Směry a koncepce činnosti Klubu psychotroniky a UFO, z.s.

 5. oblast alternativní medicíny (program Zdraví)

 

Přehled alternativních léčebných metod

  Příčiny porušení zdraví

Fyzikální

Úraz

Chemické

Otrava

Biologické

Nákaza, genetické vlivy

Psychické

Psychologické vlivy 

Duchovní

Magické vlivy

Karmické

Vlivy minulých životů (které však mohou být i všechny předchozí)

Kombinované

 

Alternativní terapie 

Fytoterapie

léčení pomocí rostlin

léčba pitím bylinných čajů

léčba pitím šťáv ovoce a zeleniny

Fytobalneoterapie

rostlinné lázeňství

omývání, koupele, zábaly

Sparygika

Alchymistická a náboženská představa o čistotě těla pomocí speciálních rostlinných prostředků

léky k vtírání a k orálnímu použití

Bachova terapie

nemoc vzniká slabostí charakteru

léčba spirituálním úsilím a energií, výtažky z květů harmonizující psychické a nervové síly (orální použití)

Aromaterapie

rostlinná energie může obnovit narušenou rovnováhu mezi tělem a duší.

léčba vůněmi rostlin, esencemi k vdechování i k orálnímu použití

 

Homeopatie

Nemoc je chronická porucha konstituce

léčení nepatrnými dávkami látek

Biochemie podle Schuslera

Nemoc je nedostatek minerálních látek

léčba zředěnými anorganickými solemi, užívanými orálně

Nosody

Kombinace imunizace a homeopatie

očkování prostředků z původců nemoci a nemocných tkání, orálně a injekčně jako přenos informace

Homotoxikologie

Nemoci jsou postupnou otravou

léčení pomocí homeopatických a ostatních ředěných medikamentů, nosodů

Mikrobiologická terapie

Nemoc vzniká špatnou střevní flórou

léčba očkovacími látkami ze střevních baktérií (orálně i injekčně)

Nervová terapie podle Hunekeho

Nemoci jsou způsobeny ohniskem (rušivým polem) v těle

léčba injekcemi s narkotizačními prostředky

Terapie enzymy

Specifické bílkoviny mohou podporovat obranyschopnost organismu

léčba orálně i injekčně

Léčba implantací čerstvých tkáňových struktur

na nemocného je třeba přenést vitalitu mladých zvířecích buněk

injekce žijících buněk z čerstvě zabitých zvířat

- Theurerova terapie

Povzbuzení autoléčby extrakty ze zvířecích buněk, povzbuzení imunitního systému extrakty z brzlíku, atd.

léky se podávají injekčně

- terapie brzlíku

- THX

- organoterapie

- cytoplasmatická terapie

- Wiedemannova kůra

Chelatoterapie

Nemoc vzniká odvápněním cév

injekční podávání léčiv

Krevní doping

-         HOT

-         UVB 

Životní síla z kyslíku a ultrafialového světla

odňatá krev je preparována kyslíkem a UF ozařováním as opět vrácena do organismu

Autohemoterapie

Látka z vlastního organismu má posílit jeho obranyschopnost

Injekce

 

Léčba dechem

Jóga

 

Dechové meditace

Kyslíková terapie

přívod kyslíku má zvýšit vitalitu organismu

Léčba inhalací

Léčba infúzí kyslíku

kyslík má podpořit prokrvení

 

Ozónová terapie

ozón má povzbudit prokrvení

Injekce, výplachy, vtírání ionizovaného oleje, inhalace

Holotropní dýchání

působí jako odblokování podvědomých zábran, které způsobují i somatické obtíže  (psychoterapie)

Hyperventilace, zvýšeným příjmem vzduchu

 

Dietoterapie

léčba regulovanou stravou

Zákazy určitých potravin, půst

Breussova úplná protirakovinnová kůra

42 dnů zeleninových šťáv a bylinné čaje

Schrottova léčba

omezení stravy a tekutin

Vegetariánství

stravování se rostlinnými produkty nebo jen syrové rostlinné stravy

Makrobiotika

 

Metoda A. Davisové

vitamíny a minerální soli

 

Ruční mechanické zásahy

Reflexologie

tlakem na určitý bod těla se vyvolává znecitlivění v jiném i vzdáleném místě

Chiropraxe

manipulační léčba (masáže, napravování)

Reflexní masáže

masáží reflexních zón se ovlivňují vnitřní orgány

Akupresura

tlak na reflexní zóny na povrchu těla

Moxa

nahřívání smotkem pelyňku

Shia-tzu

jap. systém tlaku prstů

Akupresura ruky

korejský systém

Nogierův systém - aurikuloterapie

akupunktura ušního boltce (jehlami, tlakovými klíšťkami)

 

Akupunktura

zadržená energie musí znovu proudit

Působení na body pod kůží, čímž se ovlivňují vnitřní dráhy a orgány

Elektropunktura

Působení el. proudem

Termopunktura

Působení tepelným (infračerveným) tokem

Magnetopunktura

Působení mg. polem

Laseropunktura

Působení laserem

Hypnopunktura

Působení hypnózou, sugescí

 

Vodoléčba, balneoterapie 

Priesnitz / Kneip systém

Koupele, využití horké nebo studené vody

Sauna

 

 

Léčebný tělocvik

Jóga 

Fyzická cvičení

Tai – chi

Fyzická cvičení 

Qui – gong

Čínská technika uvolnění, podporuje dýchání a pohyblivost

Tanec, práce s tělem (body work)

 

Psychoterapie

Ovlivňování nemocného psychickými prostředky

Léčení nejen psychických, ale i somatických poruch

Sugesce

- autosugesce

Působení na myšlení, cítění a vůli, ovládání duševní činnosti hypnotizovaného člověka jinou osobou 

Působení na sebe sama 

Hypnóza

Psychický stav blízký spánku, doprovázený zvýšenou sugestibilitou. Využívá se v alternativní diagnostice i psychoterapii  

Jóga

Systém meditačních technik s tělesnými cviky - pohroužení se do náboženské zkušenosti 

Schultzův autogenní trénink

 

Muzikoterapie

Ovlivňování hudbou

       

 

Léčení předměty

Metaloterapie

Léčení pomocí kovů

Krystaloterapie

Nošení drahých kamenů

Magnetoterapie

mg. pole má povzbudit látkovou výměnu

Ovlivňování magnety, náramky

     

 

Léčení barvou

Světloléčba

Léčba slunečním světlem

Laserová terapie

SOFT / MID

Laserové paprsky mají povzbudit buňky k růstu a látkové výměně

Kolorterapie

barvy informují o nemocech a odstraňují je

Léčba barevným světlem (brýlemi apod.) 

Léčba vodou, která byla osvětlena barvou

Nošení barevných fólií na těle

 

Terapie 

MORA /  BICOM

nemoci jsou způsobeny chybným vlněním v organismu

léčba vlnami a chvěním

 

Bioenergetika

Životní energie a její výměna s okolím 

Bezkontaktní masáž

 

- urovnávání aury

Nemoci vznikají z poruch celkové vitality (dříve magnetické tahy, metoda F. Mesmera - totéž)

léčba přikládáním rukou, přenášením životní energie (bioenergie) z ošetřujícího na pacienta

Kraniosakrální terapie

Nemoci jsou způsobeny porušenou pulsací mozkomíšního moku

léčba jemnými dotyky

 

Ovlivňování stavu pacientů na dálku

- psi - healing

ovlivnění stavu pacienta

-         s induktorem (části oblečení, fotografie, rukopis, atd.)

-         bez induktoru 

- mumiální léčba

podstata nemoci se přenáší na mumii, prostředníka (magický prostředek)

- exorcismus

vymítání démonů způsobujících nemoci

 

Etikoterapie

léčba pozitivním životem

 

Orientální léčebné systémy

Ajurvéda

systém indické medicíny, zdraví je výsledkem rovnováhy těla, duše, ducha a životního prostředí. 

Jóga

systém meditačních technik s tělesnými cviky - pohroužení se do náboženské zkušenosti

Antroposofická medicína

nemoc je nerovnováha těla, éterického, astrálního těla a vlastního Já.

 

Směr působení KPU

  -         rozvinout badatelskou a ověřovací činnost v oboru bioterapie a biodiagnostiky, ověřování a dokumentace úspěšnosti léčebných zákroků a jejich nositelů

-         sledovat publikační, lektorskou a přednáškovou činnost v oblasti psychotroniky a alternativní medicíny a vyhodnocovat ji

-         monitorovat organizační dění v oblasti léčitelství a alternativní medicíny

-         na základě poznání ověřených a spolehlivých metod alt. medicíny a těch, kteří je používají, vytvořit fungující službu na doporučení a zprostředkování těchto informací veřejnosti