Pobočka
Záhady historie
Záhady okresu
Přírodní anomálie
Pátrejme v okolí
Naše akce
Kontakty
Klub psychotroniky a UFO Kladno

 


Záhady historie 

Pátrání po záhadách minulosti Vám usnadní náš přehled památek na území okresu. 

Budeč   - slovanské hradiště z 9. století, nalezen hrob upíra, rotunda sv. Petra a Pavla z 10.století,  základy dalšího kostela, údajně Krokův hrad
Budenice  - barokní zámek z 13.století, v zámeckém parku tzv. Čertův lesík, kde prý zmizel zlý pán, barokní kostel z roku 1676
Blevice  - slovanské mohyly v lese Nad skalkou
Buštěhrad   - barokní zámek (1699), empírová zámecká kaple
Byseň  - kruhový rondel (zničen)  
Družec  - menhir Zkameněc
Dřínov  - místní název U kamene
Chržín   - kdysi zde stál Čertův balvan s otisky mezi Chržínem a Louckou. Pověst o sv. Jiří.
Jemníky  - kdysi menhir, v 19. století na místě kamene nalezeny keramické střepy, zvířecí kosti a 0,5 m vrstva popela
Kamenný Most  - menhir s latinským křížem, v roce 1896 zde byly nalezeny 2 kostry
Kamenné Žehrovice   - nález železné masky keltského původu, neznámého účelu
Kladno   - barokní zámek z roku 1750, barokní kaple z roku 1750, Mariánský sloup (1741). U hřbitova se prý objevovala Bílá paní
Klíček   - kaple Božího hrobu
Klobuky   - menhir Zkamenělý pastýř * podivné příhody a pozorování v jeho blízkosti * Konec jedné záhady? *
Knovíz   - sídliště knovízské kultury z 10.století př.n.l.
Kvílice   - kdysi Boží sloup (asi menhir) změna na boží muka - dnes pomníček
Ledce   - 2 menhiry (Ke dvěma kamenům)
Libušín  - slovanské hradiště "U sv. Jiří", naproti němu hradiště z mladší doby, na hradišti gotický kostel sv. Jiří. Z hradiště je známa nejstarší slovanská rytina. 
Lidice   - památník obětí nacismu (1942)
Lukov  - kostel s románskou apsidou z 13.století
Makotřasy   - rondel -  články: Pravěká observatoř (1) * Pravěká observatoř (2) * Hvězdy nad Makotřasy * Nejstarší astronom. observatoř?
Malé Kyšice   - hradiště na Vysokém vrchu z doby bronzové - halštatské období
Netovice  - pohřebiště únětické kultury z doby bronzové
Neprobylice    - v 17 století zde byla alchymistická laboratoř pána Odolena. Když alchymii zanechal, ze slitiny nechal odlít zvon v Kvílicích. 
Otruby  - kříž na úpatí stráně. Na místě prý došlo k přízraku bílého koně. 
Pchery   - kdysi zde stála tvrz v Kodřicích a v ní byly ukryté poklady
Přelíc   - kámen - Zkamenělý ovčák 
Skury   - menhir v hřbitovní zdi, zřejmě i v jižní straně kostela (rytiny Slunce a 2 křížů)
Slaný   - svalený menhir na úpatí Slánské hory (330 m), sídliště paleolit (2. tis. př.n.l.) únětická, knovízská kultura, románský farní kostel (1137), klášterní kostel (1660),  františkánský klášter (1137), kaple Božího hrobu z 2. pol. 17. století.(obr., pdf) Kdysi se zde objevoval přízrak v podobě trpaslíka, který bil prutem mnichy - byl zažehnaný exorcistou (1750).
Smečno   - původně hrad (1460), přestavěn na renesanční zámek, renesanční kostel (1587), menhir na Muclavské louce. Na zámku je prý zazděný drak, sama se osvěcuje kaple, na místě dračího brlohu tvrz Martinice
Stehelčeves   - výšinné opevněné sídliště lidu hřivnáčské kultury (eneolit - asi 2500 let př. n.l.) na návrší Homolka  - 20 m vysoká břidlicová kupa 
Stochov  - hradiště východně na okraji obce (zřejmě z období laténské), kaplička Sv. Václava se studánkou, dub. sv. Václava u kostela, údajně sídlo kněžny Drahomíry. Kdysi prý zjevení Bílé paní, ohnivého vozu taženého plamennými koňmi
Stradonice   - keltské oppidum na vrchu Hradiště z 2 stol. př.n.l.  
Tmáň  - poklad pod školou
Tuchlovice   - kdysi menhir, dnes v příkopu u cesty z Tuchlovic k dolu Nosek, asi 200 m od objektu dolu
Velká Dobrá  - mohylové pohřebiště na návrší Hora (doba bronzová)
Vinařice  - Vinařická hora (413 m), nálezy volutové - lineární keramiky z 5. tisíciletí př.n.l., na hoře prý poklad. Kdysi menhir, dnes součást památníku obětem 1. sv. války, umístěný proti obecnímu úřadu v obci
Vraný   - barokní zámek (18.století), barokní kostel (1760)
Zlonice   - barokní kostel (1727), kostel sv. Isidora u zázračné Isidorské studny. Jihovýchodně obce v poli socha sv. Onufria, od ní vede prý tajná chodba na faru. Až socha dojde ke kostelu, bude konec světa. V kostele byla zaživa pohřbená manželka zdejšího pána - Maxmiliána Alžběta. V hrobce však přišla k vědomí, ale pověrčiví lidé její zoufalé pokusy o vysvobození přičítali voláním duší z očistce. Po 34 letech, v roce 1727 byla její kostra nalezena sedící na nejhořejším stupni hrobky.  
Zvoleněves   - kostel Panny Marie. Pověsti o přízraku Bílé paní, průvodu přízraků

 


Klub psychotroniky a UFO (Kladno)