Časopis ZAZ roč. 1995

Vychází jako občasník Klubu psychotroniky a UFO od 1. 7. 1992
Vydává vydavatelství Včelka, Hruškova 21, Plzeň, 320 16, ČR


Číslo 1 / 17

Ročník 4 / 1995

  Opět malé ohlédnutí  (úvodník)
  UFO centrum Plzeň hlásí:  UFO na Českobudějovicku, Přelet nad Trhovými Sviny, Blízké setkání u Kdyně
Wiesner, I.:  Přehled vývoje inteligencí planety Země   
Chůra, V.:  Pokrok v nazírání na život  (pokus o částečné vysvětlení záhadných kruhů v obilí)
-ml-:  Obličej v kameni  (po bezvědomí přišel záhadný nález)
Petera, M.:  Zpráva o pozorování neznámých objektů  (přelety bumerangů nad Dvorem Králové n.L.)
Ryba, J.:  Jak se mystifikuje veřejnost "nadšenými ufology"  (reakce na údajné přelety nad Dvorem Králové)
-sl-:  Jsou církevní stavby postaveny náhodně?  (stavby na území Plzně a v okolí tvoří složitou geometrickou soustavu)
 Představujeme:  Nadace Hoplodactylus Delcourti  je zaměřena na kryptozoologii a herpetologii
Kol. aut.:  Teosofie - stručný nástin historie a obsahu učení II.   
Prokeš, V.:  Mysteria Kristova.  Mysterium je Moje vysvětlení. (Poselství od "Zapisovatele Božích Pravd")
Dvořáček, J.:  Můj názor na fenomén kruhů v obilí  
Dědič, P.:  Co ukrývají "vršanské kuličky"  
Baumgartl, V.:  Záhadné kruhy na slovanských hradištích.  (objev tzv. "karlovarských kruhů")
Němčík, A.:  Co skrývá tvář na Marsu  (pokus o vysvětlení jednoho experimentu)
Keller, J.:  Jen serioznost má zelenou  
-sl-:  Odkaz Pythagorův:  Dle zákona vzdávej nesmrtelným bohům spravedlivé oběti
  Poltergeist centrum hlásí:  z dopisů
-jc-:  Existuje megalitický yard?  (polemika)
  Náš rozhovor s ing. I. Mackerlem  (staré případy, plány na výzkum jihlavského podzemí)
Kukla, L.:  Člověk a vesmír (5)  Biologická filozofie

Číslo 2 / 18

Ročník 4 / 1995

 -sl-:  Náš čtenář  - úvodník
  UFO centrum Plzeň hlásí:  Přelet UFO nad Trhovými Sviny 16.1.1995
Zeman, P.:  Úvaha o povaze "cesty"  (duchovní vzestup)
-sl-:  Jen náhoda?  (natáčení duchařských filmů provází nehody a neštěstí - Rosemary má děťátko, Vrána, Lekce Faust aj.)
Šafařík, L.:  Co způsobuje vnímání UFO?   
Keller, J.:  Světy uvnitř Zem ě  (vstupy do paralelních světů)
Polemika nad článkem Ing. I. Wiesnera "UFO - parciální řešení"   
Patrovský, V.:  Několik poznámek  
Wiesner, I.:  K “Několika poznámkám"  
Chůra, V.:  Předkládám argumenty,   
Wiesner, I.:  Odpověď na příspěvek V. Chůry  
Chaloupek, H.:  Tajné zbraně Třetí říše a UFO   
Chůra, V.:  Standartní cyklus lidského života   
Šimůnek,V.:  Nebezpečí mírového atomu  - ničivé tváře jaderné energie typu VVER
Patrovský, V.:  Nebojte se radioaktivity, bojte se jen "aktivit" !  (reakce na předchozí článek)
Pověsti města Plzně:   Anomální jevy v plzeňských pověstech z plzeňských letopisů (k výročí 700. let založení Plzně) -
Šafařík, L.:  Jsou zjevení prospěšná?  
Vogel, R. - Baloun, R.:  Jak je to s homeopatií  (odpověď na polemické články)
Program Poltergeist: Herzán, M.:  Bílý mnich.  - případ z praxe jedné bezpečnostní agentury
Patrovský, V.:  Použití pšeničných zrn při zjišťování biologické aktivity  
-sl-:  Jak to bylo s Hanussenem  (osudy německého jasnovidce)
Kukla, L.:  Člověk a vesmír. (6)  Biologická filozofie

Číslo 3 / 19

Ročník 4 / 1995

Do vlastních řad  (úvodník na téma čtenářské ankety Magazínu 2000)
UFO centrum Plzeň hlásí: Sedlář, J.: Názor na přelety bumerangů nad ČR, -vw-: názor na přelet UFO 5.5.1992, -hk-: Kdo je česká ufologie? -vv-: Podivné světlo
Gordon, J.:  Jaké jsou zkušenosti s UFO?  (o činnosti amerického psychologa Leo Sprinkle, prezidenta ICUFOCS)
Kontakt s Mairadim  (1) poselství přijaté mimosmyslovými kanály
Chůra, V.:  O "nových” zdánlivých mimozemšťanech
Chůra, V.:  Když serióznost, tak také milosrdnost  (odpověď J. Kellerovi)
-lš-:  Byli jsme v Carnacu !  (cesta za francouzskými megality)
Čechová, R.:  Program Poltergeist hlásí  (první výprava na Popravčí louku)
Diviš, V.:  Obilné kruhy s tajenkou  (Nastínění nových směrů a inspirovat ty bystřejší)
Jón, J.:  Nejen latimerie
Patrovský, V.:  Aktivátor na magnetickou polarizaci vody 
Drobečková, V.:  Zajímavé souvislosti aneb skrytá tajemství 
-lš-:  Blatenské řady?  (nález nových kamenných řad)
-sl-:  Kapitoly ze světové mytologie: Ježíš Kristus.
Hučková, M.:  Odkud pochází Jan Žižka?  (úryvek z připravované knihy)
Kukla, L.:  Člověk a vesmír  (7) Biologická filozofie

Číslo 4 / 20

Ročník 4 / 1995
Kdo má pravdu?  (v polemice mezi předkladatelem hypotézy a jeho oponentem)
UFO centrum Plzeň hlásí:  případy Velký Valtinov, Rábí, Okříšky, Horšovský Týn aj.
Kalina, P.:  Kdo vytváří image projektu Záře  (odpověď na výstavu v roztockém muzeu)
Greeley, A.:  Mystika se stává tradicí  (názory Američanů na anomální jevy)
Sedlář, J.:  Cizí civilizace nebo armáda?  (pokusy s frekvencemi)
Jesenský, M.:  Tajné zbraně třetí říše a UFO (II.) 
Vašák, A.:  Sannikovova země  (za polárním kruhem existovala neznámá pevnina)
Petera M.:  UFO - a přece létají.  (přelety bumerangů nad východními Čechami).
-vd-:  Vzniknou nové menhiry?  (vztyčení nového menhiru Bratrstvem Keltů)
Wiesner, I.:  Co skrývá tvář na Marsu?  Diskuse k článku "Zpráva z jednoho pokusu" ZAZ 5/1994
Kol. aut.:  Sezóna kruhů 1995
Kontakt s Mairadim (3)  poselství přijaté mimosmyslovými kanály
Patrovský, V.:  Mezi fantazií a realitou.  (knihy a publikace o UFO)
-vd-:  Kdo byl Jack Rozparovač? 
Close, J.:  Několik poznámek k fenoménu agrosymbolů.  (podobnost vzorů z prehistorické keramiky)
-sk-:  Ještě k polemice Petera - Ryba.  (lety bumerangů nad východními Čechami)
Kukla, L.:  Člověk a vesmír. (8) Biologická filozofie

Číslo 5 / 21

Ročník 4 / 1995

  Úvaha o "jednotě"  (úvodník nad stavem archeoastronautického hnutí)
  UFO centrum Plzeň hlásí: Co létalo 12. října nad Karvinou?   
Keller, J.:  Paralelní světy - ano či ne?   
Novák, J.N.:  Co ukývá tajemná šachta?  (poklad na Oak Islandu)
-sl-:  Proč se uchovávaly mumie lidí?  (názor)
-vž-:  Smrtelná psychokinetická energie  (SHC, exorcismus aj.)
Vašák, A.:  Jak je to s únosy do UFO?  (názor)
Baumgartl, V.:  Další karlovarské kruhy pomocí senzibilní archeologie  (tzv. "karlovarské" kruhy)
Chůra, V.:  Fyzika potvrzuje existenci onoho světa.   
Keller, J.:  Jak je to s tajnými továrnami Třetí říše?  
-sl-:  Kdy přišel na Říp praotec Čech?  (teorie Jiřího V. Zvičínského)
-sl-:  Nepřítel z Atlantidy.  (názor na knihu A. Pludka)
-vd-:  Duševní příčiny nemocí.   
Patrovský, V.:  Indicie, analogie a UFO paradoxy.  Ved. red.: Poznámky k článku
Close, J.:  Několik poznámek k tzv. megalitickému yardu  
Press, F.:  Nepravá poselství "z kosmu"  (úryvek z knihy Maria, Dodatek. 6)
  Skrytá tajemství:  co pozoruje dalekohledem muž na malbě na příbramské Sv. Hoře?
Kukla, L.:  Člověk a vesmír (9) Biologická filozofie  

  Obsahy ročníků  

ZAZ 1992

5 čísel (50 Kč)

ZAZ 1993

6 čísel (80 Kč)

ZAZ 1994

5 čísel (80 Kč)

ZAZ 1995

5 čísel (80 Kč)

ZAZ 1996

5 čísel (80 Kč)

ZAZ 1997

5 čísel (80 Kč)

ZAZ 1998

5 čísel (140 Kč)

ZAZ 1999

5 čísel (140 Kč)

ZAZ 2000

5 čísel (150 Kč)

ZAZ 2001

5 čísel (180 Kč)

ZAZ 2002

5 čísel (185 Kč)

ZAZ 2003

5 čísel (185 Kč)

ZAZ 2004

5 čísel (185 Kč)

ZAZ 2005

5 čísel (185 Kč)

ZAZ 2006

5 čísel (185 Kč)

  ZAZ 2007

5 čísel (190 Kč)

ZAZ 2008

5 čísel (200 Kč) 

ZAZ 2009

5 čísel (200 Kč)

ZAZ 2010

5 čísel (200 Kč)

 
V případě zájmu o některý ročník ZAZ, napište nám na naši kontaktní adresu. V případě zaslání zásilky poštou je potřeba počítat s poštovným dle poplatků České pošty.