Zajímavá místa okresu Rokycany


Břasy přírodní výtvory Bašta a Kateřina
Březina zbytky gotického hrádku a zámek * halštatsko - laténské hradiště z 1. tis. př.n.l.a. slovanské hradiště z 9. - 10. století.
Bušovice mohylové pohřebiště jižně obce v lese Kokotsko z doby halštatské * kdysi zde bylo viděno zjevení s ohnivou stopou
Cekov na polích u obce lze nalézt tzv. " rokycanské kuličky" - křemičité, kulovité konkrece obsahující zkameněliny. (obr. 1, 2)
Dobřív hamr z 15. století * hradiště nad mlýnem Melmatěj (12.st.)
Drahoňův Újezd studánka Křtitelna * objevovalo se zde zjevení bílých postav
Ejpovice zatopené lomy na železnou rudu (těžba probíhala v letech 1955-1965) * ( podivné chodby v dolech) * severně od obce slovanské hradiště z 8.-10.století
Jablečno dřevěné lidové domy rokycanského typu
Klabava zřícenina hradu v poloze Starý zámek
Liblín zříceniny gotického hradu Libštejn ze 14. století.  pověsti o soudu majitele hradu, o Bílé paní libštejnské a nešťastném rytíři * pověsti o bludičkách
Lhota pod Radčem kdysi hrad Radeč 2 km západně od obce, na vrchu Radeč (680 m) * 1899 - mezi Lhotou do Siré kaple u studánky na památku prozření slepého 7.6.1881 * podle pověsti zde bílá paní se služkami rozvěšuje prádlo * pověst o pokladu * pověsti o lesních pannách * o zakletých pannách 
Mirošov renesanční zámek z 16. století * za 2. sv. války zde byl koncentrační tábor (dnes zemědělský statek) 
Mýto vrch Homole - prý ji údajně navršili Napoleonovi vojáci * pověsti o Kněžském vrchu
Ovčín  nález největšího fragmentu prvohorní plavuně
Pavlovsko vrch Žďár, na  vrcholu hradiště z doby bronzové. Podle pověsti zde jsou ukryty poklady hlídané černým ohnivým psem * Podle pověstí se tu také kdysi vyskytoval " hvízdající had" * záhadné sošky?
Plískov 1 km západně od obce vodní tvrz Rovný se zaniklou vesnicí
Podmokly naleziště pokladu zlatých mincí - duhovek pod vrchem Kamennou z doby laténské
Rokycany gotický kostel Panny Marie * 3 km severozápadně poutní kostel Navštívení Panny Marie (1744) * v domě čp. 50 ve Smetanově ulici strašilo
Radnice zámek (1730) * barokní farní kostel sv. Václava (1720) * barokní kaple Navštívení Panny Marie - Kalvárie (1745 - K.I. Diezenhofer) *  synagoga (1781) * hřbitovní kaple sv. Rosalie * dům léčitelky Boženy Kamenické * Duch Maximiliána Fr. Boryně řádil na zámku, vdova proto roku 1682 zámek prodala  
Sklená Huť nedatované hradiště na Bílé Skále, na ploše asi 2 ha, zřejmě z doby bronzové - halštatské
Skořice osamělá skála se 3 vrcholky - zříceniny hradu Drštka (Homberk) - pověsti o pokladu loupeživých rytířů * v 19. století zde byly kruhy v obilí
Strašice tvrziště s valy (dnes fara) * gotický kostel z roku 1400 * Františkánská studánka. Objevoval se zde prý přízrak zlého františkána. * Nedaleko části obce - Těně v roce 1994 vznikl kruh v obilí o průměru 24 m, časté pozorování UFO.
Svinná

původně středověká tvrz ( obr.) z r.1571, přestavěná rytířským rodem Běšínů. K jejich působení se váže jeden čarodějnický proces

Terešov průrva Peklo - mezi hutí a Ostrovcem
Újezd u Radnic mohylové pohřebiště z doby bronzové (milavečská kultura) ve Vranovickém lese v poloze V jamách 
Vísky osamělá skála se 3 vrcholky
Zbiroh raně gotický hrad Zbiroh z 13.století (obr. 1, 2, 3) * v poloze Na ječništi jsou pohřbeny oběti 30 leté války - pověsti o zvucích pláče a sténání * pověsti o duchu vězně ze 17.století * pověsti o působení raráška