Časopis ZAZ roč. 1993

Vychází jako občasník Klubu psychotroniky a UFO od 1. 7. 1992
Vydává vydavatelství Včelka, Hruškova 21, Plzeň, 320 16, ČR


Číslo 1 / 6 Ročník 2 / 1993
  Co je projekt Trojský kůň  (úvodník)
  UFO centrum Plzeň hlásí  - výběr z publikace KPU
Hrubá, Z.:   Jak vidím Svět (2)  úvahy
-gs-:  Bioenergetika, orgon - energie přečetli jsme za Vás: 
-knp-:  Starý telefon  (zpráva z dobového tisku)
Keller, J.:  Jak to bylo s filadelfským experimentem  
Patrovský, V.:  Klíče k nesmyslům  
Mackerle, I.:  Neznámá zvířata nebo přízraky?  (Loch Ness, Olgoj Chorchoj, aj.)
Šafařík, L.:  Soumrak kouzelníků aneb Malé zamyšlení nad metodami “pseudovědy"  
Tůmová, H.:  Co je meditace  
-sl-:  Skalní obrazárny na Sibiři  
  Program Poltergeist:  dopisy čtenářů
Kalina, P. a kol.:  Úloha rituálu, talismanu a pantaklu v magické operaci  
  Rady pro zdraví (1)  zkušenosti velmi známé léčitelky
Novotná, Z.: Moje cesta k poznání (5)  

Číslo 2 / 7

Ročník 2 / 1993

  Zkoumání anomálních jevů chybí duchovní rozměr  - úvodník
UFO centrum Plzeň hlásí:   případy konce roku 1992
Hrubá, Z.:  Jak vidím Svět (3)  úvahy
Keller, J.:  Co se skrývá v tajemné říši Agharti?  
-gs-:  Vědci objevili nového druhohorního ještěra   
Skřivánek, G.:  UFO kongres v Berlíně  - komunikace v kosmu
Vašek, I.:  Záhada kamenných megalitů  (hrad v Podbranči - SR)
-red-:  Kdo rozluští záhadu tajemných kruhů v obilí?  (výzva k řešení)
Skřivánek, G.:  Biopřitažlivost  (ze zahraničních zdrojů)
  Co je Antrovis (1)  -základní informace o polském sdružení
Kozák, P.:

  Nejstarší chronologie osídlení Země 

 

(srovnání knih Kozák, P.: Způsob existence. Dona, Č. Budějovice 1992, a Paneš, F.: Gaia. Existovala neznámá civilizace? Včelka, Plzeň, 1992)
-knp-:  Mentální dotaz 90  (zážitek čtenáře)
-sl-:  Náhodná podoba?  (aztécké plastiky a letecké přilby)
Vladař, J.:  Opět chebské podzemí  (ohlasy na seriál)
  Program Poltergeist  - koncepce přístupu k problému, ohlasy čtenářů
  Představujeme :  Amatérská astronomická observatoř Hrádek u Nechanic
  Rady pro zdraví (2)  zkušenosti jisté léčitelky
Novotná, Z.:

Moje cesta k poznání (6)

 


Číslo 3 / 8

Ročník 2 / 1993

Co vyjadřuje náš znak  (úvodník)
UFO centrum Plzeň hlásí  - koncepce sběru a prověřování zpráv, z posledních případů: Brno 29.4.1993
Poselství  (přijaté poselství mimosmyslovými kanály)
Patrovský, V.:  Kruhy v obilí  - názor
Němčík, A.:  Ve kterých rozměrech vesmíru člověk žije
Kalina, P.:  Jak je to s využitím lidského mozku?
-gs-:  Byl jsem v havarované kosmické lodi  (podle zahr. materiálů)
Kapitoly ze světové mytologie:  Příchod bohů na Tahiti
Co je Antrovis (2)  základní informace o polském sdružení
Vlasák, J.:  Klub Virgule Liberec informuje
Šafařík, L.:

 Chtěl nás Stoker varovat? 

Podivné výročí
-red-:  Skrývá Hromnické jezírko neznámého živočicha?
Keller, J.:  Chebské podzemí stále živé
-kk-:  Jak to bylo s filadelfským experimentem.  (ze zahraničních materiálů)
Helšus, J.:  Megality, dračí žíly a UFO  (vztah)
Program Poltergeist:  Příběhy čtenářů, -st-: Ptejte se
Náměty a připomínky čtenářů
-sl-:  Nová kniha  (linie z Danikenovy knihy "Záhady staré Evropy" Praha, 1993, protínají i Českou republiku)
 Rady pro zdraví (3)  zkušenosti velmi známé léčitelky)
Novotná, Z.:

  Moje cesta k poznání (7)


Číslo 4 / 9

Ročník 2 / 1993

Úloha kritiky  (úvodník)
UFO centrum Plzeň hlásí  - případy Kladruby, Liberec, aj.
Patrovský, V.:  Více odborné pozornosti k UFO
Fryček, V.:  Kruhy v Čechách  (kruhy v trávě v okrese Pelhřimov)
Keller, J.:  Tisíce lidí tvrdí, že byli uneseni a operováni humanoidními bytostmi

 -xy-: 

Dokumenty Dulce (1)  tajné základny a mimozemšťané
"Poselství z Telče"  (Ivona a Ilona P. z Telče vyvolávají mimozemšťana spiritistickou metodou)
Šafařík, L. - Kalina, P.:  Co se skrývá za poselstvím z Telče?
Představujeme :  UFO centrum Brno
Mackerle, I.:  Najde se tajemná Měsíční šachta?
Košťál, J.:  Kronika Andzurčanů.  Stručný souhrn historie Andzurčanů
-sl-:  Kam vedou podivné linie?  (ISDZ, ley lines, apod.)
-vf-:   Kruhy v trávě  (výprava na Orlík)
Keller, J. a kol.:  K otázkám podivných úkazů na zámku Horšovský Týn (1)
Krotký, F.:  Mimozemšťané a my  (úvaha)
Rady pro zdraví (4)  zkušenosti známé léčitelky
-sl-:  Kapitoly ze světové mytologie  - Čína - Osm nesmrtelných
Patrovský, V.:  Geopatogenní zóny pro O. Reisse  (polemika, doporučení ke studiu)

 Novotná, Z.: 

Moje cesta k poznání (8)

Číslo 5 / 10

Ročník 2 / 1993

-jk-:   Několik slov úvodem  (úvodník)
  UFO centrum Plzeň hlásí:  Na pomoc pozorovatelům oblohy - letové koridory, případy blízkého setkání v Plzni
-jp-:  Moje dobrodružství poznání  
-xy-:  Dokumenty Dulce (2)  tajné základny
Herzán, M.:  Danikenové  (námět k četbě knih L. Součka)
   Mezinárodní raeliánské hnutí  (základní informace)
Keller, J.:  Nebezpečný okultismus  
Keller, J.:

  Zpráva o kamenech z Icy (Peru) (1)

 
-ms-:  Vesmírná láska  (zážitek čtenáře)
Slánská, D.:  UFO jako archetyp.  (o astrologickém zkoumání zážitků UFO aj. anomálních jevů)
-red-:  Co dělá Klub zájemců o záhady?  
Jón, J.:  Kdo nás to navštěvuje?  (řada druhů tajemných bytostí)
-sl-:  K otázkám podivných úkazů na zámku Horšovský Týn (2)  
Program Poltergeist:  Kalina, P.: Ještě jednou o holografii (zjevení přízraků), Zeman, P.: Úvaha nad jedním pořadem (holografie),  dopisy čtenářů
Krotký, F.:  Proč stále nepřistávají?  
Patrovský, V.:  Kde byl Ježíš mezi svými 13 a 30 roky?  
  Kapitoly ze světové mytologie  - starozákonní apokryfy Ezdrášovy
  Východiska programu Paleokontakt  
  Rady pro zdraví (5)  zkušenosti známé léčitelky
Novotná, Z.:

  Moje cesta k poznání (8)

 

Číslo 6 / 11

Ročník 2 / 1993

  Rekapitulace  (úvodník)
  UFO centrum Plzeň hlásí  - Kurojedy, Nepoměřice, Úněšov.
Keller, J.:  Pozor na důmyslnou techniku  (laserové světlomety promítající na oblohu)
Toth, F.:  Kamenné koule - megalitická záhada světa  (Kostarika)
-kh-:   Kruhy v Čechách  (obrazce v trávě)
Keller, J.:  Zpráva o kamenech z Icy (2)  
Kočtář, J.:

 Tíwanaco - chemická učebna či laboratoř?

(objev čtenáře) 
Chaloupek, H.:  Co se skrývá za raeliánským hnutím?  
 -gs-:  Síla druidů  (tělesná cvičení druidů podobající se jógové terapii) - podle zahr. zdrojů
Helšus, J.:  Archeologický výzkum kounovských řad  (po expedici KPU)
UFO centrum Brno Šebela, M.: UFO - vyšší inteligence  
Keller, J.:  Případ zmizelého auta  (případ z rozhlasového pořadu)
Krotký, F.:  Lidstvo je posedlé mamonem  
-zš-:  Na Šroubkově hradě  (při speleologické výpravě se objevily podivné značky)
   Program Poltergeist: Magická válka na Ústecku, příběhy čtenářů
-rs-: 

 Další poselství? 

(neznámé písmo a tajuplné kresby paní Markové z Kyjova)
Hein, O.:  Úvod do obecné blbologie  (úryvek z připravované knihy)
  Kapitoly ze světové mytologie  - Egypt
-zn-:  Kde skutečně pobýval Ježíš Kristus?  
  Mimozemšťané - vesmírní bratři či okupanti?  (dopisy čtenářů)
  Spojení se záhrobím  (dopis čtenáře)
  Rady pro zdraví (6)  zkušenosti známé léčitelky
Novotná, Z.:

 Moje cesta k poznání (9)

 

Obsahy ročníků

ZAZ 1992

5 čísel (50 Kč)

ZAZ 1993

6 čísel (80 Kč)

ZAZ 1994

5 čísel (80 Kč)

ZAZ 1995

5 čísel (80 Kč)

ZAZ 1996

5 čísel (80 Kč)

ZAZ 1997

5 čísel (80 Kč)

ZAZ 1998

5 čísel (140 Kč)

ZAZ 1999

5 čísel (140 Kč)

ZAZ 2000

5 čísel (150 Kč)

ZAZ 2001

5 čísel (180 Kč)

ZAZ 2002

5 čísel (185 Kč)

ZAZ 2003

5 čísel (185 Kč)

ZAZ 2004

5 čísel (185 Kč)

ZAZ 2005

5 čísel (185 Kč)

ZAZ 2006

5 čísel (185 Kč)

ZAZ 2007

5 čísel (190 Kč)

ZAZ 2008

5 čísel (190 Kč)

ZAZ 2009

5 čísel (190 Kč)

ZAZ 2010

5 čísel (190 Kč)

ZAZ 2011

5 čísel (190 Kč)