Přehled o výskytu agrosymbolů v ČR  
Crop Circle in the Czech Republic (1972 - 2009) (abstract)    

(c) Klub psychotroniky a UFO, 2009