Časopis ZAZ roč. 1997

Vychází jako občasník Klubu psychotroniky a UFO od 1. 7. 1992
Vydává vydavatelství Včelka, Hruškova 21, Plzeň, 320 16, ČR


 

       
 

Číslo 1 / 27

Ročník 6 / 1997

  Úvodník  - chceme kritického čtenáře
-sl-: 

Umíte chodit po žhavém uhlí?

 
Čechura, M.:

 Trest smrti - ano či ne? 

(názor)
 

Bohové nebe a Země. 

Podle knihy Z. Sitchina "Dvanáctá planeta".
 

Zprávy o havárii v Roswellu 

ze světového tisku z průběhu 50. let.
Mrůzek, J.:

 Tajemství pentagramů - matematika v prehistorickém umění. 

Na kongresu ČsAAA v Kladně v roce 1991 vystoupil pan J. Mrůzek z Kanady s výsledky dlouholeté práce na geometrickém a grafickém rozboru prehistorické kresby z La Marche ve Francii. Materiál je úvodní částí jeho práce s některými ukázkami geometrického rozboru.
Drobečková, V.:  Existují vůbec Pohádky Tisíce a jedné noci?  Tyto knihy jsou významným mytologickým zdrojem.
Karban, S.:  Otazníky kolem pádu tunguzského meteoritu.  
UFO centrum Plzeň hlásí 

Aktuality

- listopad 1996 v lounském okrese byl pozorován neznámý předmět, Domažlice, Harrachov, UFO na obraze Madony, aj.
-mt-:

 Existují u nás gravitační anomálie?

 
Drobečková, V.:  Kde je pravda?  Doporučení k četbě knihy L. Součka “Případ baskervilského psa”.
-sl-:  Archa úmluvy - stroj na manu - Grál?  - Srovnání informací z knihy E. von Danikena "Prorok minulosti" a J. Fiebaga "Objevení Grálu".
-mj-:  Lékaři versus léčitelé.  Testy léčitelů na TV stanicích.
    Kulty. I. Destruktivní kulty.  Ze zahraničních materiálů.
  -sl-: 

Jaký účel měly dvojramenné sekyrky? 

Podivné artefakty minulosti.

Chůra, V.:

 Agrosymboly

názor na vydanou knihu "Agrosymboly - objevy, názory, hypotézy"


  Číslo 2 / 28

Ročník 6 / 1997

 

Úvodník 

- organizace, zabývající se anomálními jevy
Mackerle, I.:  Zpráva o průzkumu svítící chodby v Jihlavě Historie řešení problému, průzkum svítící chodby - fyzikální část, parapsychologická část, jednotlivé výpravy, výsledky laboratorních měření, analýza luminiscenčního materiálu, nákresy, mapky a grafy.
Anna T.:   Tajemství jihlavského podzemí nekončí (dopis čtenářky )
  Kulty II. Proč si duchovní skupiny nevedou správně Destruktivní kulty - podle zahraničních materiálů.
Šedivý, V.:  Filozofické zřejmosti jako záhady pro vědu Filozofie a anomální jevy.
Šafařík, L.:  Otevřený dopis I. Vaškovi,  propagátorovi záhadného hradu v Podbranči u Myjavy (SR)
 

Bohové nebe a Země

Podle knihy Z. Sitchina "Dvanáctá planeta".
  UFO centrum Plzeň hlásí Sokolov, Praha, Návštěva na Svatoboru, UFO před soudem, aj.
Kol. aut. KPU: 

 Postup při průzkumu agrosymbolů

Doporučení k výzkumu.


 

Číslo 3 / 29

Ročník 6 / 1997

Zeman, P.:

 UFO slaví půlstoletí svého trvání i výzkumu 

- úvodník
Šafařík, L.: 

UFO a věda. 

UFO a chemie, geologie, fyzika, sociologie, historie, psychologie, biologie, filozofie.
Vašák, A.:

 Vesmírná zvířata? 

(UFO)
Košťálek, M:. 50. let UFO. Jak tehdejší noviny referovaly o novém fenoménu.  Ze Svobodného slova, Rudého práva, Svobodných novin roku 1947 vybral M. Košťálek.
Kol. aut.:  Oranžové ruce?  Oranžová barva objevující se v našich bytech a zahraniční souvislosti.
-jw-:

 Co je projekt Záře? 

O souvislostech vzniku tohoto ufologického projektu.
Kol. aut.:  UFO centrum Plzeň hlásí.  UFO na vrchovině. Co zachytila kamera, Pískající pole, podivný bumerang, UFO nad Jihlavou, náhodná podobnost?
Vladař, J.:  Co přinesou nové sondy na Marsu?  
Konrád, B.:

 Podivný kužel u Tlustce. 

(dopis čtenáře)

Chůra, V.:  Pole informací a iluzí na tomto i na onom světě.  
Kol. aut.:

Kruh na asfaltu. 

Bořislav, 1996
-lš-:

 Kde jsou vstupy do paralelních světů? 

názor na knihu A. Hrušky “Paralelní světy”.
 

Kulty. III. Změny v působení destruktivních kultů.

 Ze zahraničních materiálů.
 

Bohové nebe a Země. 

Podle knihy Z. Sitchina "Dvanáctá planeta".
Babíček, S.: 

UFO na uměleckých dílech.

 

Číslo 4 / 30

Ročník 6 / 1997

Úvodník

Více psychotroniky !

 (výzva)
Tůma, M.:  Mayská proroctví.  Rozbor názorů ze stejnojmenné knihy. Vědecké základy astrologie, otázka Atlantidy, nová záhada kolem “kosmonauta z Palenque, aj.
Karban, S.:  Úvaha o mayském datování na přelomu 2. tisíciletí.  Spor o mayský rok nula.
-sl-:

Našla se archa úmluvy?

Kol. aut.:  Za Josefem Vorlem.  Úmrtí sběratele pověstí z Mladotic a anomální jevy v jeho knihách.
Šafařík, L.:

 Jev, zvaný poltergeist může postihnout každého z nás.

Cihla, V.:  Megality a koleje.  Zpráva ze studijní cesty na Maltu.
Spurný, F.:

 Řev mlčení či hluché vykladačství?

O esoterických "hledačích" a "vůdcích"
Toman, R.:  Co létalo 8.7. 1997 nad planetou?  Předmět sledovaný družicemi na satelitních TV stanicích
Kalista, P.:

 Jsou piktogramy radioaktivní?

Kol. aut.:  Hledáte podzemní chodby?  (dopis čtenáře, názor na proutkaře O. Hradila, nové vydání spisu F. Paneše “Jaká tajemství skrývají kapličky a boží muka?”)

Bohové nebe a Země. 

Podle knihy Z. Sitchina "Dvanáctá planeta".
-pm-:  Kamenné pyramidy u Horní Stropnice.  Účel těchto staveb je neznámý.
-mk-: 

Záhady na dosah ruky. 

Záhadný nález na hradě Věžka u Druzstové.

 

Číslo 5 / 31

Ročník 6 / 1997

 

Úvodník 

- přání do nového roku
-ms-:

 UFO nad Českou Lípou?

 Šetření domnělého pozorování UFO oznámené ve Fantas. faktech 6/97
-vz-:

 Jak opustit vlastní tělo. 

Fenomén Out of Body Experiences. Podle zahraničních materiálů.
-es-: 

Jak zkoušet léčitele? 

(TV Nova “Na vlastní oči” - názor)
-lk-:  Projekt UPUAUT.  O uvedení filmu o průzkumu šikmé chodby ve Velké pyramidě malým robotem
Vašák, A.:

 Kruhy v obilí a ultrazvuk?

 
Karban, S.:

 O proutkaření. 

Pokusy a zkušenosti autora.
Němčík, A.:

 Proč se chodí do školy?

 
-sl-:

 Mars plný záhad. 

Záhadné útvary na této planetě. Bílá skvrna, Město Inků, další "obličej" v oblasti Utopia.
Skramužský, J.:  Nezapomíná se na geoanomální zóny?  Typy a rozdělení geopatogenních zón.
Čechura, M.:

 Lom nebo megalitické město? 

Výsledky pátrání o lokalitě Štipoklasy.
Sedlář, J.:

 Jen náhody?

 Názor na projekt Záře.
-vr-:

 Výstava opět na cestách. 

Výstava leteckých fotografií agrosymbolů z Anglie, megalitů z Malty, Francii apod. cestuje po ČR.
-es-:

 Staronová organizace opět na scéně? 

Klub zájemců o záhady.
Wiesner, I.:

 Centra zaniklých civilizací.

 
-red-: 

Myslíme na tebe, Moravo!

 (záplavy)
 

Bohové nebe a Země. 

Podle knihy Z. Sitchina "Dvanáctá planeta".
-vp-:  Kam se ztratila kolonie osadníků  (Virginie, Amerika, 1584)
-nd-:

 Co ukrývají české národní pověsti. 

Knihy V. Karbusického, J. Sadílka a E. Bednářové o nejstarší historii Čech.

  Obsahy ročníků

ZAZ 1992

5 čísel (50 Kč)

ZAZ 1993

6 čísel (80 Kč)

ZAZ 1994

5 čísel (80 Kč)

ZAZ 1995

5 čísel (80 Kč)

ZAZ 1996

5 čísel (80 Kč)

ZAZ 1997

5 čísel (80 Kč)

ZAZ 1998

5 čísel (140 Kč)

ZAZ 1999

5 čísel (140 Kč)

ZAZ 2000

5 čísel (150 Kč)

ZAZ 2001

5 čísel (180 Kč)

ZAZ 2002

5 čísel (185 Kč)

ZAZ 2003

5 čísel (185 Kč)

ZAZ 2004

5 čísel (185 Kč) 

ZAZ 2005

5 čísel (185 Kč)

ZAZ 2006

5 čísel (185 Kč)

ZAZ 2007

5 čísel (190 Kč)

ZAZ 2008

5 čísel (200 Kč)

ZAZ 2009

5 čísel (200 Kč)

ZAZ 2010

5 čísel (200 Kč)

 
V případě zájmu o některý ročník ZAZ, napište nám na naši kontaktní adresu. V případě zaslání zásilky poštou je potřeba počítat s poštovným dle poplatků České pošty.