Přichází na Zemi bytosti z cizích planet? 

Existují případy setkání člověka s bytostmi, jejichž vzhled je velmi podivný. Navíc okolnosti, při kterých se tak děje, jsou tak zvláštní a  fantastické, že se vymykají všem dosavadním zkušenostem. Provázejí je různé anomální jevy. 

Co se za těmito případy skrývá ? Kdo nás to navštěvuje ? Jde o prostý lidský omyl, fantazii chorobných mozků, bohapustou lež nebo je podstata jevů někde jinde? 

Jde o příchozí návštěvníky z jiných planet, vesmírů, časoprostorových kontinuit, duchovních sfér? Jde o anděly, bohy nebo démony?   

Klub psychotroniky a UFO, z.s. Projekt Záře shromažďují takové případy. Pečlivě je zkoumají, porovnávají je s jinými a snaží se dobrat jejich podstaty. Mnohokrát také pomohli lidem, kterým takový zážitek narušil dosavadní život.  

V této činnosti však musí také pečlivě odlišovat případy skutečných anomálních jevů od záměrných podvodů a lží, které rozšiřují tzv. "kontaktéři", lidé, kteří se s údajnými mimozemšťany setkávají docela běžně, komunikují s nimi, a umí z těchto známostí velmi dobře prosperovat. Kolem nich se šíří davy "ufomanů", zmatených a oklamaných lidí, vznikají i nebezpečné "UFO - sekty". 

Tyto stránky chtějí ukázat odlišnost obou přístupů. Odhalit problém skutečného anomálního zážitku, který setkání s cizími bytostmi bezesporu je, a demaskovat lživé snahy o zneužití těchto otázek.