Tabulka : Agrosymboly v ČR - rok 2003  * Agrosymbols in Czech Republic (2003)

Kód Označení S Okr. Místo Objevení Tvar Umístění Pozn.
CC 03.06.27 CZ UH Hluk 4.7.2003  3 kruhy o pr. 8 m * 8,5 m * 12,5 m, mezikruží o vněj. pr. 14,5 m, polovina mezikruží o vn. pr. 33 m   severovýchodně od obce obilí
CC 03.07.11 CZ SU Rovensko 11.7.2003 3 kruhy o průměru 7,75 m * 11,8 m * 7,5 m ve směru sever-jih. spojené půlprstencem o poloměru  za vesnicí vlevo po polní cestě, na protáhlém poli obilí
CC 03.07.11 CZ UH Újezdec u Luhačovic 14.7.2003

3 kruhy ve směru sever - jih - Kruh A) pr. 25,0 m * spojovací cesta o délce 14,3 m a šířce 3,0-3,8 m - kruh B) pr. 16,10 m * spojovací cesta délky 8,1 m, šířka 2,8 - 3,3 m - kruh C) pr. 13,4 m

severně od obce, na jihozápadním svahu obilí
CC 03.07.22 CZ RK Dobruška 22.7.2003 kruhy a uličky  100 m od východního okraje Dobrušky jižně komunikace k obci Domašín - v kukuřici - ve vidlici cest Dobruška - Domašín - Dobruška - Chábory kukuřice
CC 03.07.23 CZ CB Boršov nad Vlt. 23.7.2003 kruh A) o pr. m, kruh B) o pr.  m, kruh C) o pr.  m, mezikruží D) o pr. ..m, mezikruží E) o pr.   m.    1 km jižně od Boršova n.Vlt., u obce Březí,  západně od ohybu silnice Boršov - Kamenný Újezd obilí
CC 03.07.26 CZ KT Jindřichovice 26.07.03 kruh A) o pr. 2,95 m (sj) 2,15 m (vz), kolem mezikruží stojícího obilí o š. 0,95 m * mezikruží B) o š. 1,9 - 2,05 m, tj. vnitřní pr. 4,8 m (sj) 4,05 m (vz), vnější pr. 8,65 m (sj), 8,0 (vz), kolem mezikruží stojícího obilí o š. 1,65-2,15 m * mezikruží C) o š.2,0 - 2,3m, tj. vnitřní pr. 12,45 (sj) 12,0 m(vz), vnější pr. 16,75 (sj) 16,25 m (vz)   1km západně od obce Kolinec k Jindřichovicím obilí
CC 03.07.30 CZ PZ Rudná 14.7.2003 kruh o průměru 29,6 m (sj) 30,3 m (vz), s výběžkem  cca 50-60 m daleko v poli od vysokého náspu silnice, která v tom místě kříží dálnici.  obilí
CC 03.08.04 CZ VY Úhřice 4.8.2003 prstenec o pr. 35 m, uvnitř obrazec tvaru větvení stromu mezi obcemi Úhřice a Chvalčovice obilí
CC 03.08.08 CZ CR Krouna 9.8.2003 kruh o průměru 22,3 m (s-j) 21,9 m (v-z)  100 m severně od komunikace Hlinsko - Krouna, 500 m západně od obce, jižní svah obilí
CC 03.08.08 CZ SU Nový Malín 9.8.2003 3 kruhy spojené uličkami, centrální kruh o pr. 10 m  1 km severovýchodně od obce, záp. svah kóty 567,5 m, asi 50 m od záp. okraje lesa obilí