Tabulka: Agrosymboly v ČR - rok 2005 * Agrosymbols in Czech Republic (2005)

Kód Označení S. Okr. Místo Dat. objevení  Tvar Umístění Obr.
Code Indicate S.  Distr. Locality Dat. of detection Form Situation Picture
CC 2005.06.28 CZ JN Rychnov u Jablonce nad Nisou 29.6.2005 uprostřed kruh A o pr. 3,2 m - kolem mezikruží B o vnějším pr.13,3 m - 14,2 m, šířka pásu ... m * na ... straně mezikruží C o vnitřním pr. .. m, šířka pásu ... m 0,5 km severně od obce u křižovatky na Jablonec - pšenice
CC 2005.07.10 CZ SU Šumperk 10.7.2005 kruh o pr. ... m 
CC 2005.07.13 CZ LI Svijany  13.7.2005 centrální kruh A o pr. 10 m, 2 mezikruží kolem centrálního kruhu - mezikruží B - ve vzdálenosti asi 7 m od okraje kruhu A, druhá C asi 12 m od okraje kruhu A.   jižně od silnice ze Svijan do Sv. Újezda
CC  2005.07.17 CZ KM Rataje I.  17.7.2005

5 kruhů v řadě A) pr. 17,7 m B) pr. 15,0 C) 12,0 m D) 9,0 m E) 8,1 m * kolem každého mezikruží stojícího obilí o š. 1,50 m, a mezikruží o š. 1,5 m * celková délka 64,4 m   

v pšenici - jižně od komunikace Rataje - Sobělice - v pšenici
CC  2005.07.18 CZ KM Rataje II. 18.7.2005 kruh o pr. 23,8 m v pšenici - jižně obce ve vidlici cest Rataje - Nětčice - Šelešovice -  severovýchodní svah 
CC 2005.07.05 CZ CB Libníč 23.7.2005

složitý obrazec - centrální polehlý kruh o pr. 4,8 m, kolem srpek stojícího obilí o vnějším pr. 7,4 m, na to navazující kruhy (od jihovýchodu) o pr. 5,0 m, 7,0 m, 14,2/13,0 m, 6,5 m, 5,7m (sever). Celkem výška obrazce (sever - jih): 32 m, šířka (východ - západ): 31,3 m  

300 m severně od komunikace E49 - České Budějovice - Brno - na jz svahu mezi vedením vys. napětí a výběžkem lesa (asi 100 m od vedení)  

CC  2005.07.26 CZ KH Kutná Hora 26.7.2005 kruh o pr. 39,6 m na okraji města,150 m východně od silnice na Grunta
CC 2005.07.28 CZ HO Lovčice 28.7.2005 kříž, rameno o délce 20 m, na konci kruh o pr. 4 m  
CC 2005.07.10 CZ UH Modrá 1.8.2005 dvě propletené mezikruží - kruh A o pr. 5,5 m - kolem mezikruží B o vnitřním pr. 41,5 m, vnějším pr. 44 m, šířka pásu 1,8 - 2,0  m * kruh B o pr. 5,2 m, kolem mezikruží o vnitřním pr. 41 m, vnějším pr. 44 m, šířka pásu 1,8 - 2,0 m, vzdálenost středů A-B 31 m, celková délka 77,8 m plodina: světlířka barvířská
CC 2005.08.02 CZ UO Dlouhá Třebová 2.8.2005 20 kruhů od pr. 1,7 * 2,2 * 3,3 * 5,5 * 10 m * 12,2 m a mezikruží, celková délka 104,5 m  obilí
CC 2005.08.08 CZ UH Babice 8.8.2005 centrální kruh o pr., kolem několik mezikruží, i excentricky uložených o pr. m obilí
CC 2005.08.12 CZ ZR Zvole nad Perštejnem (Šiklův Mlýn) 12.8.2005 centrální kruh o pr., kolem 2 mezikruží o vnějším pr... m ... m obilí
CC 2005.08.00 CZ PZ Tuchoměřice - Pastviště 8.9.2005 centrální kruh o pr. 7,5 m, kolem mezikruží o vnitřním pr. 24 m, vnějším pr. 28,5 m, (š. pásu 2,0 - 2,5 m), na to navazující na západě a východě malé kruhy o pr. 4,5 m (odchylka 25 st.)  obilí