Tabulka : Agrosymboly v ČR - rok 2001  * Agrosymbols in Czech Republic (2001)

Kod Označení S Okr. Místo Objevení Tvar Místo Pozn. 
CC 2001.07.02 ČR UH Buchlovice 2.7.2001 3 kruhy o pr. A) 22,0 m B) 22,1 m C) 22,2 m do trojúh., spojené cestami vzd. mezi A-B: 7,8 m, B-C: 8,0 m, C-A: 8,3 m mezi Buchovicemi a Boršicemi obilí
CC 2001.07.13 ČR ZL Kudlov 13.7.2001 centrální kruh A) o pr.28 m,  kolem mezikruží o šířce 2,0 m, celk. průměr 43 m v obci, sv od silnice do Zlína obilí
CC 2001.07.16 ČR UH Korytná 16.7.2001 kruh o pr. 9 m  u obce obilí
CC 2001.07.16 ČR UH Hluk 16.7.2001 centrální kruh o pr. 35 m, malé satelitní kruhy o pr. 8 m do kříže podle světových stran  severovýchodně od obce  obilí
CC 2001.07.16 ČR KM Bystřice pod Hostýnem 16.7.2001 obrazec z prstenců o pr. 20,2, celk. průměr 39,2-39,8 m  u obce Chvalčov záměrný padělek
CC 2001.07.17 ČR BV Šitbořice 17.7.2001 centr.kruh o pr. 8,5 m, kolem mezikruží o š. 2 m, vzd. od okraje 2 m, další mezikruží o š. 2,5 m, vzd. od okraje 2,2 m - celkový průměr 25 m  východně komunikace Šitbořice - Diváky, asi v 1/3 vzdálenosti, v poloze Stará hora - asi 50 - 100 m od míst z předchozích let  obilí
CC 2001.07.18 ČR HO Čejkovice 18.7.2001 kruh A) o polom. 4 m směrem východ a 3,66 m směrem sever. Směrem nahoru nalezen další menší kruh B) o poloměru 1,96m. Vzd. od středu velkého do středu malého kruhu je 23,7 m. silnice směrem z obce Čejkovice na Mutěnice cca 150 metru za koncem obce po pravé straně - jižně. Severozápadní svah.  obilí
CC 2001.07.30 ČR UH Bojkovice 30.7.2001 2 kruhy o pr. 3 m, spojené uličkou o délce 5 m u cesty ke skládce odpadu obilí
CC 2001.08.14 ČR KT Čiháň 14.8.2001 2 kruhy o pr. A) 14,0 m B) 18,0 s výběžky o šířce 2,5 - 2,8 m do oblouku, tvořící tvar znamení Ryb vzdálenost mezi okraji A) - B): 18 m   pod  stožárem radiokomunikací - svah  obilí
CC 2001.08.16 ČR HB Horní Papšíkov 16.8.2001 centr. kruh A) o pr.: 5 m 1) mezikruží o š. 1,2 m, vzd.středu A) 6,2 m 2) mezikruží, vzd.A) 8,8 m 3) mezikruží vzd.A) 12,8 m. Celk.průměr 26 m. obrazec je dotvořen do podoby "panáka" u sportovního letiště obilí