Tabulka: Agrosymboly v ČR - rok 2002  * Agrosymbols in Czech Republic (2002)

Kód Označení S Okr. Místo Objevení Tvar Umístění Pozn.
CC 02.06.20 ČR NJ Nový Jičín 20.6.2002 5 mezikruží o celk. pr. 26,0 m okraj města, výpadovka na Ostravu, pravá strana silnice obilí
CC 02.06.30 ČR RK Opočno 30.6.2002 5 kruhů o pr. 19 m   obilí
CC 02.07.11 ČR ZL Lípa 12.7.2002 kruh celk. pr. 66,2 m, uvnitř srpky stojícího obilí jv od křižovatky, v poloze Na Hluboké, 50 m od okr. silnice obilí
CC 02.07.12 ČR ZR Hrbov 12.7.2002

3 kruhy v řadě (směr jihovýchod - severozápad), spojené uličkou o šířce 1 m A) kruh o pr. 15 m, ve vzdálenosti 4 m B) kruh o pr. 10 m ve vzdálenosti 4 m C) centrální kruh o pr. 6 m a mezikruží o vn. pr. 12 m  

u dálnice 141 km Praha - Brno u odbočky na Hrbov obilí
CC 02.07.16 ČR SU Nový Malín 16.7.2002 8 kruhů - 3 x 11,0 m * 2 x 10,0 m * 3 x 8,0 m  jižní svah k.390.4 m, mezi žel. tratí a silnicí obilí
CC 02.07.21 ČR VY Nesovice 21.7.2002 3 kruhy o pr. 10 m do trojúhelníku u polní cesty k Uhřicím  obilí
CC 02.07.21 ČR KT Křížovice 21.7.2002 celk. pr. 37,5 m, hvězdice 400 m od křižovatky žito
CC 02.08.01 ČR BL Veselice 1.8.2002 Kruh A) pr. 12,4 m excentricky uvnitř prstence B) o vn. pr. 23,2 m, vněj. pr. 33,1 m, kolem půl-prstenec C) na jih - vn. pr. 50,9 m, vněj. pr. 58,0 m. Severně kruh D) pr. 7,0 m. Celkem sj: 76 m, vz: 52 m ve směru na Nové Dvory obilí
CC 02.08.01 ČR RA Křivoklát 1.8.2002 ? ? obilí
CC 02.09.07 ČR PZ Lichoceves 7.9.2002

velké mezikruží o průměru cca 12 metrů - uprostřed menší plný kruh o pr. ... - na východ a na západ s tím spojené dva menší plné kruhy o pr. ... - na každé straně jeden.

u odbočky na Velké Přílepy obilí