Klub psychotroniky a UFO

 

ŠUMAVA


Zajímavá místa, anomální jevy minulosti i současnosti


Albrechtice u Sušice hradiště na vrchu Sedlo (902 m) z halštatské - laténské, později osídleno Slovany
románský kostel z 12. století
Annín na vrchu Mouřenci (617 m) románský kostel sv. Mořice, překřtěn na sv. Vavřince ve 13. století, upraven a rozšířen v 15.a 18.století (pohřebiště, kostnice)
Antýgl rokle Šachtárna, historie a pověsti
Bezděkov pseudorenesanční zámek  z roku 1855
Spiessova skála
Běhařov zámek, podzemní chodby a zázrak kolem sochy sv. Prokopa
Běšiny zbytky kostela sv. Bartoloměje
Bířkov mohyly v lese Zderaz z mladší doby bronzové - halštatská mohylová kultura
Bradné záhadný statek Christlhof - Pohádka
Budětice románský kostel z 13. století
Bukovník u Sušice románský kostel z 13. století
Bystřice nad Úhlavou tvrz z 14. století přestavěna v 17. století na zámek
Čachrov gotický kostel ze 14. století

gotická věžová tvrz  ze 14. století vypadá tajemně

Červené Poříčí mohyla o průměru 20 m - bronzové nálezy, období halštatské
renesanční zámek z roku 1611 na místě gotické tvrze
České Domky zřícenina hradu Kašperk 
gotické opevnění Pustý hrádek
Dešenice trosky kostela sv. Mikuláše
Defurovy Lažany gotická tvrz ze 14.století, přestavěn na zámek v 17. století
Dobrá Voda kaple sv. Vintíře se studánkou a zázračným obrazem
Dražovice hradiště
Drslavice kameny  tzv. Zkamenělá svatba v lese Dubíčku 
Frymburk

Vrch Hrádek nad vesničkou, kde kdysi stávala tvrz, záhadná kamenná hlava

Hartmanice lidové stavby se zdobenými štíty, STB na stopě bludiček?  
Hejná rýžoviště zlata (sejpy) z keltské doby
Hrádek u Sušice pravěké nálezy na vrchu Zdouň nález pohanských hrobů roku 1861, žárové hroby u zámecké zahrady, střepy, značky (kolečka) na dnech nádob - slovanská kultura
kostel  sv. Vavřince přechodného (románsko - gotického) slohu z 2. čtvrti 13. století ve Zdouni 
barokní kaple z roku 1775
renesanční zámek z 16.století, barokně rozšířený v 18.století
Horažďovice zámek, na místě hradu a upraven v 15. a 18. století 
slovanské hradiště z 10.století
hřbitovní kostel  sv. Klimenta z roku 1598 na hradišti
kdysi klášter, klášterní kostel
farní kostel z roku 1260
Horní Staňkov středověká tvrz - prý zde kdysi byla alchymistická laboratoř
Hory Matky Boží křížová cesta s kapličky do kruhu 
Hradiště hradiště Na skále - nedatováno, obehnané kamenným valem
Chanovice tvrz ze 14.století, přestavěna na komplex budov barokního zámku
Chlístov kostel Povýšení sv. Kříže
Chudenice původně gotická tvrz, přestavěná na renesanční zámek v 16. století
nový empírový zámek z roku 1849, podzemní chodby
gotický poutní kostel sv. Wolfganga ze 14. století, s kamenem se stopou sv. Wolfganga
Janovice nad Úhlavou renesanční tvrz z 16.století, podzemní chodba
gotický kostel ze 13.století
Jindřichovice kostel sv. Václava
Jiřičná tvrz, přestavěna na zámek v 18.století 
Kaliště výšinné sídliště z eneolitu na Teplé a Koubově skále, (chamská kultura) 
mohyly v Teplém lese

Kašperské Hory

farní kostel Panny Marie Sněžné ze 14. století

hřbitovní gotický kostel z roku 1330
hřbitovní barokní kaple sv. Anny
renesanční a barokní přestavěná radnice
záhadná letecká nehoda v roce 1937

Klatovy

opevnění * radnice z r. 1557 * dominanta Klatov - Černá věž z roku 1547 má pohnutou historii

jezuitský kostel z r. 1655 s katakombami - řada mumifikovaných těl se pomalu rozpadá 

Klatovská Madona - krvácející obraz P. Marie je uschován za oltářem v jezuitském kostele. Skrývá tajemné poselství?

je klatovské podzemí stejně tak záhadné jako v jiných městech ?

jaká je historie klatovského zednářství?  

soška sv. Václava se v muzeu záhadně pohybuje

  kostel Narození Panny Marie z roku 1260
dominikánský kostel z roku 1694
Klenová

zřícenina raně gotického hradu ze 13. století, přestavěn a upraven roku 1420 a v  17. století  

Kokšín sopečné ostrovní oblouky
Kolinec na vrchu Vidhošť údajně prehistorické hradiště - nedatováno
románský kostel z 1. poloviny 13. století, zbarokován roku 1755
barokní zámek 
židovský hřbitov ze 17. století
Křištín kostel sv. Matouše
Kydliny mezník Čertův kámen
Lhovice hradiště na vrchu Tuhošť - z doby bronzové - halštatské
Liščí kaple Sv. Bernarda (tzv. Medvědí kaple) - přírodní památka kameny ( obr.)
Lovčice výšinné sídliště na Velkém kameni - z období eneolitu
Miřenice na vrchu pohanské obětiště 
Mlázovy hradiště na vrchu Hůrka (676 m) - pravěk - nedatováno
Mokrosuky renesanční zámek z 16.století
Myslív Kákovský kámen (655 m) - skály Černé kameny
západně od obce v lese Kákově Čertova studánka
Nalžovské Hory raně barokní zámek z poloviny 17. století
barokní kostel Sv. Kateřiny

umělé zříceniny, kamenný drak aj. severně na vrchu Prašivice (574 m)

Nezamyslice gotický kostel s románskou věží ze 13. století, barokní úpravy z roku 1736
Nezdice mohylové pohřebiště ve Velkém lese (70 mohyl) z mladší doby bronzové
Němčice studánka sv. Václava
Nicov u Plánice barokní kostel Panny Marie z roku 1719, barokní márnice
kaple se studánkou
Nýrsko hrad Pajrek

Ptačí kámen - kdysi tu za silného mrazu v květnu pomrzla spousta ptáků

Odolenka léčivý pramen - Odolenka na severním svahu Svatoboru 
Opálka gotická tvrz z 15. století

Osobovy

pahorek - Zkamenělá panna  
Ostřetice mohylové pohřebiště v lese Myť z mladší doby bronzové
Petrovice u Sušice gotický opevněný kostel ze 13. století s románskou věží, upraven v 14., 18., 19. století
Podmokly kříž na Šlechtově poli
Poleň kaplička u studánky - u ní kámen se stopami sv. Vojtěcha
Prácheň původně slovanské hradiště z 10.století, na ostrohu nad Otavou - poškozeno stavbou hradu, valy
hrad Prácheň ze 14. století
Předslav zbytky zemanské tvrze
Pušperk hrad Liška - Pušperk 
Rabí zřícenina gotického hradu Rabí z 1. poloviny 14. století, s hradní kaplí z roku 1498
Radkovice výšinné sídliště na Osobovské skále (chamská kultura - eneolit)
Řakom zřejmě pravěké hradiště na svahu Doubravy s kam. valem, nedatováno

Srní

Socha Moai na Šumavě ? - zajímavé kamenné bloky v údolí Vydry
Strašín poutní kostel - v kostele socha Panny Marie s Jezulátkem s hadí korunkou
Sušice barokní radnice z roku 1707, děkanství - muzeum z 2 poloviny 15. století - nález zlatých mincí z doby laténské
gotický farní kostel Panny Marie ze 14. století
gotický hřbitovní kostel ze 14. století
židovský hřbitov z roku 1626
barokní klášter s kostelem z roku 1654
poutní kaple Anděla Strážce z roku 1682

Obrovský povětroň  - pád meteoritu vyděsil v roce 1931 mnoho lidí

Svaroh Chata na Svarohu  - skrývá chata některá tajemství Třetí říše ?
Svrčovec

podivný příběh se strýcem 

Slatina skupina balvanů o průměru 16 m - Čertův náramek (balvany o velikosti 3 m) bloky - Čertův vak
Štěpánovice mohyly na lesnatém návrší Smrčí ze střední doby bronzové
Švihov pravěké hradiště - na vrchu Hradec, osídlení v 10. století
původně románský hřbitovní kostel sv. Jiljí z 12. století
gotický kostel sv. Václava, přestavěn roku 1744 
pozdně gotický vodní hrad Švihov z roku 1480

Šumava

Geniální čarostřelec - v Pošumaví kdysi působil podivný lovec

Opuštěná boží muka  - proč se jim lidé vyhýbají

Ježíš na Šumavě - o čem vypráví zapomenutý román
Tajemství Šumavy - pověsti
Tajanov mohylové pohřebiště na pahorku Husín ze střední doby bronzové
boží muka - lidová architektura nezvyklého tvaru
Tedražice

Objev staré chodby - mezi Hrádkem a Tedražicemi

Točník mohylové pohřebiště - v lese Špitál z halštatského období
Týnec barokní zámek z roku 1710
gotický kostel ze 14. století

Podivný náhrobní kámen  - v roce 1998 byl u kostela nalezen plochý kámen s tajemným reliéfem

Ústaleč pravěké hradiště na vrchu Hradec
Velhartice gotický hrad Velhartice z 1. poloviny 14. století, palác ze 17. století
farní gotický kostel z 14. století
hřbitovní gotický kostel sv. Máří Magdalény z roku 1373 - na štítě lidé vidí obličej
Velké Hydčice kostel sv. Klimenta, původně dřevěný, raně gotický, loď zbarokována
Veselí tvrz ze 14.století, dnes zámek z roku 1863
Vícenice mohylové pohřebiště ze střední doby bronzové na svahu Hůrky
Volšovy tvrz, přestavěna roku 1700 na zámek
Zborovy hradiště v poloze Hrádek (622 m) - s kamennými valy a příkopy
románská rotunda - barokně upravená v 18. století
zbytky vrcholně středověkého hrádku
Zbynice hradiště na Okrouhlém vrchu - nedatováno (asi 9. stol.n.l.) 
Zvíkov příklady dřevěných šumavských domů
Žichovice stopy osad - na vrchu Hradec a Lomec
renesanční zámek z 17. Stol.
zámecká kaple raně barokní z roku 1680
Železná Ruda u Rodrovského dvorce hladký kámen s otiskem Ďáblova kopyta
barokní kostel z roku 1727 s cibulovitou bání