Památky na území okresu

Andělská Hora zřícenina gotického hradu z 14.století, zpustlý v 17. stol. * Skalka * barokní hřbitovní kostel (Alliprandi) z r. 1692 * podle pověstí sídlo alchymistů, ve zřícenině hradu je poklad, který se otevírá na velikonoce 2 krát za 30 let
Bečov nad Teplou gotický hrad (14. stol.), v předhradí Dolní zámek z r. 1753 * v roce 1988 objeven relikviář sv. Maura * barokní kostel (Popperle) z. r. 1763 * v kapli mysticko - astrologické malby * strašení ? * jeden z obyvatel zámku (Alan Beaufort prý upír)
Boč stovky hromad čedičového kamene, zídky apod. o průměrné výšce 2,5 m na Pekelské skále, neznámého stáří i účelu
Bochov zřícenina hradu Hartenštejn * pověst o Bílé paní
Čankov skalní skupiny - Polštáře obrů
Horní Blatná Jindřichova Hora (Na strašidlech - 913 m) * pověsti o Divoké honbě
Hroznětín západně Flašnerské skály * mezi Hroznětínem a Merklínem je Rokle smrti * podle pověsti místo bratrovraždy
Chyše hradiště na ostrožně nad ohybem řeky Střely (nedatované) * renesanční zámek z r. 1578 * barokní kostel sv. Kříže (17. stol.) * klášterní kostel z 17. stol. * barokní klášter * podle pověstí se zde objevuje divoká honba
Jáchymov zřícenina hradu Freudenstein (1520) * stříbrné, uranové doly * farní gotický kostel (1534) * špitální kostel (1516) * podle pověstí zde straší duch rytíře, hraje kuželky * v okolí Jánské kaple nad městem prý čarodějnice pořádaly sabaty
Karlovy Vary sídliště ze střední doby kamenné (10000 - 5000 př.n.l.), slovanské hradiště Sedličanů z 9. století * bývalý zámek * kostel sv. Máří Magdaleny (1731) * poutní kostel sv. Anny v Sedlci ze zázračným obrazem * Čertova skála s otisky kopyt - 200 m jižně od Schop. místa
Lochotín jeskyně Goldberg s chodbami neznámého účelu 
Nová Role kostel Sv. Michala * na vrchu Houslista kámen s otiskem koňského kopyta
Ostrov nad Ohří zámek (1693) * farní kostel (14.st.) * románský hřbitovní kostel (1250) * klášterní kostel (17.st.) * klášter * pohřební kaple
Pernink hora Vlčinec * 2 km západně Bílá skála * přízrak Bílé paní
Podštěly halštatské hradiště na Jezerském vrchu (589 m)
Radošov I "Košťál" - halštatské hradiště z 1.pol. 1. tis. př.n.l., s kamennými valy * zbytky gotického hradu v poloze Děvice * kostel Nanebevzetí P. Marie * Jeskyně skřítků * pověst o pokladu
Rankovice východně od obce ringval
Semtěš věž gotické tvrze (15.st.)
Stráž nad Ohří kamenné útvary na Pekelské skále u osady Boč
Stružná renesanční zámek z 16.stol, upravený barokně a pseudoren. r. 1750 * hrabě dal všude zrcadla
Šemnice Šemnická skála (Panenský skok) 641 m * severovýchodně od vsi (v Pustém zámku) - Skalky (jeskyňky) skřítků 
Štědrá barokní zámek z 1747 * kostel gotický, barokně přestavěn roku 1680
Tašovice hradiště Starý Loket (mezolit.) * pak slovanské hradiště Sedličanů (9. stol.)
Teplá kostel založený roku 1197, zbarokizován 1720 * farní kostel ve městě z r. 1762 * klášter praem. z r. 1193 * podzemní chodba vede až do radnice ve Stříbře 
Valeč pozdně renesanční. zámek, upravený barokně roku 1720 * barokní zámecký kostel (Santini) z r. 1718, v obci gotický kostel, renesanční přestavěn roku 1614, barokně roku 1708
Velichov hradiště na Liščím vrchu (doba bronzová)
Záhořice na vrchu Vladař starolaténské hradiště z 1.tis. př.n.l., na podzim roku 1421 Žižkův tábor
Žlutice zbytky zámku na místě hradu Nevděk (1680) * kostel sv. Petra a Pavla (14.st.) s kopií Černé madony * podle pověsti zakopáno 12 zlatých soch apoštolů