Časopis ZAZ roč. 2001 

Vychází jako občasník Klubu psychotroniky a UFO od 1. 7. 1992
Vydává vydavatelství Včelka, Hruškova 21, Plzeň, 320 16, ČR


 

Číslo 1 / 47

Ročník X / 2001
 FILOZOFICKÉ OTÁZKY 
Šafařík, L.:  Pojem vědomí v učení New Age    

HLEDÁNÍ - PÁTRÁNÍ - ŠETŘENÍ

-jf- : Letec ze samoty Klůs  - mohl Vít Fučík skutečně létat ? 
-vp-: Podivný zážitek. Původní dopis případu, spojeného se změnou důvěrně známé krajiny.
 MATERIÁLY Z ARCHIVU
? :  Dimenze. Kosmologie. Ve kterých rozměrech prostoru žijeme ? 

AKTUÁLNÍ PŘÍPADY

Kol. aut.:  Problém snů - (1) Byl to únos do UFO ?  (2)Sen prostředník kontaktu a vybuzení automatického písma.   Případy šetřené v Klubu psychotroniky a UFO
 OTAZNÍKY  MINULOSTI
Kol.aut.:   Výprava za maltskými památkami. Malta - přelom tisíciletí (2000-2001)
 NOVÉ KNIHY - NÁZORY  
Wojnar, J.:  Tajemství UFO  - názor na knihu J. Holeni. 
Dianann:   O žabách, hadech … o sexu - čeští autoři v oblasti magie
 OTÁZKY VĚDY  
Servín, J.:  Souvislosti (10) - Chrámy   
Pavlík, J.:

 Hrozí nám klimatické změny ? 

 

LIDSKÉ ZDRAVÍ

Kroupa, P.: Šílené krávy v šílených souvislostech (1. část)  
Vlasák, J.: Jak dál v léčitelství - jak vypadá "duchovno" po česku? 

AKTUALITY, DOPISY A NÁZORY

Keller, J.: Kdo dřív - Oni nebo My ?  - k problémům spojení s mimozemskými civilizacemi 
Šafařík, L.: 

O anonymech. 

Potkáváme je všude. 

ZE SVĚTA MÉDIÍ

Novák, V.: Recenze filmu Sphere (Koule)   
 

Přehled zajímavých materiálů a komentáře k nim

Magazín 2000, Astro, Regenerace, Skryté skutečnosti, Fantastická fakta, celostátní i regionální tisk, TV pořady, internet.  

 

Číslo 2 / 48

Ročník X / 2001

FILOZOFICKÉ OTÁZKY

Soror, F.F.L. :  Evokace - adrenalinová injekce k osvícení  
HLEDÁNÍ - PÁTRÁNÍ - ŠETŘENÍ 
Kol. aut.:  Případ Attilova hrobu  - po stopách dávné záhady v okolí Plzně  
Kol. aut.:  Co se odehrálo v Jihlavě ?  -  před několika lety začalo pátrání po anomálních jevech v jihlavském podzemí. 

MATERIÁLY Z ARCHIVU

  Vzkazy mimozemských civilizací ?  - jsou uralské pravěké kresby chemickými vzorci? 

AKTUÁLNÍ PŘÍPADY  

Jirka :  Byl to sukkubus ?  - případ z vězení. Šetření v Klubu psychotroniky a UFO

OTAZNÍKY  MINULOSTI 

Cihla, V.: Výprava za maltskými památkami.  Malta - únor 2001.
 NOVÉ KNIHY - NÁZORY 
Pavel, V.:  Lobsang Rampa - láma nebo podvodník ?  - jak to bylo s tajemným lámou a spisovatelem doopravdy. 

OTÁZKY VĚDY   

Servín, J.:

 Souvislosti (11) - Kruhy v obilí 

 

LIDSKÉ ZDRAVÍ

Kroupa, P. - Sedláčková, M.:  Šílené krávy v šílených souvislostech (2)  
 Z DRUHÉHO BŘEHU
-dm-:  Bludný balvan pro Stanislava Grofa ?  - z internetové diskuse nad tímto "oceněním"  

AKTUALITY, DOPISY A NÁZORY 

Tramba, D.:  UFO přichází u budoucnosti ?   
Fernand, M.:  Že by snad cestovatelé v časoprostoru ?  - dva odlišné pohledy na stejné téma. 
-lš-:  Jak řešit netradiční situaci ?  - přečtěte si odpovědi a připravte se na možné reakce svědků na anomální jev
-doc-: Pseudokontakt  - další pobídka těm, kteří si povídají s kamarády z vesmíru. 

ZE SVĚTA MÉDIÍ

  Přehled zajímavých materiálů a komentáře k nim  - Magazín 2000 záhad, Astro, Fantastická fakta, ABC, Médium.  

 

Číslo 3 / 49

 

Ročník X / 2001

 

FILOZOFICKÉ OTÁZKY

Pavlík, J.:  Existuje život po smrti ?   

HLEDÁNÍ - PÁTRÁNÍ - ŠETŘENÍ 

Šafařík, L.:  Chůze po ohni  přehled názorů a hypotéz  
Kol. aut.:

 Kdo zapíná elektrický proud ? 

-  kdo stojí za podivnými případy  

MATERIÁLY Z ARCHIVU

  Záhadná kola  – na hladinách moří - jde o USO ?  
Volařík, Z.:  Záhada olověných masek  – před čím měly chránit ?  

AKTUÁLNÍ PŘÍPADY

Kol.aut.:

Reinkarnační zážitek – Byl to hřích ?

případy podivných vzpomínek 

OTAZNÍKY  MINULOSTI 

Kol. aut.:  Zelenohorské otazníky - Démon nad Lidicemi ? - Taneček  -  z internetových stránek okresních poboček Klubu psychotroniky a UFO
 NOVÉ KNIHY - NÁZORY 
Servín, J.:  Jak je to s paralelními světy  – několik poznámek nad knihou J. Lenkové
Baumgartl,V.:  Spis „Fenomény ingerence a prestace“ není určen jen proutkařům  – o nové knize vyd. Včelka
 OTÁZKY VĚDY  
Servín, J.:

 Souvislosti (12) – Seriál končí, co dál?

Závěr  

LIDSKÉ ZDRAVÍ

Pavlík, J.:  Jak funguje lidské tělo ?    
Nosreti, D.:

 Šílené krávy a nekonečný Terezín

 

Z DRUHÉHO BŘEHU

Cihla, V.:  Jak se vede dialog se skeptiky  – co když se vyskytnou důkazy ?  
AKTUALITY, DOPISY A NÁZORY 
Sedlář, J. – Stupka, S.:

  Kdo ovládá svět ? 

- důležitá otázka a možné odpovědi 
Lauer, L.:  Co je ufologie  – jaké úmysly mohou mít obyvatelé kosmu  
Slapnička, J.:  Kdo si hraje, nezlobí  – existuje svoboda informací ?  

ZE SVĚTA MÉDIÍ

 

Přehled zajímavých materiálů a komentáře k nim

- přehled tisku, pořady, internet, ČTK, TV, prohlášení výboru Klubu psychotroniky a UFO  

Číslo 4 / 50

Ročník X / 2001

FILOZOFICKÉ OTÁZKY 

Pavlík, J.: Tajemství vesmíru a Boha odhaleno ? Co stojí za filozofií Tvůrců Křídel?  
HLEDÁNÍ - PÁTRÁNÍ - ŠETŘENÍ
Cihla, V.:

Realita nebo sen?

  podaří se osvětlit zážitek z dětství ? 

MATERIÁLY Z ARCHIVU

Tajemství malovaných oblázků

– co víme o podivných kamenech ? 
Na obzoru UNFO  – kde se vzaly „nelétající neidentifikované objekty“?  

AKTUÁLNÍ PŘÍPADY 

 -rd-: Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas …  děsivý příběh hračky, která ohlásila smrt 

OTAZNÍKY  MINULOSTI 

Kol. aut.:

Zvíkovské záhady 

- z internetových stránek okresních poboček Klubu psychotroniky a UFO

NOVÉ KNIHY - NÁZORY 

Brotz, K.:

Názor na Lobsanga Rampu 

– reakce na odhalení pravé totožnosti autora
Šafařík, L.: Vesmírní lidé a ti druzí  byla Hesemannova kniha „biblí ufománie“?

OTÁZKY VĚDY  

Ruibar, R.:  Nesmrtelný na hranici věků aneb konec světa - kosmická revoluce  dejte si pilulku nesmrtelnosti   

LIDSKÉ ZDRAVÍ

Cihla, V.:  Život tropí nezodpovědnosti  co může způsobit obyčejná návštěva u lékaře  

Z DRUHÉHO BŘEHU

Kult, J.:  Před kým potřebujeme ochranu ?  – Sisyfos nás opět bude chránit  

AKTUALITY, DOPISY A NÁZORY

Malý rozhovor o velkých tématech svými názory se představí tajemná Soror F.F.L.
Stupka, S.: Reakce na úvahu Mgr. Jana Pavlíka  - „Existuje život po smrti?“ ze ZAZ 3/2001
Plány v plánech jiných plánů …  – reakce na článek „Kdo ovládá svět?“ ze ZAZ 3/2001
Šafařík, L.: K diskusi o sektách a sektářství 

ZE SVĚTA MÉDIÍ

Přehled zajímavých materiálů a komentáře k nim  - přehled tisku, TV pořady, internet, ČTK

 

Číslo 5 / 51

Ročník X / 2001

 FILOZOFICKÉ OTÁZKY 
Dick Sutphen: Bitva o vaši mysl.  Jaké jsou možnosti ovlivňování našeho myšlení ? (přeložil Jan Kreps)  
Soror, F.F.L.:  Někdo bude obětován a budeš to právě ty!   Pohádky a jejich vnitřní smysl.   
HLEDÁNÍ - PÁTRÁNÍ - ŠETŘENÍ 
Šafařík, L.: Několik poznámek k využití psychotroniky v kriminalistice   

MATERIÁLY Z ARCHIVU

 

Strom s 10000 obrazy

písmena tibetské abecedy na listech stromu?   
OTAZNÍKY  MINULOSTI  
Arkipov, A.V.:  Jevy připomínající družice před rokem 1957.  Přednáška z olomoucké konference roku 1998.   

AKTUÁLNÍ PŘÍPADY

-mr-:  Záhadná postava  – o případu zjevení z okolí Mnichova Hradiště 

NOVÉ KNIHY - NÁZORY

Baumgartl, V.:

Význam Agricolova popisu proutkaření

 

OTÁZKY VĚDY  

Ruibar, R.:  Existence duše vědecky potvrzena ?  
LIDSKÉ ZDRAVÍ 
Kokeš, V.:  Ad: Život tropí hlouposti   odpověď na chování pacienta u lékaře  
DRUHÉHO BŘEHU 
Šafařík, L.:  Ad: Názor na Lobsanga Rampu  – uvedení práce „Lobsang Rampa – láma nebo podvodník“ přineslo Sysifům pěkný trapas  

 AKTUALITY, DOPISY A NÁZORY 

Tesner, Z.: UFO v pojetí Jungovy hlubinné terapie   
Sedlář, J.: K událostem 11. září 2001   
Kol. aut.:

 Plány v plánech jiných plánů : Kdo je to mezi námi ?  

 

ZE SVĚTA MÉDIÍ

 

Přehled zajímavých materiálů a komentáře k nim 

- přehled tisku, TV pořady, internet, ČTK

 

ZAZ 1992

5 čísel (50 Kč)

ZAZ 1993

6 čísel (80 Kč)

ZAZ 1994

5 čísel (80 Kč)

ZAZ 1995

5 čísel (80 Kč)

ZAZ 1996

5 čísel (80 Kč)

ZAZ 1997

5 čísel (80 Kč)

ZAZ 1998

5 čísel (140 Kč)

ZAZ 1999

5 čísel (140 Kč)

ZAZ 2000

5 čísel (150 Kč)

ZAZ 2001

5 čísel (180 Kč)

ZAZ 2002

5 čísel (185 Kč)

ZAZ 2003

5 čísel (185 Kč)

ZAZ 2004

5 čísel (185 Kč)

ZAZ 2005

5 čísel (185 Kč)

ZAZ 2006

5 čísel (185 Kč)

  ZAZ 2007

5 čísel (190 Kč)

  ZAZ 2008

5 čísel (200 Kč) 

  ZAZ 2009

5 čísel (200 Kč)

  ZAZ 2010

5 čísel (200 Kč)

 
V případě zájmu o některý ročník ZAZ, napište nám na naši kontaktní adresu. V případě zaslání zásilky poštou je potřeba počítat s poštovným dle poplatků České pošty.