Tabulka : Agrosymboly v ČR - rok 1996

 
Kód Označení S Okr. Místo Objevení Tvar Umístění Pozn.
CC 1996.00.00 ČR BN Benešov  ?  ? ? .
CC 1996.00.00 ČR KT Sluhov ? ? ? .
CC 1996.00.00 ČR PJ Starý Plzenec ? ? ? .
CC 1996.00.00 ČR PJ Štěnovice ? ? ? .
CC 1996.00.00 ČR RO Mýto ? ? ? .
CC 1996.00.00 ČR TA Sudoměřice u Tábora ? ? ? .
CC 1996.07.01 ČR BL Rájec-Jestřebí 3.7.1996 kruh o průměru 14 m 60 m od železničního viaduktu, západně od žel. trati řepka
CC 1996.07.01 ČR KT Mlázovy 1.7.1996 kruh obilí o pr. 4,0 m kolem mezikruží stojícího obilí o pr. 12,4 m, pás polehlého obilí o pr. 29,6 m, ve kterém stály 3 kruhy stojícího obilí o pr. 4,3 - 4,8 m, pás stojícího obilí o pr. 39,3 m, (šířce 5,0 m), pás polehlého obilí o pr. 42,6 m východně komunikace z Jindřichovic do Mlázov, mírný svah k severu. asi 80 m od okraje lesa - pod úpatím kopce Ostrá (646,5 m n.m.) pšenice
CC 1996.07.01 ČR KT Albrechtice I. 3.7.1996 2 kruhy A) kruh o pr. 6,9 m B) kruh o pr. 7,6 m - vzdálené 36 m severní svah, východně od obce, 20 m východně od silnice Albrechtice - Sušice žito
CC 1996.07.03 ČR FM Mosty u Jablunkova I. 3.7.1996 soustava 6 kruhů o průměru  2,0/1,55/1,85/3,0/1,5/1,55 m východně obce Mosty
CC 1996.07.03 ČR FM Mosty u Jablunkova II. 3.7.1996 kruhy v ose o průměru  1,4/2,4/4,0/1,9/3,8/1,5/1,8/5,0 m východně obce Mosty
CC 1996.07.04 ČR RK Solnice I. 4.7.1996 velká formace kr. pr. 19,2, 4,4, 4,75 + 5,35m,4,2m, 2,7 m, 1,5, 1,5m severně od Solnice, východně od silnice Solnice - Ještětice, asi 300 m od silnice ječmen
CC 1996.07.06 ČR RK Solnice II. 6.7.1996 kruh 3,6m, 4 kruhy 3,0/2,5/2,3/2,1m do kříže, délka ramen 5/4,5/3/2,5m severně od Solnice, sklon terénu k jihovýchodu o 10 st., asi 300 m dále na jihovýchod směrem na Byzhradec
CC 1996.07.09 ČR BN Pyšely 9.7.1996 3 kruhy do trojúhelníku o pr. 10,0 m, spojená uličkami o délce 14-15 m, uprostřed kruh o pr. 10,0 m mezi obcemi Pyšely a Čerčany  
CC 1996.07.10 ČR NJ Nový Jičín 11.7.1996 cent. kruh o pr. 5,9 m, kolem mezikruží o šířce 1,8 m, vnějším pr. 12,3 m, s úhlopříčkou o šířce 1,0 m. Na sv ulička o š. 1,0 m a navazující kruh o pr. 5,7 m, z něj navazující ulička na jv a mezikruží o max. pr. 7,6 m, šířce 0,8 m, s úhlopříčkami do kříže východně za městem, v části Žilina vedle cesty na vrch Puntík pšenice
CC 1996.07.13 ČR PI Nepomuk u Dražíče 16.7.1996 kruhy A) 10 m a menší B, C) 2 m 10 m západně od silnice Nepomuk - Dražíč, 500 m jižně od obce Nepomuk, na rovině, v poloze Na vrších
CC 1996.07.15 ČR KT Čiháň 22.7.1996 pentagram vepsaný do kruhu 40 m jižně pod náspem silnice Bystré - Zavlekov, pod křižovatkou se silnicí Zdebořice - Čiháň - jižní svah žito
CC 1996.07.15 ČR DO Horšov 15.7.1996 kruh 7,9 (sj) - 8,3 (vz) 9 m od silnice Horšov - H. Metelsko, nepatrný sklon k jihu pšenice
CC 1996.07.15 ČR BI Sokolnice I. 15.7.1996 9 kruhů, z toho 4 spojeny uličkami. největší o pr. 25 m.     
CC 1996.07.17 ČR BI Sokolnice II. 17.7.1996 5 kruhů - 1 centrální a 4 satelitní     
CC 1996.07.17 ČR RA Kněževes 17.7.1996 3 kruhy o průměru 15 m - na severu, na západě 16,2 m, na východě 14,5 m, vzdálenosti středů 29 m asi 1 km jižně obce, v ječmeni, asi 400 m od silnice Kněževes - Přílepy, asi v polovině vzdálenosti ječmen
CC 1996.07.19 ČR PV Prostějov 19.7.1996 cent. kruh o pr. 9,45 m, kolem mezikruží stojícího obilí o šířce 2,9 m, mezikruží o vnitřním průměru 15,3 m, vnějším průměru 24,7 m východně od komunikace Mostkovice -Smržice, asi 1,5 km severovýchodně od Mostkovic v lokalitě "Pod Zápověďským kopcem".
CC 1996.07.25 ČR KT Albrechtice II. 25.7.1996 kruh pr. 24,3 m 60 m od silnice, dále od obce, severní svah žito
CC 1996.07.25 ČR NA Nové Město nad Metují 3.8.1996 2 mezikruží - severní A) vnitřní průměr 5,9 m, vnější 8,8 m, šířka pásu, 1,4 m * jižní B) vnitřní průměr 9,6m (sj), 8,6m (vz) - vnější 14,0 m (sj-vz), šířka pásu 2,3 (s), 2,1 (j), 2,7 (z), 2,7 (v). východně od Nového Města, jižně od ohybu silnice směrem na Nahořany pšenice
CC 1996.07.26 ČR TU  Vítězná 25.7.1996 3 kruhy o pr. 7,7 m do trojúhelníku, se vzdálenostmi mezi okraji přesně 2,0 m západně od obce, jižně od silnice a od kaple Sv. Marie pšenice
CC 1996.07.28 ČR PJ Lhota u Dobřan 26.7.1996 kruh o pr. 12,5 m asi 50 m jižně od silnice Lhota - Nová Ves, asi 100 m za křižovatkou pšenice
CC 1996.07.27 ČR KT Rozsedly 27.7.1996 malý kruh 3,8 m na jihových. svahu 250 m vých. od obce ječmen
CC 1996.07.28 ČR KT Nemilkov 28.7.1996 délka 90,9 m kruhy žito T
CC 1996.07.29 ČR DO Draženov 29.7.1996 formace malých kruhů směrem na Horšovský Týn
CC 1996.07.30 ČR TP Bystřany 30.7.1996 kruh 20 m, cesty s kruhy do kříže 7,65m, 9,3m, 11,7m, 8,8m jižní svah k 284,8m sev. silnice Nechvalice - Malhostice
CC 1996.07.31 ČR SV Borová 1.8.1996 kruh pr. 8,0 m na Hegrově poli za řad. výstavbou na Bukovinu ječmen - oves
CC 1996.08.00 ČR KT Dražovice srpen 1996 klíč - mezikruží o pr. 3,7 m, cesta o š. 0,4 m a ovál o délce 14,8 m a šířce 7,6 m, klíč o délce 11,6 m, celková délka 33,4 m jihovýchodně od obce, nedaleko žihobeckého piktogramu z roku 1994 ?
CC 1996.08.00 ČR JE Černá Voda srpen 1996 kruh s elipsovým středem, průměr 11,0 m ? ?
CC 1996.08.00 ČR BN Takonín srpen 1996 tři kruhy o pr. 4 m do trojúhelníku vzdálené od sebe 6 m nedaleko obce
CC 1996.08.02 ČR KT Vlčkovice 6.8.1996 mezikruží vn. pr. 13,2 m , celková délka 29,5 m, šířka 35,5 m Jihovýchodně od obce, asi 400 m na konci polní cesty z Vlčkovic, jihozápadní svah kóty 584,7 m n. m., směrem ke Kalnému potoku
CC 1996.08.04 ČR PI Vůsí 4.8.1996 několik menších a větších kruhů spojených navzájem zaoblenými rameny a několik slepých ramen, hřebínku a jednoho ramene ukončeného trojúhelníkovým polehnutím (odvěsny 6 - 6 - přepona 8,5 m). Největší z kruhů tvořící pomyslný střed, měl v průměru 16 m, další 4 menší kruhy jsou spojeny s tělem 1 m širokými uličkami. celkové rozměry obrazce 25 x 50 m, od západu na východ 62 x 46,6 m na pravém břehu Vltavy, poblíž Zvíkovského mostu, mezi obcemi Kučeř a Vůsí žito
CC 1996.08.05 ČR DC Lobendava 5.8.1996 3 kruhy o průměru 5,5 m, propojené uličkami, uprostřed kruh o pr. 5 m na již. svahu kopce Kittelberg - na sz okraji obce, naproti hřbitovu, mezi vidlicemi cest Lobendava - hraniční přechod na západ a Lobendava - hraniční přechod - sever oves
CC 1996.08.05 ČR DO Domažlice 5.8.1996 2 kruhy A) kruh o pr. 1,5m B) kruh o pr. 3,5 m od sebe 60 m mezi Domažlicemi a Draženovem A) - u silnice, B) 60 m severně druhý kruh * středem mezi oběma kruhy vede el. vedení pšenice ?
CC 1996.08.08 ČR TC Dlouhý Újezd 9.8.1996 kruh 14,5 - 15 m z něj 4 cesty do kruhů 2,1 - 2,4m ve směru sv. stran jižně od Tachova směrem na Dlouhý Újezd, asi v 1/3 vzdálenosti obou obcí, západně od silnice, naproti letiště, vzdálenost 30 m od silnice, mírný severovýchodní svah kóty 564 m žito
CC 1996.08.09 ČR RK Častolovice 9.8.1996 2 kruhy A) kruh pr. 6,0m B) kruh pr. 6,0 m A) u silnice na Synkov B) u přírodního areálu pšenice
CC 1996.08.15 ČR PJ Nezvěstice 15.8.1996 ? ? ?
CC 1996.08.15 ČR PS Žihle 15.8.1996 kruh 24,6m pšenice
CC 1996.08.16 ČR KT Plánice 18.8.1996 elipsa, průměr 9 m / 7 m 500 m jižně od obce, ve vidlici polních úvozových cest z Plánice na Novou Plánici, pod pomníkem, jižní svah ječmen
CC 1996.08.17 ČR VS Vysoká 17.8.1996 cent. kruh o pr. 8,5 m, kolem mezikruží stojícího obilí o šířce 1,35 m, mezikruží o vnějším průměru 15,6 m, na jihovýchod ulička o š. 1,85 m a délce 11,8 m, která se rozdvojuje do cest o šířce 1,1 m a délce 5,8 m.  mezi obcí Lešná a Vysoká pšenice
CC 1996.08.17 ČR NA Slatina nad Úpou 17.8.1996 kruh 3,67m, kruhy 2,3 - 2,4m, kruh 1,5 m, spojeny uličkami o š. 0,3 - 0,6 m jižně obce, v poloze Březina pod kótou 406,7 m pšenice
CC 1996.08.20 ČR BN Vlašim 20.8.1996 kruhy A) pr.16,1m (sj) 15,6m (vz), B) pr.6,3m x 5,9m (vzd. 50 m jižněji) západní svah k.465m, u lesa Vorliny, záp. hvězdárny pšenice
CC 1996.08.21 ČR UO Výprachtice 21.8.1996 3 kruhy v jedné ose, A)průměr 1,65 m /ve vzdálenosti 0,8 m B) kruh o pr. 4,35 m ve vzdálenosti 1,0 m C) kruh o pr. 1,35 m, osa v azimutu 320 stupňů na horním konci vesnice, vlevo od silnice vedoucí k hájence, asi 2 m za příkopem, na malém poli směsi ovsa, na jižním svahu oves
CC 1996.08.23 ČR KT Jindřichovice 23.8.1996 mezikruží vnější pr.2,6m a vnitřní pr. 1,6 m 7 m od silnice Jindřichovice - Kolinec ječmen
Agrosymboly v okrese Klatovy
Agrosymboly v okrese Domažlice
Agrosymboly v okrese Benešov
Agrosymboly v okrese Plzeň - jih
Agrosymboly v okrese Rychnov nad Kněžnou
Agrosymboly ostatní