Časopis ZAZ roč. 1998

Vychází jako občasník Klubu psychotroniky a UFO od 1. 7. 1992
Vydává vydavatelství Včelka, Hruškova 21, Plzeň, 320 16, ČR


 

Číslo 1 / 32

Ročník 7 / 1998

  Úvodník  - návod a pobídka k badatelské činnosti
Jehlička, M.:  Jaká byla sezóna agrosymbolů ´97  - rozhovor
Kol. aut.:  Kruhy v asfaltu - nový fenomén?  V roce 1996 se objevil vyfrézovaný kruh v asfaltu v obci Bořislav, o rok později v obci Popice. Článek shrnuje poznatky o obou nálezech, porovnává je a přináší názory a hypotézy o jejich vzniku.
Tůma, M.:  Jak je to s implantáty?  - možné vysvětlení zpráv o vložených součástech v hlavách lidí
Nekola, O.:  Fyzická podstata vzniku a působení UFO na základě teorie jednotného pole  
Kol. aut.:  Zpráva UFO centra Plzeň Aktuální pozorování UFO, UFO nad Řevničovem
Zajímavé výstřižky:  Zlověstná socha na Tahiti   
  Prsty opravdu vidí - zpráva AV SSSR o parapsychologických pokusech s R. Kulešovovou
Kol. aut.:  Co se děje u bystřanského piktogramu?  - od vzniku piktogramu u Bystřan na Teplicku jsou pozorovány v jeho blízkosti světelné úkazy. Soustředění poznatků z průzkumu piktogramu a současná pozorování.
Bareš, L.:  Viděli staří Egypťané UFO? - vyjádření předního českého egyptologa dr. L. Bareše k článku M. Hessemanna "Jaká je pravda: Dokument o UFO ze státního archivu faraóna Thutmose III." Magazín 2000 č. 2, roč. 1997
Novák, J.N.:   Tak ne, tak ano aneb Dva přístupy k neznámu - vyjádření k článkům "Centra zaniklých civilizací" spisovatele ing. Ivo Wiesnera, a "Megality a koleje - zpráva ze studijní cesty na Maltu" cestovatele Václava Cihly (ZAZ 5/97)
Vašek, I.:  Otevřený dopis   - odpověď na otevřený dopis kritizující badatele v oblasti Starého hradu u Podbranče.
  Bohové nebe a Země   - kosmické lety ve starém Sumeru podle knihy Z. Sitchina "Dvanáctá planeta" - díl zabývající se eposem o Gilgamešovi
Kol. aut.:  Oranžová barva   - v bytech našich občanů se objevuje bez jakékoliv známky po vysvětlení zvláštní oranžová barva

 

Číslo 2 / 33

Ročník 7 / 1998

  Úvodník  
  Aktuální pozorování UFO Létalo nad Zdíkovem UFO? 
-sl-:  Jaké přichází poučení z vesmíru?   
Kol. aut.:  Kontakty s mimozemšťany.  
Kol.aut.:  Prehistorické památky na lokalitě Sněm.  Stavby typu "henge" na Domažlicku.
Kol. aut.:  Ohrožují řidiče geopatogenní zóny?  Výsledek senzibilního, proutkařského a geologického průzkumu 88. kilometru dálnice.
Burachovič, S.:  Magie karlovarské krajiny.  Příspěvek k dějinám osídlení Karlovarska - Kolem karlovarského zřídla jsou církevní stavby rozmístěny v soustředných kruzích
Vašák, A.:  Kometa nebo meteorit?  K záhadě tunguzského meteoritu.
Novák, J.N.:  Žulové válce mlčí. Válce v korytu Zvánovického potoka se podobají nálezům na Filitose na Korsice
-cc-:  Agrosymboly v USA.  Snímky obilných piktogramů od L. Newnama.
-ap-:  Obsahují agrosymboly záhadné poselství hvězd?  Recenze knihy J. Kocha a H.J. Kyborga: Záhadná poselství hvězd.
-dk-:  Epidemie šílenství.  O oblíbenosti "kontaktů" s jinými bytostmi.
  Bohové nebe a Země.  Rakety a létající stroje ve starém Sumeru podle knihy Z. Sitchina "Dvanáctá planeta".
Zajímavé výstřižky:  Prehistorický atomový reaktor   
-dk-:  Co je to Joint Line?  Odrušuje zelené kolečko na obálce Regenerace elektromagnetický smog?

  Číslo 3 / 34

Ročník 7 / 1998

  Úvodník   
  Oznámení Klubu psychotroniky a UFO  
Šafařík, L.:  Neverbální komunikace z hlediska psychotroniky.  
Zajímavé výstřižky:  Ocel jako z pohádky.  Vědci vyrobili legendární kovovou slitinu.
Cihla, V.:  Der nicht´s kennt.  Ten, co nic nezná - Daniken.
Pavlík, J.:  Ad : Jaké přichází poučení z vesmíru ?  - reakce na předchozí materiál.
Žert, V.:  Ad : Kruhy v asfaltu.  Co stojí za těmito úkazy ?
Hutt, J.:  Teorie života po životě.  Bude něco, až umřu ? Existuje reinkarnace ?
Kol. aut. KPU:  UFO nad Žatcem ?  Rozbor pozorování v říjnu 1997.
Burachovič, S.:  Geomantie, menhiry a staré kostely.  Věděli stavitelé kostelů o pohybu energií ?
-hz- :  Co se všechno může stát.  Aktivní blbci jsou nejhorší - i v paranormálním badatelském hnutí.
Čechura, M.:  Paranormální jevy - omyly a podvody.   
Kol. aut. KPU:  Případ prvního agrosymbolu.  Kolinecký kruh v roce 1994 nebyl první ! Předcházel mu pozoruhodný případ u Nepoměřic v létě 1993.
-ufoc-:  Aktuální pozorování UFO  21.3.1998 v okr. Šumperk.
Bažant, V. - Fiurášek, A.:  Může přístroj otestovat léčitele ?  Dopis vedení ČePeS.
-kj-:  Další nálezy protivampyrických zásahů  - Vraclav
  Bohové nebe a Země.  Rakety a létající stroje ve starém Sumeru podle knihy Z. Sitchina “Dvanáctá planeta”.
Černý, J.:  Návod na odběr vzorků klasů (zrn) v agrosymbolech a kontrolního vzorku z okolí.  

Číslo 4 / 36

Ročník 7 / 1998

Úvodník
Klub psychotroniky a UFO oznamuje 
Benda, J.H.:  Květoslav Minařík - mystik nebo psychotik ? 
Svoboda, A.:  Svědectví z minulosti.  Pozorování UFO nad Svatoborem u Sušice v roce 1939.
Kroupa, P.:  Tajemné Sedmihoří.  Lokalita kruhových útvarů typu "henge" na Domažlicku a agrosymboly.
-vp-:  Nová zjištění o mitochondriálních hodinách historie. 
-rj-:  Můžeme cestovat časem ?  Kritický názor čtenáře na článek v Magazínu 2000.
Pavlík, J.:  Poučení z vesmíru ?  Reakce na článek "Jaké přichází poučení z vesmíru ?" ZAZ č. 2 / 1998
Jehlička, M.:  Pád ledové koule na Plzeňsku.  Dne 1. srpna 1998 dopadl z čisté oblohy na obec Hůrky půlmetrový blok ledu.
-jl-:  Opravdu nemůže padat led z oblohy ?  Hypotéza vědců o sněhových hroudách z vesmíru.
Kol. aut. KPU:  Kruh v lese ?  Může agrosymbol vzniknout ze stromů stejně tak, jako z obilí ?
Bažant, V. - Fiurášek, A.:  Ad : "Více psychotroniky".  Dopis vedení ČePeS.
Čechura, M.:  Mantry.  Modlitba, mantra, meditace v různých náboženských směrech.
Zajímavé výstřižky :  Archeologická senzace  (Irák) MF 60. léta
 Záhada ostrova Niue   (Austrálie) MF 60. léta
Koutná, K.:  Ještě jednou k tajemství kapliček a božích muk.  Neznámé podzemní chodby na území Prahy.
-pk-:  Jak je to s exorcismem v Indii.  Chrám, ve kterém probíhá léčení uhranutých.
Hochmaul, P.:  Aktuální pozorování UFO na Sedlčansku.  Rozbor pozorování z léta 1998.
Bohové nebe a Země.  Jak vypadala Sluneční soustava před příchodem sumerských bohů podle knihy Z. Sitchina “Dvanáctá planeta”.
Hutt, J.:  Teorie vesmíru.  Konečný nebo nekonečný vesmír ?

 

Číslo 5 / 37

Ročník 7 / 1998

  Úvodník   
  Klub psychotroniky a UFO  oznamuje
Šafařík, L.:  Některé metodologické problémy zkoumání anomálních jevů.   
-pv-:  Opět biopřitažlivost.  Případ magnetické ženy v seriálu TV Prima "Záhady a mystéria".
-jse-:  Agrosymboly a zvláštní jevy v ionosféře.   
Štěpánek, M.:  Hledání pravdy.  Filozofické aspekty věčného hledání.
-mr-:  Pro pozorné návštěvníky hradů a zámků.  Kdo pozná tajemné písmo ?
-fz-:  Záhadné chodby pod Ostravou.   
Baumgartl, V.:  K jedné přednášce českého klubu skeptiků Sisyfos.   
Kroupa, P.:  Využití metody měření konzistence zrn obilovin k verifikaci agrosymbolu.   
Reakce čtenářů  na pořady seriálu TV Prima  "Záhady a mystéria".
Kol. aut.:  Tunguzský meteorit.  Soubor faktů a hypotéz k 90. výročí pádu tělesa.
  Bohové nebe a Země.  Dnešní podoba Sluneční soustavy výsledkem kosmických kolizí podle knihy Z. Sitchina “Dvanáctá planeta”.
Keller, J.- Hrázský, V.:  Podivné hledání záhad.  Místo hledání - krádeže
-ka-:  Krétsko-mykénské písmo rozluštěno ?  Romové nositeli civilizace ?

  Obsahy ročníků  

ZAZ 1992

5 čísel (50 Kč)

ZAZ 1993

6 čísel (80 Kč)

ZAZ 1994

5 čísel (80 Kč)

ZAZ 1995

5 čísel (80 Kč)

ZAZ 1996

5 čísel (80 Kč)

ZAZ 1997

5 čísel (80 Kč)

ZAZ 1998

5 čísel (140 Kč)

ZAZ 1999

5 čísel (140 Kč)

ZAZ 2000

5 čísel (150 Kč)

ZAZ 2001

5 čísel (180 Kč)

ZAZ 2002

5 čísel (185 Kč)

ZAZ 2003

5 čísel (185 Kč)

ZAZ 2004

5 čísel (185 Kč)

ZAZ 2005

5 čísel (185 Kč)

ZAZ 2006

5 čísel (185 Kč)

ZAZ 2007

5 čísel (190 Kč)

ZAZ 2008

5 čísel (190 Kč)

ZAZ 2009

5 čísel (190 Kč)

ZAZ 2010

5 čísel (190 Kč)

ZAZ 2011

5 čísel (190 Kč)