Tabulka: Agrosymboly v ČR - rok 2006 * Agrosymbols in Czech Republic (2006)

Kód Označení S. Okr. Místo Dat. objevení  Tvar Umístění Obr.
Code Indicate S.  Distr. Locality Dat. of detection Form Situation Picture
CC 2006.07.16 CZ LI Paceřice 16.7.2006 složitý obrazec   na jižním svahu  
CC 2006.07.22 CZ SU Nový Malín 22.7.2006 kruh o pr. 21m    
CC 2006.07.23 CZ HK Bukovina 23.7.2006 kruh o pr. ... m, uvnitř obrazec, kolem přerušované mezikruží o š.    
CC 2006.08.04 CZ SU Sudkov 4.8.2006 3 kruhy, spojené mezikružím  
CC 2006.08.04 CZ PV Prostějov 4.8.2006 mezikruží o vn. pr. .. m, uvnitř vepsaný pentagram, šířka pásu ... m  u hřbitova 
CC 2006.08.15 CZ KT

Vlčkovice

15.8.2006 mezikruží o vn. pr. .. m, uvnitř ramena jako  turbína, šířka pásů ... m  směr na Brod