Anomální jevy

Co ukrývá chebské podzemí ? - co se dělo a děje v podzemních kasematech ? Stručný průřez záhadou.
Záhadné jevy na Popravčí louce - zpráva o průzkumu a dosavadním stavu bádání.
Záhadný telefon - podivná příhoda z dopisu čtenářky
Předtucha před dovolenou - spoléháte se také na znamení?
Starý německý hřbitov - z vyprávění pohraničníků
U smírčího kříže - výlet se změnil v nevšední zážitek plný záhad a otazníků. Z dopisu čtenářky.
Bílá paže v hradní věži - vystupování z kamenné zdi
UFO nad státní hranicí ČSSR - z vyprávění pohraničníků