Klub psychotroniky a UFO

  Beroun  

Kam za záhadami Anomální jevy Tajemná minulost Přírodní zajímavosti UFO Kontakt

Kam za záhadami
Beroun - zámek 1594 - Králův Dvůr * gotický kostel sv. Jakuba * hřbitovní kostel - gotický, zbarokovaný * kdysi dominikánský klášter  - pověsti o klepavém mužíku * pověsti o letu ohnivého kočáru nad městem * pověst o zjevení průvodu rytířů v Králově Dvoře
Hořovice

- mohylové pohřebiště v lese Háj (doba bronzová, kultury milavečské)

- barokní zámek z 18. století, v parku je Sluneční brána z umělecké slitiny, hermetický symbol z konce 18. století, Loretánská kaple. Majitel panství v 18. stol. Eugen Václav Vrbna z Bruntálu pěstoval alchymii.  

- gotický renesanční kostel z roku 1583 * barokní kostel z roku 1674

 - podle pověsti se zde objevoval přízrak regenta Jakuba Veltruského, kterému se nedostalo před smrtí svátosti. Přízrak opakoval poslední slova kněze, a vysvobodil ho až po letech muž, který dořekl zbývající "Amen".  
Hostim - jeskyně nad Kačákem s pravěkými nálezy 

- hradiště na vrchu Kozel (doba bronzová - doba hradištní)

 
Hudlice - pseudorománský kostel z roku 1874 - vrch Církev se podle pověstí otevírá
  Hostomice

-  na vrchu Hradec bývalo slovanské hradiště

 
Chrustenice 

- zámek 

 - na zámku se prý v noci zjevoval přízrak dávného předka majitelů za to, že ubližoval poustevníku sv. Ivanovi. Musel jezdit v ohnivém voze. Na místě u zahrady, kde se zjevoval, byl postaven kříž. 
Chvojen - raně gotický kostel sv. Jakuba Většího z 13. století s obrazy  
Karlštejn

 

- gotický hrad z 14.století, s renesančním palácem * kostel P. Marie a sv. Kateřiny z roku 1357 * kostel sv. Kříže z roku 1357 - na hradě relikviář Karla IV., tajná místnost a záhadný nápis 

- pověst o bílé paní oznamující smrt * pověst o zjevení rytíře

- v kapli sv. Kříže uschována lebka draka 

Koněprusy - pravěké sídliště (70.000 př. n.l.) * na vrchu Kotyz hradiště bylanské kultury z 7.-6. století př.n.l.  - místo uctvání pohanských bohů
Komárov - zámek  - podle pověsti je na zámku jakési znamení, označující místo na protější stráni táhnoucí se k Mrtníku, kde je prý zakopán poklad
Konojedy - barokní kostel z roku 1747 * barokní klášter z roku 1739  - po smrti zde strašil přízrak rytíře Kuneckého, objížděl na koni zahradou a pokaždé pobořil kus zdi. Někdy pobíhal zahradou jako černý pes.

Králův Dvůr

- renesanční zámek z roku 1585  - ve spodních místnostech zámku se zjevoval průvod rytířů a jejich čeledi

Kublov

- na nedalekém vrchu Velíz stál bohatý ženský klášter, který byl později srovnán se zemí - pověsti o pokladech, které jeptišky ze strachu před lupiči zakopaly do země 
Lochovice - halštatské mohyly Na močidlech * slovanské hradiště v poloze Na stráži  
Libomyšl

- vrch Hrádek - údajně obrovská mohyla bájné Kazi - v mohyle prý byly zakopány poklady. Může je prý objevit jen deváté pokolení jisté rodiny z Libomyšle.

- z tvrze vedla prý tajná podzemní chodba severovýchodně na protější návrší Španělku. 

- objevoval se zde ohnivý sud a ohnivý kočár s ďábly

Lochovice - pověsti o pokladech, strašidla na zámku, vznik lázní je opředen pověstí o zjevené Panně Marii

-  u dnešního nádraží se údajně nalézalo dávné pohřebiště, nedaleko něj i cosi na způsob svatyně

Neřešín

- zřícenina gotického hradu Valdek (1260), rozšířeného o ren. palác. 

- pověst o zdejším pokladu, který hlídá zakletá plačící panna nebo černá paní

 
Nižbor - hradiště * barokní zámek, kdysi hrad - pověsti o přízraku černého muže * pověst o přízraku černého psa na Hradišti * pověsti o bílé paní * pověst o duchu zabitého písaře
Neumětely

-  na vrchu Košík bylo výšinné sídliště z doby eneolitu

- severně od vsi je kopec Košík, kde podle pověsti byl Horymírův hrad. Přes lomové práce je zde patrný val. Bájný kůň Šemík pocházel prý z Koněprus, starého střediska chovu plavých koní. Byl prý pohřben před vraty dvora v Neumětelích. V obci je kaplička kryjící kámen, označující jeho hrob. 

Osov

- barokní zámek z 18.století * barokní kostel z roku 1738 

- u nádraží valové opevnění neznámého původu (keltská svatyně?)

 
Otmíče

- na Otmíčské hoře hradiště z doby bronzové

 
Praskolesy - pověst o soše sv. Prokopa v kapli 

Rudná

- vrch Homole prý vznikl zasypáním bojovníka na koni. Na vrcholu je kostel sv. Jiří. Vede k němu 52 schodů.  
Skřipel - kostel se zvonem s reliéfem svině
Stradonice - keltské město - oppidum kultury laténské z  1.století př.n.l. * mohyly v lese Lísku * hradiště v poloze Žlubinec (nedatováno) - podle pověstí černý pes hlídá poklady 
Slavíky

- na Koukolové hoře (470 m) podivné balvany 

 
Svatá Dobrotivá

- Kostel Zvěstování Panny Marie stojí na místě zjevení. V roce 1999 se zde záhadně pohnul obraz

 
Svatý Jan pod Skalou - hradiště na vrchu Skála (nedatováno)

- kostel sv. J. Křtitele z roku 1657 * barokní klášter z let 1657-61 * na Prelátské cestě kaplička

- kameny v jeskyni Sv. Ivana

- pověsti o přízraku preláta

Svinaře - léčivý pramen u vesnice s podivným názvem 
  Tlustice

- terénní vlna z plátkové břidlice (Štilec a Luh)

 
Točník - zřícenina gotického hradu Točník z roku 1409 - pověsti o pokladu ve sklepení hradu hlídá Bílá paní * pověsti o duchu krále Václava VI.
Tetín - prehistorické sídliště ze starší doby kamenné 

- románský kostel sv.Kateřiny * kostel sv. Michaela (dnes J. Nepomuckého) 

- zbytky hradu Tetín z 10.století * kámen v kostele * kameny u kostela

- pověsti o fantastickém ptáku Kuhánovi * pověst o bílé paní

Újezd

- tvrz Doubravice

- pověsti o podzemních chodbách 
Velis

- na vrchu Velis (578 m) slovanské hradiště z 10.stol., zřícenina kostela sv. Jana Křtitele, ve 13. století zde byl klášter

 
Vinařice

- na vrchu Bacín nad Vinařicemi je skalní svatyně, z doby mladší doby bronzové a starší doby železné, kde buď bylo obětováni lidé nebo jinak uctívány mocnosti sídlící v podzemí (zřejmě bohové plodnosti, vláhy, apod.). Archeologický průzkum tam odhalil nálezy tří vrstev lidských kostí, od 8. – 7. stol. př. n.l. až do 5. – 6. tisíciletí př. n.l.)   

 
Vráž 

- podle legendy byl zde ubit pohanskými pastevci poustevník sv. Ivan, sídlící v jeskyni ve Sv. Janu pod. Skalou. Krůpěje jeho potu a krve padaly na kámen, a od té doby se na kameni začaly krvavé krůpěje objevovat samy od sebe.  

 - v noci se zde prý objevoval přízrak zlého vrchního správce panství jako zjevení býka s ohnivýma očima
  Žebrák

- zřícenina gotického hradu Žebrák (1280) * barokní kostel (1780)

- roku 1780 se zde objevily přízraky krále Václava IV.a jeho družiny

Hrad Žebrák


  Máte-li jakékoli dotazy, náměty k bádání, připomínky nebo kritiku, rádi se s ní seznámíme.