Zpráva o působení a dalším směřování

Klubu psychotroniky a UFO, o.s. (2012) 

Současná krize v záhadologii a jak ji překonat  

Před několika měsíci, britský ufologický spolek ASSAP oznámil možnou smrt UFOlogie. (1)

Vychází z toho, že dosud nebyl poskytnut důkaz, že UFO jsou mimozemská plavidla a došlo k poklesu počtu zpráv o UFO, což naznačuje, že mimozemšťané neexistují.

Znamená to konec "ufologie", výzkumů o UFO?

Reakce velkých ufologických organizací byla okamžitá a rozhodná. "V žádném případě! Je to živý problém," řekli američtí ufologové z MUFON.

Málokdo se však nad tímto vyhlášením zamyslel. Navíc je otázka, zda ASSAP nechtěla tímto prohlášením na sebe jen strhnout pozornost. Při letmém seznámení se s její činností není zásadnějšího rozdílu s ostatními spolky.

Ale jaký je skutečný stav výzkumů UFO? A vůbec celé záhadologie? A jak se to projevuje na stavu celého hnutí?

Podívejme se na stav ufologie, ve které se odráží problémy celé záhadologie. Porovnáme náš aktuální stav se stavem v pravlasti ufologie, v USA. Jsme součástí tohoto hnutí a vývoj jinde se odráží i u nás.

 

Britský spolek ASSAP má pravdu.

Výzkum UFO je v krizi. Zprávy přicházejí po stovkách, v ČR po desítkách ročně. Není ale dost lidí pro jejich důkladné vyšetření.

Přesto, že pokračuje po desetiletích výzkum UFO v soukromých a vojenských organizacích, vedlo to ke zklamání těch, kteří si mysleli, že něco určitě a okamžitě odhalí.

Mnoho historických postav UFOlogie stárne nebo už odešli. Kdo dělá práci teď? A co přesně dělají?

 

Hlavní organizací v USA pro vyšetřování pozorování UFO je MUFON, Mutual UFO Network . MUFON není v dobré kondici. Jejich proklamovaným cílem je provádět vědecký výzkum zpráv o UFO ve prospěch všeho lidstva. Ale je otázka, zda je schopná to skutečně naplnit.

Aktuální zaměření MUFON je totiž všechno možné kromě řádného vyšetřování UFO a to není zdaleka vědecké.

MUFON se skládá ze skupin, které pokrývají každý stát po celé USA. Působí poněkud nezávisle, i když členové platí příspěvky do centra.

Počet členů v MUFONU se snížil (100 platících členů a 1000 příznivců v databázi) a některé místní MUFON skupiny jsou znechuceny a před rozpadem. Proč? Vedení registruje nepokoje za posledních několik let, které narušují činnost a celkově komplikují situaci.

Zaměření místních skupin MUFON v těchto dnech jsou témata jako mimozemské únosy, teorie o spiknutí, lidské mimozemské hybridy, hypnotické regrese a potlačené vzpomínky.

To je široká škála zájmů, vyšetřování případů UFO je na pokraji zájmu. 

Nedávno došlo ke střídání stráží v MUFON. Nastoupil už čtvrtý ředitel od roku 2009. Nově jmenovaný ředitel MUFON Jan Harzon (inženýr IBM, sekční ředitel Orange County) uvedl, že UFOlogie je věda, MUFON podporuje vědeckou metodu a že má v úmyslu dát opět vědeckou tvář vyšetřování UFO 

Poslední sympozium, které se konalo v Las Vegas letos v červenci bylo na téma "Věda, UFO a hledání ET." Konference představovala prezentaci několika vědeckých odborníků (aktuálních a bývalých), ale neposkytly žádné senzační informace, neboť se opíraly o střízlivou vědu.

"Doufáme, že překleneme propasti mezi vědou a ufologií," řekl Jan Harzan. "Je to jedno a to samé." Las Vegas Sun (19.července 2013)

Když přišel čas na dotazy médií, George Knapp, investigativní novinář pro KLAS-TV kanálu 8 chtěl vědět: Proč je ufologie důležitá?

"Mohla by mít dopad na každého člověka na Zemi," řekl David Jacobs, konzultant UFO a vysloužilý profesor historie z Temple University Philadelphia. "Proto bychom se měli o něm něco dovědět.“

Debbie Ziegelmeyer, ředitel MUFON v Missouri: "Je to něco, co je součástí naší historie ...“

 

Situace v americké ufologii je inspirací i pro nás

Shody

-          Máme v podstatě stejné problémy

-          Stárnutí badatelů

-          Odliv těch, kteří očekávali okamžité výsledky a senzační odhalení

-          Je otázka, zda u etablovaných organizací neexistuje rozpor mezi proklamovanými cíli a schopnostmi je skutečně naplnit

Rozdíly

-          V USA neproběhlo důrazné oddělení exopolitiky a teorií spiknutí od klasických ufologických struktur MUFON. U nás ano.

Může MUFON dosahovat své cíle? Poslední komentátoři říkají, že ne.

Z diskuse malých skupinek a jednotlivců vyplývá shodné tvrzení, že UFOlogie je na špatné cestě.

Autor Trail UFO, Jack Brewer, kritizuje současnou metodiku MUFON, charakterizuje ji jako "falešnou". Trail UFO blog kritizuje současný stav oboru a bere na vědomí rostoucí hlasy, z nichž někteří chtějí povýšit vyšetřování a použité metody z oblasti pseudovědy.

Se zaměřením na únosy, spiknutí a exopolitiku, se jádro této oblasti značně posunulo od  vyšetřování a určení toho, co lidé hlásí, že viděli na obloze.

Národní UFO Reporting Center má databázi hlášených pozorování, ale je otázka o smyslu takových dat.

Také MUFON má svou databázi hlášení UFO. Praxe MUFON je ale taková, že každý může vkládat pozorování UFO, a to i anonymně. Každý z platících členů je však může i upravovat a rušit. Vyvolává to spory, že zprávy jsou „cenzurovány“ a „ukrývány“…

Řada skeptiků a kritiků zpochybňuje tvrzení, že UFOlogie je věda. To však závisí na tom, jak chceme definovat "vědu". Obecná definice je, že jde o "systematické shromažďování poznatků", ale to není příliš přesná definice pro oblast, které obsahuje velké množství dat, ale málo konstruktivních hypotéz.

Další badatel, Antonio Paris provozuje skupinku Aerial Phenomana - http://aerial-phenomenon.org,  která má poněkud jiné zaměření než MUFON. Chce se vrátit k základním představám o vyšetřování UFO a dostat se pryč od konspiračních a okrajových témat, která tak často převažují v sympoziích MUFON a témat místních poboček MUFON.

Jaké druhy nástrojů chce A. Paris a jeho organizace k tomu použít?

Internetové stránky mohou pomoci identifikovat některé z umělých objektů, jako jsou letadla a satelity. MUFON zmiňuje také tyto nástroje na svých stránkách spolu s astronomickými weby k identifikaci světelných nebeských objektů, které jsou někdy matoucí pro lidi při jejich pozorování ze země. Paris klade důraz na znalost mnoha vojenských letadel a říká, že je lze obvykle identifikovat v souvislosti s vojenskými základnami v okolí.

API zatím řeší asi 300 případů, ale nesleduje ty, které vypadají jako vtipy a omyly.

Není nedostatek zpráv o UFO, říká. Prvotní třídění a stanovení životaschopných případů musí nutně odstranit ty případy, které nejsou hodny vyšetřování, jinak by to vedlo k přetížení týmu. 

MUFON školí své vyšetřovatele pomocí manuálu a zkoušek. Paris říká, že zkouška nevyžaduje žádné specializované dovednosti a mnoho lidí by jí mohlo projít, aniž by se školila z manuálu. Certifikace jako terénního vyšetřovatele se MUFON staví na piedestal jako záruka standardizace své metody a poskytuje rámec pro svou činnost. Je to bohužel však jen Potěmkinova vesnice. 

Každý člen MUFON totiž funguje do značné míry nezávisle, bez kontroly, nedůsledně a s regionálními rozdíly.

Paris je frustrován nedostatkem sdílení informací interně i externě z MUFON. Neexistuje spolupráce. Proto také nefunguje koordinace zpráv, které mohou být o stejném objektu z několika stran a zdrojů. To by bylo užitečné.

Věda je závislá na sdílení informací, a to buď prostřednictvím spolupráce a vzájemného hodnocení nálezů. UFOlogie vždy trpěla nedostatkem v této oblasti, z různých příčin. Nemá nikde zavedenou takové mechanismy, třeba jen pro on-line umístění pro podání výsledků vyšetřování.

Srovnání s našimi podmínkami

Shody

-          Zhruba od roku 2009 sílí kritika etablovaných spolků a společností

-          Kritika přichází od jednotlivců, nebo malých nových skupin

-          Vznikají nové malé skupiny, strhávají na sebe pozornost, ale brzy zanikají

-          Spolupráce je obtížná, skupiny konkurují

Rozdíly

-          U nás kritika přerůstá v otevřené útoky

-          Úhelným kamenem je orientace na vědu

-          zatímco v USA noví badatelé volají po vědeckém přístupu, zde je odpor k vědě

 

Američtí ufologové tedy řeší otázku: "Je ufologie věda?" nebo "Může někdy být ufologie vědecká?"

Naše otázka je: jaký bude náš přístup k vědě?

-          Doba různorodosti názorů pod jednou společnou organizační střechou je pryč

-          Použití odborných nástrojů a přístupů k anomálním jevům nás nesmí diskvalifikovat v očích veřejnosti

Mohou být vědecky zkoumány UFO aj. záhady?

Pokud má být něco zkoumáno "vědecky", pak máme na mysli metodické a objektivní pozorování a je nutné brát v úvahu přírodní zákony, logiku a rozum.

Vyšetřování UFO aj. záhad může být vědecké.

Jenže vyšetřovatelé a badatelé mají tendenci přiklánět se k víře v určitou hypotézu. 

Je u nich problém začít hledání odpovědí nejprve u reálných jevů.

Sklon k víře v tajemství a preferování záhadných vysvětlení je běžným jevem v záhadologii. 

 

 Američtí ufologové vždy preferovali rychlou reakci na přijaté zprávy (zřízení bezplatných tel. linek s operátory 24 hodin denně, už v 1967 z iniciativy J.A. Hynka, spolupráce s policií a FBI…)

-          Profesionalita pro zachycení informací (profesionální natáčecí technika, apod.)

MUFON dostává stovky případů měsíčně a je zde značné množství nevyřešených vyšetřování. To vytváří značné pracovní zatížení pro dobrovolníky. Je třeba třídit zrno od plev, ale stále existuje dost platných prostředků, jak rychle zjistit, co lidé pravděpodobně viděli na obloze.

Podobný problém je u nás. Umíme řešit staré případy, odhalujeme léta staré omyly a podvody a uvádíme na pravou míru mnohé mýty a nesmysly. Jenže veřejnost chce nové, aktuální případy.

 

 Většina zpráv bude mít uspokojující odpověď, pokud budou pečlivě zkoumány. Problém je, že to nemusí očitý svědek ani veřejnost přijmout.

To je další problém vytvářející důvěru a pověst ufologických organizací a ovlivňující další vrstvy veřejnosti. Extrémní dopad může být i totální izolace organizované racionální ufologie.

Řešení je spolupráce. Vyhledání všech racionálně smýšlejících osob.

 To může být nový úsvit pro záhadologii, když stará garda doznívá a pokud nová generace, zaměřená na racionalitu, převezme štafetu.

Musí se změnit základní předpoklady a přístupy.

Musíme se zbavit nesmyslů, jít zpět k základům.

Stojíme před další transformací.

 Východiska pro novou etapu

 KPUFO patří do záhadologického hnutí. Co znamená a co má dělat?

 Pohybujeme se v informační oblasti. Informace

-          přijímáme,

-          uchováváme

-          zpracováváme

-          předáváme veřejnosti

Proto je pro nás práce s informacemi stěžejní.

 Otázka proto pro další období pro nás zní:  JAKÉ informace budeme 

-          přijímat,

-          uchovávat

-          zpracovávat

-          předávat veřejnosti ?

 -          zda to budou nesmysly nebo kvalitní informace ?

 Kdo to odliší ?

 Od toho se odvíjí směr dalších úvah a vůbec další působení

 Opodstatněnost záhadologie

 -          informace – šířit informace

otázka je, co z toho veřejnost bude mít?

O čem vlastně chceme veřejnost přesvědčit ? A proč?

Co se stalo s veřejností

-          nechápe opodstatněnost záhadologie

-          je ekonomicky vyčerpaná

-          má méně volného času, více povinnosti

-          situace ji vede k nechuti přemýšlet

-          snížila se vzdělanost

-          přes množství a přístupnost informací neumí rozlišovat jejich kvalitu

-          snaha o regeneraci a oddych

 Množství členů a sympatizantů

Kolik lidí se v ČR zabývá záhadologií a jak často?

50 osob – každý týden - badatelé

500-1000 – každý měsíc – sympatizanti

1000-10000 – několikrát za rok - konzumenti

-          nehrajme si na spasitele!

 naše úloha je

-          vzdělání

-          trávení volného času

-          informovanost o určitých otázkách obecného zájmu

-          obecně prospěšná činnost

Internet

-          nástup masově po roce 2000

-          deficit informací z tištěných časopisů do internetu trval asi 10 let

-          nová generace nezná info z časopisů před rokem 2000

-          záplava záhadologických webů

-          snaha po čtenosti vede ke stejným problémům jako u tištěných časopisů – snížení úrovně, podbízení se, není snaha o řešení záhad, ale jejich výrobu a konzervaci za každou cenu

 Východisko

-          ne mít jeden ale více webů

-          držet styl a získávat čtenáře všemi prostředky

-          využití internetu a sociálních sítí k propagaci činnosti a náboru členů

Řešení záhad – má záhadologie opodstatnění?

K čemu vede špatné řešení záhad ?

-          špatná prezentace řešení záhad – vznik pseudozáhad

-          k čemu vede šíření nesmyslů (pseudomegality, pseudoenergie v psychotronice, lampiony místo UFO… atd.)

 Slouží to

-          obchodníkům se záhadami !

-          slouží to fungování internetových sekt kolem webů s jejich guru (Mašek, Aluška aj.) – těží z bílých míst v záhadologii k jejich zvráceným tezím a zaměření

-          tyto mají i politické ambice! – nedělejme si iluze kolem jejich zaměření. O demokratické a svobodné výměně názorů si tam můžeme jen zdát! Filtrování diskuse a vylučování nepohodlných kritiků je běžná věc.  Nehledě na oblibu neonacistických pseudozáhad kolem Icke, van Helsinga, popírání holocaustu, antisemitské útoky, apod.

-          z tohoto důvodu naše činnost není těmito vítaná!

 Problémy vyvstávají v okamžiku, kdy musíme reagovat na nastupující změny

 Zachycujeme změny včas?

 - rozpoznali jsme význam IT, internetu i sociálních sítí

 Změny od roku 2008 – krize v ekonomice

 - ovlivnila volnočasové aktivity, ztížila badatelskou činnost

 Pro koho fungujeme

-          Pro členy ?

-          Pro veřejnost ?

 Pro členy – 120 Kč/rok, tj. 10 Kč/měsíc

-          informace o akcích, korespondenci, pátrání, archivu elektronickém i písemném

-          výroční DVD – knihy, filmy, prezentace, celé knihy

připravujeme

-          tematické CD/DVD – příručky pro badatele UFO, psychotroniky, proutkaření, aut.kresba, GPZ aj. z archivu

-          DVD k výročí

-          ideální stav – digitalizace i písemného archivu – můžeme jen postupně po zájmových oblastech 

 Pro veřejnost – 0 Kč

-          internet

-          přehledy témat

-          záhady na fotografiích

-          agrosymboly

-          psychotronika

-          SHC

-          Kryptozoologie

-          Vortexy

-          zprostředkovaně – členové píší knihy, informují o svém bádání články na internetu

Zatím chybí – do budoucna

-          poltergeist

-          UFO – plánujeme statistiku z naší databáze, chybí přístup do naší databáze z veřejnosti, jako Záře 

 Kdo dělá něco podobného pro členy jako my ? Nikdo

 Co neděláme

-          velké akce pro veřejnost

 Spolupráce v záhadologii

 Nové projekty

 Sledujeme vývoj v okolních státech

      Slovensko – po období zmatků, vzniklo několik iniciativ a časopisů, vznikla SAVPJ, jako oficiální organizace, která si klade za cíl soustředit většinu zájemců, spolupracovat s ČR, vydávat tištěný časopis. Racionální proud zde má silný vliv.  

Nový společný (tištěný) časopis

Časopisy tištěné

-          krize s nástupem internetu

-          nutný doplněk reklama

-          prodejnost vede ke snížení úrovně

-          zvýšení ceny

-          rozmělnění problematiky mezi jiná „domácí“ témata

-          záhadologové nemají na obsah časopisu žádný vliv

-          záhady se dobře prodávají, ale není snaha záhady řešit

 Řešíme časopis, ale analyzujme si, jaký byl vývoj a zánik všech časopisů, proč zanikly.

 -          nejlepší řešení – časopis, který řídí záhadologové

-          financovaný silným vydavatelem

-          prostě záhadolog dělal svou práci, vydavatel a distributor taky svou.

U Záhady života a Enigmu a M2000 už nic takového nehrozí. Proč k tomu došlo, to by se mělo řešit. Prostě záhady se prodávají a musí to číst každý. Záhadology tam nechtějí  

 Společný záhadologický web

-          KPUFO.CZ / SK

-          Záře

-          FFC

-          UFO klub Zlín …

Obsah

-          rozcestník na weby

-          novinky z příbuzných webů pomocí RSS

-          interní věci na heslo – pouze pro členy klubů

-          materiály, týkající se obecných problémů záhadologie a spolupráce

-          akce a pozvánky

-          hesla a pojmy

 

      Internet se stává nejdostupnějším zdrojem informací. Stává se hlavním kolbištěm při střetu různých směrů a idejí.

      sociální sítě – zatím nejsou plně doceněny, ale přesto mohou významně zasáhnout do struktur a existencí organizací a spolků  

Co z toho vyplývá ?

      Nutno využít možností, které jsou charakteristické pro internet, tj.

      rychlost a aktuálnost přinášených informací

      důraz na informace ze zahraničí (vyžaduje jazykové znalosti, kontakty se zahraničím…)

      decentralizace v řízení – dát větší prostor regionálním badatelům

      sociální sítě využít pro propagaci idejí i akcí a nábor nových členů

V Praze dne 9.11.2013