Klub psychotroniky a UFO

  Beroun  

Kam za záhadami Anomální jevy Tajemná minulost Přírodní zajímavosti UFO Kontakt

Svatý Jan pod Skalou

V přírodní dutině, největší travertinové jeskyni ve Střední Evropě se uchovala prastará svatyně, která je užívána podle odhadů již 6 - 10. tisíc let, podle nalezených nástrojů z doby bronzové i železné.

Dnes je do ní vstup z bočního vchodu uvnitř kostela Narození Sv. J. Křtitele. Je v ní oltář, náhrobky, a výklenky s pozůstatky sv. Ivana, i otvory, kterými podle pověsti svatý Ivan vyhnal démony po urputném zápasu. Šlo o prvního křesťanského poustevníka, syna knížete Hostimila z Chorvatska. Ten se podle tradice v jeskyni nad pramenem usadil roku 880 a žil zde celých 42 let. Zde ho našel při lovu kníže Bořivoj, když postřelil laň, která poskytovala mléko k obživě. Původní poustevna byla po jeho smrti přeměněna na kapli Sv. Jana Křtitele.
Kameny v jeskyni sv. Ivana

Kámen s vytlačenými stopami nohou a kolen sv. Ivana je z červeného křemence, který musel být dopraven ze vzdálenosti minimálně 10- 20 km . Původ prohlubní v kameni nebyl dodnes uspokojivě vysvětlen – geologickými procesy se prý prohlubně tohoto typu (jakoby vytlačené do vosku) mohly vytvořit jen velmi nepravděpodobně. Některé prameny uvádějí, že tento kámen mohl sloužit jako obětní či posvátný kámen předslovanských kmenů a sv. Ivanem byl "posvěcen a očištěn". Jeskyně sice byla obývána i v neolitu, ale podobné kameny prý podle V. Cílka používali právě v Ivanově době (9. stol.) první křesťané jako náhrobní kameny význačných osobností.

Bývá dáván do souvislosti s podobnými kameny v blízkém Tetíně a Neumětelích.
Podobný původ má pravděpodobně i kámen Lůžko Svatého Ivana, který je dnes vyzdvižen a vezděn v podstavci umělé groty  se sochou Panny Marie naproti vchodu do jeskyně.  Byl prý původně o třetinu větší, ale chorvatští vojáci za slezských válek 18. stol. si pažbami pušek kousky otesali, aby měli památku na svého rodáka Sv. Ivana. Pověsti připisují tomuto kamenu léčebné účinky.
Odkazy

Ze života českých poustevníků – http://www.speleo.cz/

Kámen

Náhrobek

Hrob

Oltář Lůžko sv. Ivana Kostel
Foto:  (c) KPUFO, 2000, 2010

  Máte-li jakékoli dotazy, náměty k bádání, připomínky nebo kritiku, rádi se s ní seznámíme.