Poselství pro lidstvo 


Některé zprávy senzitivních osob udávají, že přijímají poselství od inteligencí, pocházejících mimo naši Zemi. Děje se tak za pomoci tzv. "psychických tunelů", kanálů - ("channelling"), kterými přicházejí zprávy i proroctví, popř. analýzy současného stavu lidské společnosti a civilizace. I když může jít o podvodné aktivity, předkládáme zde přehled některých takových případů a jejich nositelů. 

Název poselství Autor - zprostředkovatel  Obsah Vznik Stát 
John Reeves - dopis, který dostal od mimozemšťanů, jež přistáli u jeho farmy (obr.) březen 1965 USA
  Dr. Earlyne Cheney

ve své knize "Za zítřkem" komentovala informace, získaní z nadpozemského zdroje. Ty se vyjadřovaly hlavně k nebezpečí jaderné války. Informace přicházely prý od tzv. "Pozorovatelů Hierarchie", které z lodí, jež nazýváme UFO, ochrání lidstvo před ním samým, v případě, že by jaderná válka vypukla - zničí rakety v letu apod.  

? USA
  Tuella

ve své knize "Projekt - světová evakuace" píše tento "psychický translátor", že obdržela informace od bytostí jménem Hatonn,  který působí jako "Informátor Galaxie". Ten má zde v případě jaderné války intervenovat jménem "Duchovní Hierarchie". "Vyšší Inteligence", které sledují vývoj událostí na Zemi, nedovolí, aby došlo k jaderné válce. 

?
- záznam vesmírné hudby (obr.) ?
  C. Anderson

Obsahem byla předpověď blízké budoucnosti - měly nastat lokální přírodní pohromy, doprovázené změnou pohybu zemské osy a umístění pólů, které budou nástrojem duchovní očisty Matky Země. Přitom asi jedna třetina obyvatel zahyne. Ovšem těsně před onou kataklyzmatickou sérií bude velké množství lidských jedinců zachráněno teleportací do kosmických lodí. V dalších sděleních, které  obdržel, je také jakási všeobecná zmínka o tom, že na naší planetě existují jakési prostorové zóny, ve kterých budou moci lidé najít v době katastrof, relativní bezpečí. 

1957  USA
? - dopis, který zanechali mimozemšťané v Sao Paulu (obr.) 1959 Brazílie 
  Georg King

 Obsahem sdělení je směsice nesrozumitelných informací technického rázu, mlhavých předpovědí pozemských událostí, dramatické konflikty mezi vesmírnými představiteli Dobra a Zla. Planeta Země je ohrožena v důsledku úpadku duchovních hodnot, čehož se snaží využít temné síly. Za pomoci dobře smýšlejících mimozemšťanů a vyvolených pozemšťanů je nutné Zemi zachránit kladnými duchovními silami, získanými jednak praktikováním jógových cvičení, popř. za pomoci jistého záhadného přístroje - je třeba Zemi „nabíjet“ na 12 vybraných bodech – horských vrcholech, což se uskutečnilo v roce 1959.

1955 - dosud Velká Británie
? - symboly mimozemšťanů (obr.) 1959 Brazílie
? - symboly mimozemšťanů z Madridu (obr.)  ? Španělsko
? - marťanská abeceda (obr.) 1894 - 1896 Švýcarsko
Poselství z Borupu  Duchovní škola v Borupu

Příjem skupiny lidí - obsahem jsou reakce na světové události, učení "kosmické filozofie", varování, příprava na druhý příchod "spasitele"  

1967 ?  Dánsko
Kontakt s Mairadim  

Otázky a odpovědi Mairadiho, příslušníka cizí kosmické civilizace, ve stylu křesťanské věrouky

?

Klára Malikovová - poselství psané neznámým písmem a obrazy (obr.) 1990 - ?  SSSR
  Alwen

obdržel poselství z velitelství Aštar s požadavkem, aby bylo publikováno po celém světě - obsahem byla výzva ke zničení všech zbraní.  

1986 ?
 

Na území o okruhu kolem 120 km bylo přerušeno televizní vysílání a bylo přečteno poselství mimozemské civilizace o stavu lidské společnosti. Policejní prefekt prohlásil, že do 24 hodin bude viník dopaden, neboť ten by k takovému výkonu potřeboval značné vybavení, v té době běžně nedostupné. Přesto původce nebyl nikdy dopaden.  

60. léta XX. století Velká Británie
  C. Vorilhon (Rael)

Již mnoho věků existuje těsné pouto mezi jejich a naší civilizací. Mimozemšťané čas od času posílají na naši planetu posly - mezi takové vyslance patřil např. Mojžíš, Buddha nebo Ježíš. Jejich poselství však bylo nevyspělými lidmi špatně pochopeno. Místo jasné zprávy o tom, že žádný Bůh neexistuje a za vším stojí vyspělé mimozemské civilizace, nevzdělaní lidé z poselství udělali zásah vyšší moci a vytvořili další nesmyslné náboženství. 

1973 - dosud Francie
  F. Bell

Od mimozemšťanky Semjáse převzal F. Bell celou řadu poselství. Tyto se většinou týkaly ekologie naší planety a místa člověka ve Vesmíru. Začátkem 80. let XX. století dr. Bell dostává další poselství, týkající se obdivuhodných účinků tzv. pyramidální energie a ve vztahu k posvátné geometrii byl kladen důraz na používání určitých geometrických těles jako je např. jehlan. Je zde i zmínka o vztahu k lidskému energetickému tělu, minerálů a vůbec konstrukci živé hmoty. Fred Bell na podkladě těchto informací zkonstruoval celou řadu zařízení, které byly mnohokrát demonstrovány a použity na různých duchovních akcích po celém světě, s jejichž údajnou pomocí přítomní lidé byli svědky velkého množství různých mystických zážitků.

1976 - ? USA
 Rozhovory s poučením od mých přátel z vesmíru Vesmírní lidé sil světla (Ivo Benda)  reakce na veškeré události  1997 - dosud ČR

 

 Závěr

Z poselství mnohdy vyznívají reakce na neduhy lidské společnosti a na nejožehavější problémy. Rozdíl některých případů od činnosti prostých "kontaktérů", kteří rovněž někdy přináší sdělení, vykládaná za poselství, spočívá především v určité analytické hloubce sdělení, a dále v tom, že vykladači poselství si nečiní nárok na organizování svých příznivců v sekty, kanonizaci textů apod. 

Nicméně způsoby příjmu informací mohou být zajímavým prvkem pro odhalení i celého smyslu poselství.     


Úvod Druhy kontaktů Typy bytostí Kontaktéři Sekty Poselství Články Napište nám