Roman Palka


Roman Palka je svou aktivitou v ČR vůdčí postavou tzv. channelingu. Ve svých přednáškách a článcích hovoří o přijímání informací od nefyzické bytosti prostřednictvím lidského média, tzv. kanálu (channel). Jde o komunikaci s tzv. vyššími inteligencemi – tedy moderní obdoba klasického spiritismu. Ta vychází z toho, že každého člověka na Zemi provází bytost z vyššího světa, která ho vyučuje a vede. Mezi bytostmi, s nimiž je navázán styk, nejsou v této moderní verzi spiritismu jen duchové zemřelých, ale i bytosti na létajících talířích (UFO), vesmírné inteligence, kosmičtí mistři apod. Pomocí channelingu je též možné čerpat z tzv. kroniky Akáša, kolektivní lidské paměti. Duchovní průvodci způsobují i automatické psaní a automatickou kresbu, kterými jsou získávány informace (např. o zdravotních, psychických potížích klienta, nebo slouží jako prostředek věštby.

Roman Palka vstupuje do mnoha internetových diskusí a konferencí. Jeho působení se stalo předmětem kritiky jím nejvíce navštěvovaného serveru Spirála. (1)


Odkazy

(1) Luňák, O.: Proč nejsem mystikem. Spirála, 2002 (http://www.spirala.cz)


Knihy

Palka, R: Channeling, duchovní výchova inteligencemi. Onyx, 1996

Palka, R.: Magický svět. Onyx, 1997 (původně soubor článků pro týdeník Spirit)


Úvod Druhy kontaktů Typy bytostí Kontaktéři Sekty Poselství Články Napište nám