Fred Bell


Dr. Fred Bell - kontaktér, původně vynálezce, umělec, básník a dokonce hudebník. Díky svému otci, který byl uznávaným vědcem, měl možnost setkávat se s různými vědními disciplínami. 

Pracoval ve vojenském výzkumu a díky svým analytickým schopnostem byl často pověřen řešením různých hraničních jevů často souvisejících s UFO. V 60. letech 20. století pracoval dokonce i v týmu odborníků Wernhera von Brauna. 

Počátkem 70. let se však u něho velmi intenzivně začíná projevovat zájem o široké spektrum různých duchovních věd. Začal studovat u mnoha tibetských Mistrů, kde prý prošel velmi intenzivním tréninkem. 

V tomto období dochází k prvnímu kontaktu a to s ženou mimozemského původu, která se jmenovala Semjáse. Jde o stejnou osobnost, se kterou se později kontaktuje i Billy Meier. 

Dr. Bell brzy pod vlivem setkání vydává soubor hudebních skladeb pod názvem "The Fellowship". Toto dílo údajně mělo být demonstrací toho, jak vypadá hudba na planetě Erra z hvězdného systému Plejád, odkud prý Semjáse pochází. 

Následuje období mnoha velmi spirituálních zážitků. 

Někdy kolem roku 1976 jede dr. Bell se svoji přítelkyní na výlet do přírody. V jednom okamžiku jsou oba svědky velmi pozoruhodného světelného jevu. Ve velmi krátké době dr. Bell cítí potřebu zkomponovat kratičkou hudební skladbu, přičemž ji zadokumentoval na magnetofonový pásek. Za několik měsíců na to vzniká film žánru sci-fi "Blízká setkání třetího druhu". Ústřední melodie, díky které byl navázán kontakt s mimozemšťany, je údajně skladba dr. Bella. 

V další fázi se odehrála řada různých setkání se Semjáse, na kterých byli přítomni i někteří Bellovi přátelé. Byly předvedeny např. ukázky pohonů kosmických lodí, a další fantastické etudy. Od Semjáse dr. Bell převzal celou řadu poselství. Tyto se většinou týkaly ekologie naší planety a místa člověka ve Vesmíru. 

Začátkem osmdesátých let dr. Bell dostává další podivuhodné poselství. Týká se obdivuhodných účinků tzv. pyramidální energie a ve vztahu k posvátné geometrii byl kladen důraz na používání určitých geometrických těles jako je např. jehlan. Je zde i zmínka o vztahu k lidskému energetickému tělu, minerálů a vůbec konstrukci živé hmoty. Fred Bell na podkladě těchto informací zkonstruoval celou řadu zařízení, které byly mnohokrát demonstrovány a použity na různých duchovních akcích po celém světě, s jejichž údajnou pomocí přítomní lidé byli svědky velkého množství různých mystických zážitků.


Podle : Archiv Klubu psychotroniky a UFO


Úvod Druhy kontaktů Typy bytostí Kontaktéři Sekty Poselství Články Napište nám