Tabulka: Agrosymboly v ČR - rok 1995

Kód Označení S Okr. Místo Objevení Tvar Umístění Pozn.
CC 95.00.00 ČR DO Pláně  ? ? ?  
CC 95.07.09 ČR CL Stráž p. Ralskem 11.7.1995 kruhy A) průměr 17,55m (sz,vz) střed k s. o 0,2m k v. 0,6m, kruh B) průměr 15,3 m (sj,vz), střed k severu o 0,4m, k v. 0,1m terén svažující se k západu, východně silnice Mimoň - Jablonné v Podj. pšenice

CC

95.07.13 ČR KT Podmokly 13.7.1995 3 kruhy A) pr. 12,4m (sj), 12,5 m(vz) B)4,7m C) 9,1 m severně od obce Podmokly, východně od ohybu cesty, jižní svah pšenice
CC 95.07.18 ČR KT Sušice 18.7.1995 kruhy A) pr. 20,4 m(sj,vz) B) 3,6 m 100 m severně od okraje města, na vrchu Okrouhlá. Jižní svah. oves
CC 95.07.19 ČR KT Žichovice 19.8.1995 kruh pr. 5,7 m, střed k sev. o 0,2m na jihozápadním úpatí vrchu Křešňovec, (596 m) terén k jihu ječmen
CC 95.07.24 ČR PY Přezletice I. 24.7.1995 3 kruhy pr. 3,6 m do trojúhelníku vzdálenost středů 4,5 m  ? pšenice
CC 95.07.24 ČR PY Přezletice II. 24.7.1995 mezikruží vn.pr. 10 m, vnitřní pr. 3 m asi 800 m od Přezletice I. pšenice
CC 95.07.25 ČR PT Mas. Lhota I. 3.8.1995 2 kruhy A) pr. 9,6 m, B) pr. 9,6 m - vzdálenost 14,6 m  na jihozápadním svahu kopce Podkamenná žito
CC 95.07.25 ČR PT Mas. Lhota II. 3.8.1995 kruh o průměru 9,5 m severovýchodní svah kóty Hrbek 897 m. žito
CC 95.07.25 ČR RK Častolovice 6.8.1995 kruh o pr. 9 m severně od Častolovic, lokalita Hřibiny, terén svažující se k jihu pšenice
CC 95.07.29 ČR KT Chmelná 29.7.1995 kruhy A) pr. 8,15 m / 7,9m, B) pr. 8,55 m / 7,35m, vzdálené 8,5 m od sebe v pšenici - asi 30 m od silnice Sušice - Chmelná * na severním svahu kopce Kalovy pšenice
CC 95.07.30 ČR BI Šlapanice 30.7.1995 5 kruhů A) 2 m,B)3,6m C)3,7m D) 4,7m E) 5,5 m severně od železniční trati ze Šlapanic do Ponětovic pod náspem - terén svažující se k jihu ječmen
CCX 95.08.00 ČR PT Churáňov srpen 1995 3 kruhy o pr. 6 m   žito, padělek
CC 95.08.02 ČR PY Říčany 2.8.1995 kruhy A) pr. 8,69 m, s pilovitým okrajem B) pr. 9,45 - 9,62 m na okraji obce Babice - terén svažující se k jihu pšenice
CC 95.08.03 ČR CK Mříč  3.8.1995 Kruh A) o průměru 11,2 m - 2,3 m 230 st. na jihozápad je kruh B) o průměru 2,3 m  ? pšenice ?
CC 95.08.07 ČR JH Horní Radouň 7.8.1995 kruh o pr. 4,2 - 4,4 m  ? pšenice
CC 95.08.08 ČR DO Podhájí I. 9.8.1995 I) kruh o průměru 17,5 m (sj) - 19,1 m (vz) - obilí stočeno proti směru pohybu hod. ruč., stébla evidentně a zřetelně ohnuta v nadkořenové části, podélné trhliny ve stěně stébla asi 150 m od okraje chatové osady Podhájí, 12,3 m od okraje lesa pod mysliveckým posedem. Pšeničné pole na táhlém mírném svahu (3 %) Kněžského vrchu. pšenice
CC 95.08.14 ČR KT Trpěšice 21.8.1995 kruh o pr. 9,7 m (sj), 9,1 m (vz) asi 200 m severně od silnice Hartmanice - Městečko, asi 50 m od lesa, terén svažující se postupně k jihu žito
CC 95.08.17 ČR DO Podhájí II. 17.8.1995 II) kruh o průměru 9,4 m (sj) - 9,7 m (vz), obilí stočeno ve směru pohybu hod. ruč. * od  okraje kruhu I. vzdálenost 17,4 m asi 150 m od okraje chatové osady Podhájí, 12,3 m od okraje lesa pod mysliveckým posedem. Pšeničné pole na táhlém mírném svahu (3 %) Kněžského vrchu. pšenice
CC 95.08.18 ČR HB Vysoká 18.8.1995 kruhy A) 16,3m, B) 7,7m 2 kruhy 100 m východně od posledního domku v obci Vysoká, na jižním svahu  
CCX 95.08.20 ČR BE Bubovice  20.8.1995 prstenec o vnitřním průměru 9,0 m, vnějším pr. 14,0 m, 3,0 m k jihu 4 kruhy do čtverce o pr. 3,5 - 3,0 m propojené uličkami o š. 0,5 m  u obce pšenice, vyšlapáno
CCX 95.08.20 ČR TU Radeč 28.8.1995 kruhy A) 7 m, B) 4,5m, C) 7 m terén svažující se k jihu oves, padělek, M. Dušek
CC 95.08.20 ČR KT Hrádek 8.9.1995 činka v prstenci - kruhy A) pr. 8,7 m B) 8,8m, ovál 30,7 - 33,5 m 2 km severozápadně od Hrádku, pod lesem východně od Kašovic - na již. svahu kopce pšenice
CC 95.08.20 ČR ZR Rokytno 23.8.1995 trojúhelník na vrcholech 3 kruhy x 3 m, délka stran 26,15 * 27,0 * 27,85 m vrchol svahu - terén svažující se k jihu pšenice
CCX 95.08.25 ČR KT Újezd u Plánice 25.8.1995 kruh pr. 8,7 m (sj, vz)  v ječmeni na poli "Bendova miť" mezi Újezdem a Vítkovicemi. Terén svažující se k severovýchodu ve výběžku u lesa ječmen, padělek
CC 95.08.25 ČR PY Zeleneč 20.8.1995 3 kruhy A) 10m, B) i C) 9,0m naproti železnici, terén svažující se k jihu pšenice
CC 95.08.30 ČR KT Tedražice 30.8.1995 kruh o pr. 6,0 m, extrémně vychýlený střed 300 m od silnice z Tedražic na Čejkovy či Lipovou Lhotu, severně od obce. 50 m od lesa na jihozápadním svahu pšenice
CC 95.08.30 ČR PE Nový Rychnov 31.8.1995 A) kruh o průměru 10,35 m, protnutý šipkou o délce 22,1 m, ve směru (vz) * B) kruh o průměru 9,7 m, kolem mezikruží s výběžky * C) kruh o pr. 7,9 m s výběžky  obrazec v ječmeni asi 30 m od silnice z Nového Rychnova k obci Vyskytná - na jihových. svahu pšenice
CC 95.09.10 ČR KT Hartmanice 10.9.1995 kruh pr. 9,6 m (sj), 9,4 m (vz), v sz části údajně 1,0 m kroužek stojícího obilí asi 70 m od hřbitova u Hartmanic, mezi vedením vys. napětí, na jižním svahu kóty 724 m, asi 50 m západně od silnice z Hartmanic do Hořejší Krušec oves
CC 95.09.11 ČR ZR Obyčtov 11.9.1995 A) kruh o pr. 17 m, z něj vychází ulička na západ o š. 1,8 m a délky 10 m, do malého kruhu o pr. 5,0 m - z něj další ulička o šířce 1,8 m a délce 3,5 m, zakončená rozdvojením do T o šířce 7 m. * 225 m západně od středu kruhu A) se nacházel střed kruhu B) o průměru 17 m terén svažující se k jihu kukuřice
CCX 95.10.15 ČR ZR Křídla  15.10.1995 Centrální kruh o průměru 8,4 m, kolem 4 ramena o šířce 1,3 m, zalomená o délce 4,4 m, přesně do kříže ve směru sj - vz. východně od obce, asi 100 m severně od silnice Křídla - Branišov, jihovýchodní svah, asi 100 m východně od kravína ZD kukuřice, padělek
Agrosymboly v okrese Klatovy

Agrosymboly v okrese Domažlice

Agrosymboly v okrese Žďár nad Sázavou

Agrosymboly v okrese Praha - východ

Agrosymboly ostatní