Časopis ZAZ roč. 1999

Vychází jako občasník Klubu psychotroniky a UFO od 1. 7. 1992
Vydává vydavatelství Včelka, Hruškova 21, Plzeň, 320 16, ČR


 

Číslo 1 / 37

Ročník 8 / 1999

  Oznámení Klubu psychotroniky a UFO   
Honzák, T.:  Debata o duši Řešení vztahu těla a duše podle C. G. Junga.
Kol. aut.:  Les - zdroj nových záhad.  Uzavření otázky polehlého lesního porostu u Pastuchovic a zvláštních pokroucených kmenů u plzeňské přehrady České údolí.
-pd-:  Regenerace a "kontaktéři".  Jak reaguje časopis Regenerace na záplavu "kontaktérů v ČR.
-mš-:  UFO kongres v Košicích - Area 51 také v Čechách ?  Ukrývá základna v Ralsku atomový reaktor ?
Šafařík, L.:  Některé poznámky k pojmu "ufologie".  
-pd-:  Opět o technologii JL.  Co ovlivňuje zelené kolečko na obálce Regenerace ?
-red-:  Kde jsou pozůstatky popravených českých pánů?  Hlavy pánů popravených 21.6.1621 nebyly dosud nalezeny.
  Zajíc, K.: Stáškovic kaplička - místo plné tajuplných událostí. Článek čestného člena KPU.
Drobečková, V.:  Pověsti a zprávy o podzemí na Plzeňsku a v západních Čechách.  
KPU - Šumava :  Svědectví po 33 letech.  Po 30 letech se našli svědkové jednoho případu UFO.
Petráň, T.:  Kamenná řada na Bylanech KPU Kutná Hora - Klub 2000 obnovil starou kamennou památku.
Keller, J.:  Hledání "zavedených" bran.  Existuje u Šemnické skály vstup do jiných kontinuit ?
Šafařík, L.:  ČT 2 proti iracionalitě.  Reakce na pořad 6.2.1999
-sl-:  Kdo opisoval ?  Jeden článek - dva autoři.
-mj-:  Je na hradě Houska vstup do pekla ?   
Vlasák, J.:  Vzpomínka na proutkařského odborníka, lektora proutkařských kursů, báječného člověka  - portrét Stanislava Hrudy - čestného člena KPU
-np-:  Další podvod.  Kresba muže na planině v Austrálii je podvodem.
-kj-: Další nálezy protivampyrických zásahů  - Žatec
-jc-: Kopie tzv. "turínského plátna" nalezená v Broumově.   
Čechura, M.:  Touha vlastnit.  Co je za tímto lidským motivem ?
-kk-:  Všichni jsme blázni !  Zamyšlení nad knihou V. Vondráčka "Fantastické a magické z hlediska psychiatrie".
Keller, J.:  Chutnají mimozemšťanům melouny ?  Přepis zážitku z maďarského Dunekeetes.
Kroupa, P.:  Obrazec v kukuřici.  V létě 1998 se u Plánice objevil neobvyklý agrosymbol.
-dh-:  Zvláštní fenomény ve starých tyrolských pověstech.  
-ch-:  Nezvyklý nebeský úkaz.  Konjunkce Jupitera s Venuší 23.2.1999
-sl-:  Kosmopsychoenergosugestologie  - v ČR působí věhlasný "akademik" A. Ignatěnko.
-mj-:  O fotografování aury.  Odhalení podstaty tohoto technického zařízení.
-sl-:  Fakta o fyzikálních polích kolem člověka.   
  Bohové nebe a Země.  Podle knihy Z. Sitchina "Dvanáctá planeta" - pokračování.

 

Číslo 2 / 38

Ročník 8 / 1999

  Úvodník   
Šafařík, L.:  Porovnání dotazníků na zaznamenání anomálních jevů - UFO   
Gardavský, Z.:  Problém geopatogenních zón jako urbanistický a architektonický fenomén  (1. část)
  Tajuplná síť čar.  O začátcích pátrání po liniích ley lines.
-jj-:  Odkud se vzal podivný dým ?  V Plzni i Německu se vyskytl fenomén se stejnými parametry.
Servín, J.:  Fantastická realita. Souvislosti 1.  O zkoumání anomálních jevů. (1. část)
-rr-:  UFO nad Íránem ? Ne, pouze trapný podvod.  O jednom článku z Magazínu 2000 č. 8/99
-cu-:  Synchronicita ?  Zajímavé případy synchronicity v příbězích vražd P. Morozova a A. Hrůzové.
Kroupa, P.:  Kruhy v obilí ex post.  Doklady o agrosymbolech na Domažlicku na začátku 70. let.
Kol. aut.:  Kamenná stavba u Hostišovic.  Pátrání po původu a účelu záhadné stavby.
-ra-:  O čem píše UFO magazín.  Nahlédnutí do slovenského časopisu.
  Na Internetu pokračuje diskuse na téma "ufologie".  Z diskusního klubu "ufonet".
-zl-:  Je nutné se zabývat pomocí vědních oborů o UFO ?  Ohlasy na diskusi.
Zandl, P.- Palacký, P.:  Tajemství hradu Mont Ségur a Jezero druidů.  O historii tajemného hradu Albigenských Dokonalých.
Novotný, F.M.:  Vzpomínka na tlustého muže, který se smál.  Památce dr. Ludvíka Součka.
-jh-:  Hledání "zavedených bran".  Je brána do jiného časoprostoru na hradě Houska ? Dopis K. H. Máchy o návštěvě tohoto hradu a jeho zážitku.
  Bohové nebe a Země.  Podle knihy Z. Sitchina "Dvanáctá planeta" - pokračování.
  Klub psychotroniky a UFO na internetu.  Seznam dosud uvedených stránek poboček KPU a spolupracujících společností.

 

Číslo 3 / 39

Ročník 8 / 1999

  Úvodník  - Válka v Jugoslávii zůstává válkou
  Z činnosti Klubu psychotroniky a UFO   
Ruibar, R.:  Mimosmyslové vnímání.  Druhy a pokusy, které je prokazují.
Koutná, K.:  Portae Induktae - hledání zavedených bran.  Zkušenosti z telepatických pokusů.
  Úryvek z univerzitních skript  - extrasenzorická komunikace - telepatie - je prokázaná.
Servín, J.:  Bariéry. Souvislosti 2.  O zkoumání anomálních jevů. (2. část)
-im- :  Inkvizice za nic nemůže !  O pořadu TV Prima "Záhady a mystéria" o čarodějnicích.
-jf-:  Pozor na nepravá UFO !  Omyly při pozorování.
Gardavský, Z.:  Problém geopatogenních zón jako urbanistický a architektonický fenomén 1. část : Stručný souhrn fyzikálních a biologických vlivů GPZ.
-pk-:  První agrosymboly sezóny ČR 1999   
Sedlář, J.:  Pár námětů k experimentům  - z otevřeného dopisu panu ing. Mackerlemu k průzkumu fenoménu poltergeistu a nahrávání "hlasu duchů".
-kpufo-:  Světelná pyramida ?  K případu UFO u Oselců (PJ)
-av-:  Agrosymboly v Itálii.   
Petráň, T. - Helšus, J.:  Diskuse o problematice megalitických památek  - problém názvosloví.
-va-:  USO - tajná japonská zbraň ?   
Karban, S.:  Co je Crokesův větrník ?  O výzkumu prof. F. Kahudy.
Zajímavé výstřižky :  Hypotézy o původu Měsíce.   
Havránek, R.:  Informační vlastnosti a schopnosti živých organismů.  Vystoupení na zasedání spolku ATOZ (Brno).
Šafařík, L.:  Automatická kresba a automatické písmo.  Rozbor jednoho z psychotronických fenoménů.
  Bohové nebe a Země.  Podle knihy Z. Sitchina "Dvanáctá planeta" - pokračování.

Číslo 4 / 40

Ročník 8 / 1999

Úvodník
Oznámení Klubu psychotroniky a UFO  k průzkumu agrosymbolů sezóny 1999
Šafařík, L.:  Etické aspekty učení o reinkarnaci.
-pk-:  Tragédie v ášrámu.  Českou turistku v Sáji Bába ášrámu postihlo neštěstí. 
Černý, J.:  Biofyzikální změny pozorované na rostlinách z agrosymbolů.  Celkové shrnutí výzkumů provedených v zahraničí a v ČR do roku 1998. 
Kol. aut. KPU:  Několik poznámek k "pravosti" a falešnosti" agrosymbolů.
-red-:  Zbraně třetího tisíciletí ?  Existují psychoelektronické zbraně ? A jsou požívány ?
Šípek, J.:  Ad Akta X ? 
-wn-:  Rádio Zatracených Je svědectví pravdivé ? 
-lš-:  Událost roku - zatmění Slunce.  O cestě členů KPU do Rakouska. 
-vd-:  Příčiny vedoucí ke vzniku psychiatrické nemoci  aneb do blázince snadno a rychle a na věčné časy. 
Gardavský, Z.:  Problém geopatogenních zón jako urbanistický a architektonický fenomén.  2. část : Působení GPZ na rostlinstvo a živočišstvo.
-sl-:  Nová organizace : Jednota českých a slovenských badatelů v psychotronice. 
Servín, J.:  Fantastická realita. Souvislosti 3.  O zkoumání anomálních jevů. (3. část)
Bohové nebe a Země.  Podle knihy Z. Sitchina "Dvanáctá planeta" - pokračování.

 

Číslo 5 / 41

Ročník 8 / 1999

  Úvodník   
  Klub psychotroniky a UFO  oznamuje
Ruibar, R.:  Osobní zkušenost s Reiki  
-vl-:  Dojemná péče  o osud finanční pomoci Indii
  Portae Inductae - Hledání zavedených bran - záhadná zmizení.  Případy: Semily 1984, Plzeň, říjen 1980
Baumgartl, V.:  Další "vydařená" akce skeptiků.   
-ms-:  Puls slábne.  Z UFO kongresu v Košicích
-vm-:  Skutečně podvod  - "pitva mimozemšťana"
-jse-:  Zbraně třetího tisíciletí  - několik poznámek
Šafařík, L. :  Vědecká a výzkumná činnost v pojetí doc. Chudáčka.   
-sl-:  Sri Chinmoy v Praze.   
Přečetli jsme :  Heczko, S.: Svět tajných společností.  Z elektronického časopisu Marathon.
-jh-, -mř-:  Je na hradě Houska místo časoprostorových přesunů?   
-pd-, pk-:  Pozor na "cizí" záhady !   
-vw-, -ls-:  Kdo byl "narušitelem" ?  O případu z 5.5.1990 v západních Čechách
red.:  Výzva J.A. Zentricha  
Keller, J.:  Hrabě Saint Germain - osobnost více než známá.   
-jh-, ls-:  Pohanské božiště u Mladotic ?   
-pd-:  Plody války.  Po bombardování v Jugoslávii.
Kol. aut.:  Kruhy v ledu a sněhu.  Případy v ČR.
Gardavský, Z.:  Problém geopatogenních zón jako urbanistický a architektonický fenomén.  Působení GPZ na člověka.
-jr-:  Je technologie JL účinná ?  
-hn-:  Vyvolala válka zemětřesení ?  NATO bombardovalo záměrně seismicky aktivní body.
Karban, S.:  Foo - fighter  Jev, který kráčí dějinami. 
Servín, J.:  Souvislosti. Globální řešení ?  O zkoumání anomálních jevů. (4. část)
Koutná, K.:  Jak je to s mimosmyslovým vnímáním ?  O telepatických pokusech autorky.

  Obsahy ročníků

ZAZ 1992

5 čísel (50 Kč)

ZAZ 1993

6 čísel (80 Kč)

ZAZ 1994

5 čísel (80 Kč)

ZAZ 1995

5 čísel (80 Kč)

ZAZ 1996

5 čísel (80 Kč)

ZAZ 1997

5 čísel (80 Kč)

ZAZ 1998

5 čísel (140 Kč)

ZAZ 1999

5 čísel (140 Kč)

ZAZ 2000

5 čísel (150 Kč)

ZAZ 2001

5 čísel (180 Kč)

ZAZ 2002

5 čísel (185 Kč)

ZAZ 2003

5 čísel (185 Kč)

ZAZ 2004

5 čísel (185 Kč)

ZAZ 2005

5 čísel (185 Kč)

ZAZ 2006

5 čísel (185 Kč)

ZAZ 2007

5 čísel (190 Kč)

ZAZ 2008

5 čísel (190 Kč)

ZAZ 2009

5 čísel (190 Kč)

ZAZ 2010

5 čísel (190 Kč)

 
V případě zájmu o některý ročník ZAZ, napište nám na naši kontaktní adresu. V případě zaslání zásilky poštou je potřeba počítat s poštovným dle poplatků České pošty.