Směry a koncepce činnosti Klubu psychotroniky a UFO, z.s.

   6. Oblast psychotroniky (program Fenomén, Poltergeist, Zdraví)

 

Zdroje psychotroniky

1. Parapsychologie

a) magie

b) teosofie

c) astrologie

d) okultismus

e) mediumismus

 

 

2.      Přírodní filozofie

 

a) staročínská

b) staroindická

c) staroegyptská

d) antická

 

3. Metavědecké pojetí

a) metafyzika

b) mesmerismus

c) metapsychologie

 

Základní problémy psychotroniky

-         problém distanční interakce - co je přenosovým agens při uskutečňování psychotronických jevů

1. částice

a)      neutrina

(Martin - USA)

 

b)      mentiony

 (Kahuda - ČSSR)

c)      tachyony

(Silva - Chile)

2. pátá fyzikální interakce

 

a) fundamentální záření hmot (Kahuda - ČSSR)

b) kvazimagnetismus (Krmešský - ČSR)

c) biogravitace (Fedorenko - SSSR)

d) elektromagnetismus (Vasiljev -SSSR)

3. klasické fyzikální interakce a jejich specifické konfigurace

a)      elektromagnetismus  (Manczarskij  - Polsko)

 

b) "stínové" pole (imaginární složka elmg. Energie  (Shija Inomata - Japonsko)

4. koncepce zaměřené na subjekt

- energetické a informační pole organismu (biopole, biologická plazma, aura, atd.)

-         podíl na tvorbě distančních interakcí,

-         možnost existence elementárních částic rozmístěných v živém organismu, které vytváří složitá seskupení, jež vytváří jednotnou energetickou síť celého organismu (Griščenko - SSSR)

5. vztah celku hmoty (organismu, subjektu) k prostředí

-         hypotéza informačních vlastností prostředí ("informační pole")

-         vlastnosti inf. pole uchovávat v sobě každý děj, proces i samotnou existenci hmoty 

 

Základní oblasti zájmu psychotroniky

1. studium distančních interakcí v rámci živé hmoty (mezi lidmi navzájem - telepatie, bioterapie, atd.,  mezi člověkem a zvířaty, rostlinami)

2. studium distančních interakcí mezi živou a neživou hmotou (psychokinese, dermooptické vnímání, proutkařství, apod.)

3. studium distančních interakcí mezi živou hmotou a tzv. informačním polem vnějšího prostředí (telegnose)

 

Směry působení KPU

 

-         působit v součinnosti s dalšími směry, především alternativní medicínou

-         sběr a dokumentace spontánních psychotronických projevů a fenoménů ( případy poltergeist, zjevení, kontakty s mrtvými, kontakty s cizími bytostmi, apod.) 

-         dokumentace, sledování vývoje zvláštních psychotronických fenoménů a schopností v ČR (jasnovidectví, telepatie, hypnóza, biopřitažlivost apod.)

-         využití psychotronických schopností v rámci dalších otázek a problémů (proutkařství v archeologii, apod.)

 

Z koncepce vyplývá úhrnný směr působení KPU : 

 

1.      dokumentace anomálních jevů, podle účelné klasifikace, poznání jevů a jejich odlišení

2.      sledování svědků, pozorovatelů aj. zainteresovaných osob pro poznání jejich úlohy při výskytu anomálních jevů

3.      poznání místa, jejich historického vývoje, zvláštností a souvislostí pro výskyt anomálních jevů

 

Vytvořená databáze tedy zahrnuje a umožňuje

propojení anomálního jevu, místa, kde k události došlo a pozorovatele - svědka či účastníka události a tím hledání souvislostí v komplexní rovině.