Tabulka č. : Agrosymboly v ČR - rok 1993

Kód Označení S Okr. Místo Objevení Tvar Umístění Pozn. Obr.
CC 93.08.14 ČR KH Nepoměřice 14.8.1993 kruh asi 15 m - 20 m se dvěma menšími kruhy asi 5 m, spojené cestičkami s velkým kruhem, do tvaru rovnoramenného trojúhelníku v lánu pšenice západně od obce, mezi obcí a silnicí směrem na Žandov, v trojúhelníku silnic pšenice