Vítáme Vás na stránce

Klubu psychotroniky a UFO - Louny

Představení

Historie okresu

Megalitické stavby

Středověk

Zajímavá místa

Záhadné události

Kontakty

Hrad Pravda

- se nachází na ostrožně ploché hory severního okraje Džbánské vrchoviny. Lze zde rozeznat dvě stavební období. První stavební fáze nejspíše ze 13.stol., a druhá, která udala dnešní rozložení staveb, z poloviny 15.stol.

Rekonstrukce hradu Hrad má výrazný horizontální charakter a až na bránu nemá žádnou věžovou stavbu. Celý areál hradu je obehnán příkopem a větší část obepíná pozůstatek parkánu.

Horizontální rozložení je dáno způsobem fortifikace hradu, kdy je celý hrad kryt hmotou mohutného valu, jenž plní funkci štítové zdi. Val kryje hrad před dělostřelbou dolní skupinou úhlů. To je však jen pasivní obrana. To, co dělá z hradu Pravda výjimečný počin v oblasti fortifikace, jsou dva lunicovité valy, umístěné před štítovým valem. Tyto polokruhová postavení umožnila pokrýt křížovou palbou celé ploché předpolí hradu, což bylo jediné místo, odkud bylo možné vést účinný útok na hrad.

Plán hradu Právě tyto lunicovité valy řadí hrad Pravda spolu s hradem Klenová k absolutním vrcholům českého fortifikačního stavitelství poděbradské doby.

Na tomto vrchu lze nalézt i další zbytky opevnění, na cestě od Pnětluk zbytky příkopu a valu (zdi) spolu s okrouhlou malou věží a při cestě od Solopysk zbytky valu. Jedná se patrně o přídavné opevnění poplužního dvora, jenž patřil k hradu. Zmiňuje se o něm A. Sedláček s tím, že ploché temeno před hradem bylo zemědělsky využívané.


Použitá literatura:

  • Durdík, T. - Stauber, B.: Hrad Pravda