze. (Jung, C.G.)

UFO jsou tzv. psychoidní úkazy, stojící na pomezí fyzikálního a psychického světa, jde o úkazy sice ve vnějším světě, (tzn. schopné zanechat stopu ve fyzikální rovině - otisky, radarové odrazy, ožehnutí předmětů aj. ovlivnění fyzické stránky člověka) ale zároveň se pojí s jeho vnitřními zážitky (Grof, S.)

 

Stav vědomí pozorovatele umožňuje, aby UFO vstoupily do jeho dimenze prostoru a času a staly se viditelnými. UFO přicházejí z jiných dimenzí prostoru a času , které koexistují s naším vesmírem a nemusí být "mimozemské" v obvyklém slova smyslu (Vallée, J.)

Určitý specifický stav psychiky jedné nebo několika osob přítomných na určitém místě v určitém čase umožňují přestup UFO

1.      do roviny vnímání pozorovatele, který je do jisté míry i emitorem tohoto jevu. Tzn. že jde o  osoby  s určitými zvláštními dispozicemi k tomuto vnímání, které mohou být dlouhodobého nebo momentálního charakteru

2.      do našeho fyzikálního světa s možností působit na materiální objekty a měnit další fyzikální charakteristiky. I v tomto případě je pozorovatel i zároveň emitorem tohoto jevu.

Pozorování UFO tak vystupuje jako složitý komplex událostí a prvků, který má již vyšší úroveň synchronicity, tzn. takové souhry událostí, do které vstupují prvky psychologické, místní, časové, fyzikální, aj. povahy, které vůči pozorovateli vystupují jako náhody. (KPUFO)

Okultní

UFO aj. příbuzné události (vize, zjevení, aj. setkání s neznámými bytostmi, atd., atp.) jsou astrálním vírem, prostřednictvím kterého přicházejí různé astrální bytosti.

Astrální světlo, popř. astrální vír vzniká v důsledku kombinace

-         mentální aktivity člověka nebo skupiny osob

-         vlivu místa (průběhu energií Země, kosmu, atd. a aktivizací určitého energetického bodu Země, pozitivního či negativního)

-         v kombinaci s časem a dalšími dosud neznámými faktory fyzikální aj. povahy

Podstatou problému jsou tak vlastně magické praktiky.

  Směr působení KPU

Shromažďovat zprávy o pozorování UFO tak, aby obsahovaly maximum použitelných informací pro výzkum ve směru :

-         fyzikálním (tvar, barva, pohyby, manévry, směr letu, pozůstatky, atd.)

-         psychologickém (úloha svědka jako emitorů a původců jevu)

-         místním (úloha místa a jeho možné úlohy ve vzniku a působení