Proč nechci být mystikem (1)


 „Když se mysticismus stane pouhou cestou úniku od těžkostí, které ostře vyžadují, aby se jim čelilo, nebo když pěstuje atmosféru, ve které zbožní šarlatáni mohou předstírat, že jsou posvěcenými mluvčími Boha, je čas zavolat kriticky „stůj“

(„Eseje o hledání“, Paul Brunton, str. 146)

Mystika


Je na vnitřní zkušenosti založený přímý dotyk s nadpřirozenou (božskou) skutečností. Bývá spojena s kontemplací, meditací a askezí. Poznání spojené s mystikou je (mystiky) nadřazováno nad jiné formy poznání; pokud na základě mystického prožitku dochází k omezení činnosti smyslů, jde o extázi. Mystikové často překračují náboženský či společenský řád, aby zdůraznili výjimečnost mystického prožitku. V islámu je mystika zastoupena v súfismu, v judaismu v kabale, v hinduismu v bhakti. Tato a další náboženství i nábožensko-filozofická učení (pýthagoreismus, novoplatónismus) a mysterijně náboženské kulty (řecký orfismus; viz též mystéria) propracovávají kontemplativní a meditativní techniky k dosažení mystického prožitku. Křesťanští mystikové nacházejí v bibli řadu výkladů mystické zkušenosti. Mystické spojení s Bohem se často uskutečňuje prostřednictvím Krista (viz též Ježíš Kristus) a bývá spojeno s askezí, duchovní očistou a osvícením. Důležitá bývá pokora a otevření se Božímu oslovení. Ve východní církvi byl vlivný hésychasmus. Ke křesťanským mystikům patří Řehoř z Nyssy, Dionýsios Areopagita, Bernard z Clairvaux, Bonaventura, Hugo od sv. Viktora, J. Eckhart, Kateřina Sienská, Terezie z Ávily, J. Böhme, Jan od Kříže. (podle Diderot.cz)

Snažil jsem se analyzovat, proč je pro mě osobně takto presentovaný stav vědomí, nazývaný „mystika“, nezajímavý a „prázdný“.

V rozsahu mého současného osobního poznání, je výraz „mystika“ způsob pojmenování demonstrování vlastního ohromení postupným poznáváním prapodstaty Bytí na jedné straně, nepochopení skutečné podstaty vlastních bludů, na straně druhé, či kombinace obojího. Pokud je tato demonstrace presentována formou sdílení, je formou neagresivní a je na osobní volbě každého, chce-li se sdílet formou ohromení z poznání, či ne. Pokud je však toto poznání nadřazováno nad ostatní formy poznání, a je dokonce vnucováno, jedná se o agresi.

Mystický channeling je nebezpečnou formou mentální narkomanie. Kdo neumí zvládnout život tady a teď, má potíže sám se sebou v běžném životě, dychtí po 'mystice'; po iluzi, že je vyjímečný, a tudíž „OK“ (viz transakční analýza). Prostupy do jiných úrovní vědomí mohou být velmi účinným nástrojem sebepoznávání, pokud však nejsou zaměněny iluzemi (vlastními/cizími).

Mystický channeling je dětskou variantou skutečné tvorby prostupů, protože se odehrává výhradně mimo Tady a Teď ("v posteli"..;-)), a je zjevným nástrojem generování iluzí ega.

Bůh není „mimo“, ale je součástí všeho a všech. Není nadpřirozený, ale naopak - my jsme jeho přirozenou součástí, stejně jako on naší. Proto je mi bližší „obyčejný“ život a „mystika“ je pro mě jen jedna z podob po vyjímečnosti dychtícího ega. Od nadřazování určitých forem poznání je totiž jen malý krůček k nadřazování se nad ostatní bytosti a k uchvatitelství; k energetickému upírství.

„Boha“ ve svém vnímání nezažívám jako něco vyjímečného či „nadpřirozeného“, ale jako „vše, co je“, čím jsem každý okamžik svého bytí neoddělitelně spojen. „Sámándhí“ neprožívám jako něco odděleného, či mystickým prožitkem iniciovaného - je to naopak procítění mého propojení se vším projeveným tady a teď - ať jsou to lidé na nástupišti metra, psí hovínko na ulici, či hologram přírodních sil v lese nebo parku. 

Proto jsou pro mě prožitky, založené na vytržení z tady a teď, prázdné, a chápu je jako extatické potvrzovaní bludů tvořených egem, protože právě ego existuje jedině díky iluzi oddělenosti. Oddělenost je však potřebné překonávat, transformovat, a ne ji opěvováním oddělenosti posilovat. Hry ega jsou však velmi rafinované a je snadné v nich uvíznout…

Skvělý fyzik Brian Greene (samozřejmě nejen on) se ve své knize Elegantní vesmír upozorňuje na fakt, že každý pozorovatel (vědec) je neoddělitelně spjat s experimentem a není možné jej jakkoliv z Reality vyseparovat, a proto o ní samotné principiálně nelze vynášet jakékoliv absolutní soudy. Vše existuje v člověku. Každý člověk má v sobě již předem obraz své myšlenky a v diskusi již pouze dohledává argumenty PRO či PROTI. (Michal Rusek) agresivní vnucování relativních pravd (vlastních bludů/iluzí), ať se jedná o současnou, „moderní civilizaci“, či ortodoxní náboženské proudy (Taliban atd.), je opakem harmonie sdílení (stejně jako „posuzování“) a nemůže končit jinak, než zpětným nárazem energií ve stejné „kvalitě“, v jaké byly vyslány. Energetický náraz působí přesně v souladu s mírou souladu podsystému s nadsystémem - systému v harmonii nemůže „ublížit“, ale v disharmonickém systému naopak ještě více zesílí energetické „bloky“ a zvýší tak dále jeho vlastní nerovnováhu. Tím je systém, který narušuje rovnováhu „nadsystému“, nucen k opětovnému nastolení rovnováhy (harmonie) se svým okolím. Na fyzické rovině jsme pak svědky rozpadů civilizací, států, rodin, či osobností - a následného přeorganizovávání do nových kvalit Bytí.

Někdy na to stačí krátký „časový“ úsek, jindy se v bludišti vlastních iluzí motáme velmi dlouho…musíme jít mnohokrát kolem dokola, než můžeme konečně zvolat „heuréka!“.

Protože základním předpokladem opravdu harmonického sdílení je co nejrozmanitější úhel pohledu a pochopení, vytvořil jsem koláž ze všech možných zdrojů a momentálních osobních zkušeností s jedním směrem „mystického“ vývoje určité skupiny duší, kterou nabízím ke sdílení. Nechci a nehodlám přesvědčovat nikoho o své „pravdě“, protože sám akceptuji jako „pravdivé“ pouze ty informace, které mohu osobně prožít a „procítit“. Je to jen můj momentální pohled na určitou množinu dějů a energií, který můžete se mnou sdílet, což je dobře. Nebo ho sdílet nemusíte, což je také dobře…;-)))

Moje osobní „mystika“?

Nemám potřebu nic vzletně pojmenovávat, ale pokud použiji výraz „mystika“ k popisu svého vlastního způsobu vnímání „světa“, je nejúžasnější „mystikou“ pro mě osobně život sám o sobě, ve své nekonečné rozmanitosti. “Stačí“ mi žít v pravdě (nelhat, a ani neomlouvat lži - což je mnohdy velmi těžké) a v sounáležitosti s celkem se radovat ze života.

Vše je tak, jak to má být. Život je Láska. Láska je Bůh. A to všechno dohromady je úžasná, velkolepá Hra.

Různost projevů Života bychom měli oslavovat a velebit, a ne odsuzovat, či dokonce agresivně, případně skrytě, manipulací a posuzováním, omezovat.
Aniž si to uvědomujeme, veškerým posuzováním a omezováním ochuzujeme a omezujeme jen a jen sami sebe.

Agresivní nadřazování (= vnucování se, obtěžování, až upírství) jednoho způsobu poznání nad ostatní je tedy výrazem momentální omezenosti ducha (nadvláda ega), protože právě rozmanitost cest a různost projevů je projevem božské dokonalosti.

Nejpokročilejší analýzu poznávání a orientace v projevených hrách prvotní prázdnoty najdeme nejspíše v Tibetské „Knize mrtvých“ (viz „Psychedelie“, Levné knihy Kma Praha). Mnoho generací tibetských mnichů mapovalo božské hry a nalézalo metodiku pro „orientaci“ se v nich. V tichu klášterů a velehor měli ideální podmínky. Jediná jistota je však změna, a tak je „božská síla“ rozprášila do celého světa, aby toto poznání nejen šířili, ale také prověřili praxí soudobé „reality“.

Je na nás, jak s dary Ducha naložíme. Použijeme-li je k prohlubování poznání, či k marné snaze ovládnout své okolí upevněním „her“ vlastního ega - a je lhostejné, jestli tyto hry nazveme dětinsky „duchovno“, „vedení mistrem“, „mystika“, či hlásání „jediné pravdy“.


Proto nevěřte ani tomu, co dále budete číst.
Vyřaďme omezený rozum a načtená moudra jiných bytostí ze hry, a nasedněme na svoje vlastní emoce. Prožijte, prociťte si všechno hezky sami, svými vlastními „mechanismy“ - a pak se svobodně rozhodněte, kam chcete kráčet a jakou „pravdu“ chcete žít.

Šťastnou cestu…;-)))

„Mystický channeling“ v diskuzi na Spirále

Když do diskuzí na Spirále brutálně vniknul Roman (ID „romann“) Palka, údajně již bývalý samojmenovaný „inspektor“ channelingu (posuzování kvalit „inspektora“ pomocí číselné hodnoty „vnoru do Božského“ mi velmi připomnělo film „Knoflíková válka“ s klukovským poměřováním pinďourů), hledal jsem především v sobě, s čím tato agrese rezonuje, a co mi to má říci.

Mimo diskuzní téma, věnované speciálně „mystickému channelingu“ Romana Palky, počal totiž „romann“ šířit výtrusy obrovských kvant, notoricky se opakujících „osvícených“ textů. Mí přátelé mi začali sdělovat, že je Palka neustále obtěžuje maily, případně telefonáty, a vnucuje jim agresivně svoje „mistrovské“ vedení (na tytéž oběti se ovšem následně nerozpakuje odvolávat). Jde dokonce tak daleko, že některým bytostem tvrdí, že mají tak těžkou „karmu“, že se k „channelingu“ nehodí… (i to je krásný prográmek, jak říká zajímavý článek na Spirále - „Jak se vyhnout peklu - špatné karmě? Poslouchat ty, kteří na to mají patent.“…to je asi ono skryté poselství mnoha „mistrových“ hodnocení svých bližních…).

Jelikož Roman Palka, je sám, podle mého vnímání, velmi zablokovaný člověk (viz ukázky z jeho mailů), nemá konzistentní projev, a náznaky upřímného sdílení se mísí s projevy agrese, začal jsem si s ním rozsáhle dopisovat. Vyhrocoval jsem vzájemnou diskuzi (zkouška hrou není NIKDY k zahození…;-)), protože jsem chtěl, aby Roman sám odhalil své „ledví“, a přiznal svoji „barvu“ - to, za co opravdu sám sebe považuje, a co svojí agresivní „diskuzí“ na Spirále skutečně (což si ani sám nemusí uvědomovat) sleduje (následující citace jsou doslovnými přepisy z mailů a diskuze - citace jsou označeny zkratkou „cit.“). Nechtěl jsem ho posuzovat, ale chtěl jsem jeho chování porozumět a správně jeho působení pojmenovat.  

Račte si dobře procítit. Prociťujte raději několikrát (lepší napojení na subjekty)…  

Kdo je tedy pan Roman Palka, podle svých vlastních slov?

Na diskuzním fóru o tom poučuje kolegu Brumbála:


Brumbál>Romane, ty jsi Bruntona četl asi jako ten Souček někde z rychlíku. Když ztotožňuješ Nadjá s rozumovou úrovní, to jsi teda na míle vzdálen skutečnému významu. Už chápu příčinu tvého bloudění. Nahradil jsi Nadjá pouhým rozumem a ten s radostí před Tebou vykresluje světy, dimenze a nové a nové pojmy. Pěkné zacyklení !

Romann>… ty ses zbláznil! Máš mne za pitomce? Nečetl jsi mou knihu? Vždyt pracuji s Kristem, Duchem Svatým a s ještě vyššími silami. Bože, Bože...“ (cit.)

Že se kolega Brumbál „trefil do černého“ můžeme usoudit z tvrzení samotného „romanna“ (viz „to 's láskou' bych vynechal. Přiznávám, že jí moc nemám“), ze kterého vyplývá, že intuice („srdce“, Láska) je pro „romanna“ zatím jen těžko dosažitelná forma poznání. To je však pro milého mystika absolutně nepřijatelné - vždyť „ON“ pracuje přece jen s nejvyššími silami!!! Zapomíná však, že i „duchovní“ ego může být velmi silné (rozhlédněte se po české „duchovní scéně“), a to tak, že „vyšší“ síly lehce naimituje…;-)) Tím, že ego uzavře vědomí „mystika“ do lákavé hry iluzí a bludů, mu ve skutečnosti brání ve skutečném spojení s „božským“ - kterým jsme ovšem také my sami. Proto nedostatek Lásky, proto nedostatek intuice, která je nahrazována „rozumem“ (rozum se rád odvolává na hierarchie, „duchovní veličiny“ a načtená moudra).

Moje argumenty o Lásce, intuici a všeobsažnosti Boha však „romann“ nevnímá - naopak posílá mi jasné poselství, abych snad neměl pochyby:

já OTO, nejsem žádný chudák, ani hluchý a slepý, naopak. Jsem osobně veden Kristem, mám stálé silné vědomí Boha, přístup ke Vševědoucnosti a dost rozšířené vědomí. Budoucnost mám ohlídánu, pojedu Nahoru velmi rychle. Pokud neudělám chybu, na kterou bych byl předem upozorněn, nic mě neohrozí, Bohu se nemůže nikdo postavit. Koho máš za sebou ty? Sama sebe?“ (cit.)

Pro mě osobně je cílem mít za sebou právě „jen“ sama sebe, být hlavně sám sebou… ;-))). Jinak jsem jen pouhým robotem, hříčkou všeho a všech.


Energie zvané „Kristovo vědomí“ jsou darem pro celou planetu Zemi. Působí na všechny bez rozdílu, a každý se jimi může nechat vést.

Je tedy dětinsky směšné si „Kristovo vedení“ přivlastňovat, či s ním dokonce ospravedlňovat „duchovní“ agresi a energetické znásilňování a vysávání (upírství) svých bližních. A copak je ono schovávání se za duchovní „veličiny“? Ono „já mám bráchu, a on je větší, než ty“? Láska? Strach? Zkuste hádat…

Nápověda: „JA LASKY (BOHUZEL) MOC NEMAM“ (cit.)

A další: „to 's láskou' bych vynechal. Přiznávám, že jí moc nemám, inu i naše jména zrcadlí naše nitro, jako datum narození, aura atd. „ (cit.)

Nicméně mi „romann“ neopomněl poslat ještě další poselství, abych si uvědomil, s „kým“ vlastně mám vlastně tu čest…:

Podle téměř rok staré astrologické i jasnovidecké předpovědi se právě v tento den měl adept (rozuměj R. Palka) stát zasvěcencem a to se vyplnilo. Nadvědomí ho naučilo metodu komunikace, o které nikdy neslyšel. Spojení s božskými silami, přerušené před 50 inkarnacemi, tj. 45 tisíci lety, bylo znovu navázáno.“ (cit.)

„Zasvěcenec“, který nemá podle vlastních slov, „moc“ lásky…nás chce učit (ještě ke všemu po tak dlouhé absenci…;-), jak se spojit s Láskou (Bůh JE Láska)… Dokonalý paradox. Co však hledá na Spirále? Proč šířil tak agresivně svoje mentální výtrusy? Protože se chtěl podělit o své zkušenosti a poznání?

NEMYSLI SI, ZE DO TEBE MLUVIM, ZE JSEM TE CHTEL ZISKAT! PROSTE SES DO
ME PUSTIL A JA SI NEMOHL UJIT TI UKAZAT TVUJ OMYL, INU DVA KOHOUTI NA SMETISTI, PEKNE JSME SI NASTAVILI ZRCADLO. TAK SE MEJ...“
(cit.)

Ne nadarmo se říká, že KAŽDÉ naše slovo, pohyb, mimika, každá naše myšlenka obsahuje i ty nejskrytější pohnutky - o kterých mnohdy sami ani nemáme tušení (bloky na úrovni podvědomí, mentální implantáty…). Prostě na sebe vždycky všechno „vykecáme“ - stačí jen bedlivě naslouchat a pozorovat. A nemusíte chodit ani do „minulých životů“. Všechno je „vidět“ hezky pohromadě, tady a teď…

Co tímto výrokem tedy Roman vlastně potvrzuje? Hádejte… Napovím zase dalším citátem:

CHANNELING JSEM NAUČIL PŘES STO LIDÍ, MYSTIKU Z NICH DĚLÁ ASI 14, ZE SPIRALY JSE SEHNAL 3 VELMI ZAJIMAVE LIDI S VELKÝMI MYSTICKYMI ZKUŠENOSTMI, TO SE TI ZDA MÁLO?? MĚ NE, TO SE MI NA JINÝCH SERVERECH NEZDAŘILO“ (cit.)

A vida…žádné „sdílení“… Naopak. Romanovi šlo jen o nábor nových duší a využití (zneužití) Spirály pro VLASTNÍ záměry


MÁM VÝSLEDKY A MÁM KOLEM SEBE 10 LIDÍ, KTEŘÍ DĚLAJÍ CO JÁ, TO MI STAČÍ... ZRCADLÍ MĚ DOKONALE. :-) BAVÍME SE SPOLU MAILY NEMO MOBILEM, TO JE LEPSI NEZ VEREJNE.“ (cit.)

Ale, a denní světlo „mystickému“ channelingu také nesvědčí? Že by nová sekta, jejíž „filosofie“ je tak zcestná, že ji většina lidí odmítne, nebo je to jenom nepochopení nás nevědomých? Nekřivdíme našemu „zasvěcenci“? Možná jeho schopnosti podceňujeme…

Neberte to tragicky, kdybyste dali stejně energie do mystiky jako do Spiraly, byli byste uz osvícení. Dá se to přežít. Podivejte na mě, já po 22 letech u počítače si nejsem schopen udělat ani jednoduchý webovsky stránky, naštěstí mám dost kamarádů, ani worda 2000 nezvládám...“ (cit.)

Já si naopak uvědomuji, že většina harmonických lidí, a skutečně velkých duchů, zvládá naopak překvapivě mnoho rozdílných lidských činností na vysoké úrovni. Pokud je někdo „osvícen“ na duchovní úrovni, jistě mu nebude činit problémy zvládnout základní činnosti i „odporně materiální“ povahy. Jednostranná orientace nebude nikdy známkou obecných „kvalit“ dotyčného…spíše NAOPAK. Nechali byste se „učit“, například český jazyk, od člověka, který nezvládá gramatiku, a ještě se svými neschopnostmi holedbá? Já tedy rozhodně ne…

Jenomže náš milý osvícenec je tak skálopevně přesvědčen o svých mistrovských kvalitách, že publikuje následující krásný „prográmek“ (plný skrytých memů), který mi tak nějak připomíná známý „Oxfordský test osobnosti“. Posuďte sami (zvýrazněno -ol-):

„Chceme duchovně pracovat?

Autor: romann - publikováno v časopise Totem 7.9.2001

Polemická úvaha

Nechceš naučit pracovat s multimédiem? “O tom jsem hodně slyšela, co je to?” Prostě si dáš CD-ROM do počítače a můžeš si z něj číst zajímavé životopisy, nebo pouštět kvalitní historické filmy. “No to je pěkné, ale víš, já se toho trochu bojím, kdoví, co bych se dozvěděla, mohlo by mě to šokovat. To mi stačí, když mi o tom budeš vyprávět.”

Chceš naučit používat e-mail? “O tom jsem také slyšela, ale myslela jsem, že je to lidská fantazie, že si ti lidé jen něco namlouvají?” Ale nenamlouvají, naučím tě to a uvidíš sama. “To ne, kdoví, kdo by mi psal, když ho nevidím, nemám k nikomu důvěru. A pak, já vlastně nic takového k životu nepotřebuji, poradím si sama dobře, stačí mi, když vím, že to existuje.

A co internet, nemám tě to naučit, můžeš pak poznat celý svět? “To už vůbec ne, je to moc náročné, bojím se toho strašně. Já vlastně nechci nic vidět, mě je dobře tak jak jsem, jen si o tom ráda čtu, nebo zajdu na přednášku o tom.”

Není to o duchovní práci? Ale je. Stačí zaměnit slovo multimédia za hypnotickou regresi, e-mail za komunikaci s božskými silami - channeling a internet za mystickou meditaci a máte reálnou situaci....

A závěr? Pokud bychom dali tolik snahy a péče duchovnímu rozvoji jako své profesi, brzo bychom byli „osvíceni“. „
(cit.)

Je ovšem možné, že toto dílko nestvořil samotný „romann“ (o tom, že naše vlastní ego může být prostupem pro vědomí mocné inteligence „temné“ strany Síly, se rozepíšeme později). Je to inteligentně sepsaná návnada na naivní a nezkušené duše - skoro jako „mystický“ čajíček Petra Chobota, jeho pověstný „biomorfing“, a Chobotovo otevírání sedmé čakry „substancí z tajných ruských laboratoří“ (také prý na rychlé a bezpracné osvícení ruskou substancí nachytal dost naivních dušiček)…
Že by „romanna“ oslovil někdo z temnot, kdo experimentuje se subliminály, memy a elektronickou poštou typu „darujte krev“, či „jehly nakažené HIV ve francouzských kinech“?

Tomu se mi ani nechce věřit… i když…

Skupiny jako je Bendova „Universe People“ a shluky „pomatenců“ typu Romana Palky jsou ideálním materiálkem pro experimenty s mentálním „řízením“ obyvatelstva…

Jakže to je? „A Pravda vás osvobodí“???

Takže na závěr poslední zajímavé citáty:

„Ještě, že mě tu neobviňujete z kontaktu S TEMNÝMI SILAMI JAKO JINDE. Kristu to dělali také… „ (cit.)

MAGII MOC NEMÁM, TU MI ZABLOKOVALI, JINAK BYCH ASI NEBYL KDE JSEM, ALE AGRESIVITU MÁM ZNAČNOU VIZ SNY. A TO SE MI TAKÉ PROJEVILO DO ŽIVOTA, BOŽSKÉ SÍLY ZPŮSOPBILY, ŽE JSEM SI ZLOMIL ŽEBRA, PŘÍMO MĚ DO TOHO ZATÁHLY...

OSTATNĚ V BIBLI SE VĚRNĚ POPISUJE, TAK OSTŘE BŮH JHWH S ŽIDY ZACHÁZEL A TRESTAL JE....“ (cit.)

Copak se nám to v „mystickém channelingu“ asi klube? S kým je „romann“ ve spojení a co nám to tak nenápadně naznačuje? Hádejte. Můžete tolikrát, kolikrát chcete…;-)))

Mám Romana Palku rád

Mám ho rád a soucítím s ním (proto taky do něho občas 'píchnu'...;-)). Roman je pro mě dokladem toho, že vše je v tomto prostoru správné. Že každá duše, její role, je úžasnou službou pro naši vlastní cestu; je jednou z nekonečně mnoha možností poskytovaných naší duši, a umožňující její vlastní svobodnou volbu. A zároveň je dokladem toho, že odmítání jakékoliv zkušenosti (což ovšem neznamená se nechat nutit ji opakovaně procházet) je atributem strachu; stejně jako strach zapříčiňuje to, že chceme svoje okolí měnit, že chceme „pomáhat“ a svoje pojetí „pravdy“ silou vnucovat.

Nejlépe prospět všemu můžeme jedině tak, že budeme skutečně žít Pravdu - budeme žít vždy a za všech okolností poctivě jen sami sebe. To, že veškeré naše myšlenky a činy směřují ke službě celku, již je samozřejmou zkušeností a podmínkou udržení existence Života, ač se to, vzhledem k předchozím větám, někomu může zdát protichůdným rčením…vždyť i „Bůh“ je nekonečná hra protikladů… a nekonečná harmonie dualit…

Nekonečná hra „dělání“ světa - udržování vlastních iluzí při životě (posuzování) a podléhání iluzí jiných bytostí (nedostatek zdravé sebelásky, neschopnost být „sami sebou“) je cestou k nalezení sebe sama, k rozpomenutí se, že my všichni jsme Bůh, k poznání („osvícení“), že VŠE je jen hra, rej iluzí a představ, a k následnému oproštění se od potřeby tyto hry hrát silou, nebo síle podléhat. Nekonečná hra a cesta ke „středu“ není možná bez prožitku střetu protikladů, bez předstírání „dobra“ a „zla“ ve všech možných i nemožných odstínech. A je jen na nás samotných, jestli naše hra bude radostná, či smutná a plná strachů…

Diskuze s Romanem mi tak nejen objasnila mnohé (jemné a skryté) aspekty „duchovního ega“, ale také velmi zostřila „čidla“ na duše momentálně hrající „hlupáky“ („mistry“, hlasatele „jediné“ pravdy…atd.), a tak nám poskytující neocenitelnou službu iluze duality.

Roman mě mnohému naučil, i když to asi není to pravé, po čem on sám „tady a teď“ toužil…;-) Díky, brácho…;-))!!

Mojí jedinou autoritou je Život a chvála Jemu, že jsem se oprostil od zlozvyku věřit každému, kdo sám sobě namlouvá a prohlašuje/předstírá, že s „Ním“ kamarádí, a že „ví“…;-)))

Ota Luňák


Ze stránek : http://www.spirala.cz - 16.10.2002 an. 


Úvod Druhy kontaktů Typy bytostí Kontaktéři Sekty Poselství Články Napište nám