Tabulka č. : Agrosymboly v ČR - rok 1999

 

Kód  Označení S Okr. Místo Objevení Tvar Místo Pozn. 
CC 99.00.00 ČR ?? ??? ? soustava mezikruží, max. pr. 15-25 m (odhad) ? - u stožáru vys. napětí  
CC 99.06.00 ČR DC Krásná Lípa červen 1999 2 mezikruží, max. pr. 19-20 m, 4 satelitní kroužky do kříže již. svah  
CC 99.06.00 ČR KT Kašovice I. červen 1999 A) kruh o pr. 7 m B) kruh pr.2 m a 3 mezikruží - mezi sebou rozestup asi 10 m  vých. od silnice Kašovice - Čermná  
CC 99.06.07 ČR BI Kobylnice 24.7.1999 A) kruh o pr. 20 m, obilí položeno proti směru pohybu hod. ručiček B) kruh o pr. 10 m, obilí položeno ve směru pohybu hod. ručiček, oba kruhy spojeny uličkou o š. … a délce 15 m. Stébla polámána asi 1 cm od země. 300 m od hlavní příjezdové cesty do obce  
CC 99.06.07 ČR NY Křinec 7.6.1999 kruh o průměru 8,6 m asi 70 m od silnice mezi obcemi Křinec a Mečíř, na terénu svažující se mírně k jihu pod kopcem Chotuc  
CC 99.06.24 ČR SU Ruda nad Moravou I. 24.6.1999 kruh o průměru 13,5/14,0 m, do 2 stran 3 kroužky,zatočené do vrtulky 7,4/4,8/2,8m * 7,6/5/2,9m 1 km od obce  
CC 99.06.28 ČR NY Vestec 28.6.1999 kruh o průměru 6 m  napříč cesty mezi Vestcem a Mlýnem Rozpakov, (1,5 km) asi 10 m od silnice Vestec - Nový Dvůr.  
CC 99.07.00 ČR NJ Nový Jičín - Sirkové Lázně konec června 1999 prstenec o pr. 30 m, uvnitř něj 3 kruhy o pr. 5,0 - 4,3 - 4,2 m, tvořící trojúhelník, uprostřed malý kruh o pr. 1,0 m * 10 m od velkého prstence další prstenec o pr. 8 m, obklopen množstvím malých kroužků o pr. 0,4 - 0,5 m východně od města - u Sirk. Lázní - Rakovce  
CC 99.07.00 ČR TR Čáslavice ? kruh o průměru ?   východně od obce  
CC 99.07.00 ČR OP Velké Heraltice mezi Vel. Heralticemi a Košaticemi  
CC 99.07.00 ČR UO Skuhrov ? od Ostrova na Ústí nad Orl. - u lesa  
CC 99.07.02 ČR KT Kašovice II. 2.7.1999 průměr středového polehlého kruhu - 14,85 m (sj), 14,7 (vz), průměr prvních satelitů - 6,9 m - 7,05 m, průměr druhých satelitů - 4,4 m - 4,9 m jižně od silnice Hrádek - Kašovice  
CC 99.07.03 ČR NA Bohuslavice  3.7.1999 5 kruhů v pšenici (olymp. znak) A) 17,6 m, B) 17,23 m, C) 17,2 m D) 17,6 m, E) 17,9 m 1,5 km za obci Bohuslavice na jižním svahu  
CC 99.07.03 ČR NJ Nový Jičín - Loučka  3.7.1999 obrazec o průměru 61 m, z centra vyrůstající 4 stromy

asi 2 km jihozápadně od Nového Jičína v poli s ječmenem, blízko obce Loučka, na svahu k severozápadu

 
CC 99.07.04 ČR UO Ostrov nad Orl.I. 4.7.1999 malý kruh o pr. 4,5 m, kolem půlprstenec o pr. 14,3 m, mezikruží o pr. 29,3 m. celá formace 38,3 m. Kolem posledního prstence rovnoměrně 4 kroužky o pr. 3,7 - 4,9 m ?
CC 99.07.08 ČR SM Lomnice n. Pop.I. 8.7.1999 centrální kruh se 2 mezikružími s jedním satelitním kruhem o pr. 5,6 m, celkem max. 65,8 m průměr mezi Lomnicí a Košťálovem - stejné pole jako II.
CC 99.07.08 ČR SM Lomnice n. Pop.II. vznik mezi 10. - 11 hod. dopol. kruh a mezikruží, které jsou spojené uličkou - celková délka 23,5 m. mezi Lomnicí a Košťálovem - stejné pole jako I.  
CC 99.07.09 ČR BN Maršovice I. 9.7.1999 prstenec - průměr 57m - šířka prstence je 2,0 - 3,0 m. 0,5 km od obce směrem na Zálesí  
CC 99.07.10 ČR SM Tuháň I. 11.7.1999 centrální mezikruží o vnějším pr. 20,2 m / 20,1 m, vnější mezikruží o vnějším pr. 37,6 / 37,8 m, na východní straně s navazujícím mezikružím o pr…… a obepínajícím nedokončeným prstencem o vn. pr……, vnějším pr……    v pšenici asi 300 od obce Tuháň - I) - II) - poblíž sebe  
CC 99.07.10 ČR SU Dlouhomilov 10.7.999 kruh 16 m za obcí na kopci  
CC 99.07.12 ČR BI Střelice 12.7.1999 kruh rozdělený na kvadranty pr. 8,7 m, mezikruží o pr. 26 m, klíř 16m ve vzdálenosti 150 m na jih od části obce Střelice - U nádraží
CC 99.07.12 ČR SM Lomnice n. Pop.III. 12.7.1999  jeden centrální kruh o průměru 18,3 m (s-j) 18,4 m (v-z), a dva prstence - průměr 42,9 m (s-j), 42,8 m (v-z)  asi 100 m od I.  
CC 99.07.12 ČR PS Hracholusky 1.8.1999 3 kruhy do trojúhelníku - odhad 7 - 8 m, uprostřed kruh asi 10 m (odhad)  jižně od přehrady  
CC 99.07.13 ČR BR Svobodné Heřmanice 13.7.1999 2 mezikruží se šipkou a s křížkem, uprostřed kruh 6 m ?
CC 99.07.14 ČR BN Maršovice II. 14.8.1999 prstenec - průměr 104 m, šířka prstence je od 0,25 m - 0,5 - 1,5 m. (původně neuzavřený) na svahu
CC 99.07.14 ČR UH Kostelany nad Moravou 14.7.1999 2 kruhy o průměru : 12 m mezi obcemi Boršice u Buchlovic a Kostelany n.M., u železnice
CC 99.07.15 ČR SM Libštát I. 15.7.1999  ?  
CC 99.07.16 ČR VY Medlovice 16.7.999 kruh o pr. 18 m    
CC 99.07.16 ČR VS Příluky I.  16.7.1999 3 kruhy o pr. … spojené do rovnostranného trojúhelníku o délce strany … s centrálním kroužkem pr….. a srpkem

západně od obce Příluky - vedle II. 

 
CC 99.07.16 ČR VS Příluky II.  16.7.1999 3 kruhy o pr….. spojené oblouky, s malými kroužky pr…. a obklopené prstencem o š. … m

západně od obce Příluky - vedle I. 

 
CC 99.07.17 ČR UH Hluk ?   2 kruhy o průměru asi 20 m    
CC 99.07.17 ČR TU Peklo 17.7.1999  kruh A) o pr. 4,1/4,0 m, kolem neuzavřené mezikruží o pr. vnitř. / vněj..... / ..... m, kolem polokruh o pr. vně. / vni....kruh B) o pr. 8,5/8,5 m obklopené polokruhem o vn/vněj. pr. .…* oba spojené zahnutým pásem o šířce ... a délce 27,0 m  ?  
CC 99.07.17 ČR SM Černá 17.7.1999 ? za vesnicí vpravo  
CC 99.07.17 ČR PA Žáravice  17.7.1999 ? mezi obcemi Žáravice a Voleč  
CC 99.07.17 ČR SU Šumperk 17.7.1999 ? přehrada - Krásné pole ?  
CC 99.07.17 ČR ZN Šumice 17.7.1999 několik kruhů  ?   
CC 99.07.18 ČR SU Ruda nad Moravou II.  18.7.1999 ? ?  
CC 99.07.18 ČR UO Ostrov nad Orl.II.  18.7.1999 dva kruhy o pr. ...m, které se dotýkají, obklopené prstencem o vn. průměru .... vnitřním pr… na okrajích vesnice u hospody  
CC 99.07.18 ČR SM Stružinec 18.7.1999 centrální kruh o pr.: 0,7 m, kolem mezikruží o šířce 0,5 m, velké nepravidelné mezikruží o pr. 16,2 m šířka pásu 0,6 m. Dále pruh se zašpičatělým koncem o délce 22,5 m a šířce 0,5 - 0,6 m. Vzdálenost od mezikruží : špička 4,5 m konec 8,0 m ?  
CC 99.07.19 ČR SM Tuháň II.  19.7.1999 tvar úhloměru - základna dlouhá 4,9 m, šířka polehlé plochy 0,8 - 0,9 m  v pšenici asi 300 od obce Tuháň - I) - II) - poblíž sebe  
CC 99.07.21 ČR ZL Kostelec 21.7.1999 3 mezikruží vn. pr. 28 m, 19 m, 5 m, ve 4 stranách obdélníky 2*3 m od posledního domu v Kostelci asi 200 - 250 m směrem na Vítovou
CC 99.07.21 ČR NA Nové Město nad Metují 21.7.1999 půlprstenec š. 3,2 - 3,5 m. Délka obvodu vedená středem uličky cca 273,7 m. Uvnitř půlprstence 2 kruhy - A) 22,3 (s-j) 22,4 (v-z) m, B) 9,9 m (s-j) 9,8 m (v-z)  mezi Novým Městem a Nahořany   
CC 99.07.21 ČR BE Mořina  21.7.1999 mezikruží, složitý útvar se 3 rameny u lomu Amerika a Mexiko  
CC 99.07.23 ČR SM Libštát II.  23.7.1999 kříž, kelt. znak ? 5 km od Libštátu  
CC 99.07.24 ČR PT Úbislav 24.7.1999 kruh o pr. 20 m východně od obce, 60 m od silnice, svah  
CC 99.07.25 ČR KT Jindřichovice 25.7.1999 kruh 16 m, kolem pás stojícího obilí, 3 kruhy pr. 28,3 m východně od obce, na sev. straně komunikace z Jindřichovic do Kolince
CC 99.07.26 ČR UO Ostrov nad Orl.III. 26.7.1999 ? na okrajích vesnice ?, za velkou formací I, proti proudu potoka, 300m na sever
CC 99.07.26 ČR TR Račerovice 26.7.999 štít se 3 kruhy 2,5m, uprostřed a jedním mimo u lesa  
CC 99.07.26 ČR ZR Řečice 26.7.1999  kruh o průměru 4,7 m (v-z), 5,0 m (s-j) asi 1 km severozápadně od obce  
CC 99.07.27 ČR BV Šitbořice  27.7.1999  3 propletená mezikruží s dalšími 3 srpky  východně komunikace Šitbořice - Diváky, asi v 1/3 vzdálenosti, v poloze Stará hora  
CC 99.07.27 ČR BK Šebetov 27.7.1999 kruh o pr. 11 m vlevo 300 m západně od obce  
CC 99.07.27 ČR HB Horní Papšíkov 29.7.1999 kruh, 3 prstence, 4 kruhy po stranách  vedle havlíčkobrodského letiště u Horního Papšíkova  
CC 99.07.27 ČR SM Lomnice n. Pop.IV.  27.7.1999 kruh o pr. 8,0 m z jeho jižní části kříž, délka 12,6 m a šířka 0,7 m-0,8 m. 3 malé kroužky o pr. 3,0 m - 3,6 - 2,7 m ?  
CC 99.07.24 ČR NA Václavice 23.7.1999 kříž - 4 kruhy o pr. 11,6/11,6 m - 3,9 / 3,4 m - 3,7/ 3,1 m - 5,6 / 6,1 m * klikatá ulička šířky 2,0 m délky 14,4 m * 4 úzké uličky spojující kruhy, 2 2,0 m široké uličky * Celková délka obrazce (sj) 35,2 m. u obce   
CC 99.07.11 ČR NA Vysokov I. 10.7.1999 mezikruží o pr. 13,4 (sj) 12,7 (vz) m, kolem pásy - výseče mezikruží - celková délka 25,9 m u památníku Branka  
CC 99.07.28 ČR NA Vysokov II.  28.7.1999 pravotočivá elipsa ve středu stálo obilí u památníku Branka  
CC 99.07.28 ČR SU Zábřeh před 28.7.1999 A) 3 kruhy obepnuté prstencem, B) štír C) kruh D) prstenec jižní svah od Rovenska severně od Zábřehu
CC 99.07.29 ČR HK Trávník 29.7.1999 spirála - jako mikulášská berla  pod vys. napětím 35 kV, na rovině pod mírným svahem k severu, vzdálenost 50 m od polní cesty a 20 m od meze  
CC 99.08.01 ČR BN Maršovice III. 1.8.1999 středový kroužek o průměru 1 m, vnitřní prstenec o průměru 14,7 - 15 m a šířce 0,7 - 0,9 m, okrajový prstenec o průměru 55,7 m a šířce od 2,0 - 3,1 m. u I., II
CC 99.08.12 ČR JH Vydří 12.8.1999 kruh o průměru 13,5 m, s výběžkem (čtvercem) na severozápadě o straně 2,8 m, 3,1 m, a šířky 2,95m. asi 100 m západně od silnice, spojující obec Vydří a Dvorce, asi 1 km za obcí Vydří směrem na Dvorce.   
CC 99.08.16 ČR BK Važany 15.8.1999 kruh o průměru asi 15 m, na jeho obvodu 4 menší kruhy o průměru 0,5 m, spojnice malých kruhů se křížily  na poli mezi silnicí a železnicí mezi Boskovicemi a Knínicemi  
CC 99.08.16 ČR ZR Netín 15.8.1999 tři kruhy o pr. asi 8 m do trojúhelníku. kruh A) - kruh o pr. 8 m na východě obrazce - kruh B) - kruh na severozápad od kruhu A, - kruh C) - kruh na jihozápad od kruhu A)kruh B a C obklopeny mezikružím, spojeny s kruhem A. mírný svah k severovýchodu  
CC 99.08.19 ČR ST Miloňovice 23.8.1999 4 kruhy pr.6-3,6-2,7-1,5m spojené do přímky  ve výběžku lesa severně od obce  
CC 99.08.24 ČR UO Dolní Orlice 24.8.1999 A) kruh 3,7m, B) kruh 2,6m, C) kruh 1,5m D) kruh 1,1 m, spojené uličkami 0,3m jižně obce Dolní Orlice, směrem k obci Červená Voda  
CC 99.09.18 ČR NA Zaloňov 18.9.1999 2 elipsy spojené do tvaru osmičky A) pr. 4,6 m, (s-j) 5,9 m, (v-z), B) pr.5,5 m, (s-j) 6,4 m, (v-z), od osmičky kruh C) o pr. 4,0 / 3,8 m. u obce v lánku kukuřice  

Agrosymboly v okrese Klatovy

Agrosymboly v okrese Brno - venkov

Agrosymboly v okrese Šumperk

Agrosymboly v okrese Náchod

Agrosymboly v okrese Ústí nad Orlicí

Agrosymboly v okrese Semily

Agrosymboly v okrese Nymburk

Agrosymboly v okrese Třebíč

Agrosymboly v okrese Žďár nad Sázavou

Agrosymboly v okrese Blansko

Agrosymboly ostatní