Marshall Herff Applewhite (Mistr Do) - Nebeská brána (Heaven's Gate) - (USA)


 Sekta „Nebeská brána“ existovala od roku 1975 a měla původně stovky členů. Vůdcem byl bývalý učitel zpěvu jménem Marshall Herff Applewhite (1931-1997), mezi svými ovšem známý pouze pod přezdívkou, či spíše božským jménem Do

Učení sekty bylo nepříliš originální směsicí křesťanské a východní mytologie s ikonografií populární kultury. Místo vyšších sfér duchovních byla použita pro moderní dobu přijatelnější terminologie vypůjčená ze science fiction. Mistr Do své stoupence přesvědčil, že jsou ve skutečnosti mimozemšťany, kteří jen dočasně obývají lidské schránky, či v jejich pojetí, „vozidla“. Jejich působení není však první návštěva nadřazených mimozemšťanů v lidských dějinách. Jeden z nich, lidmi pojmenovaný Kristus, dostal od členů sekty označení „kapitán“.

V roce 1995 vydala sekta prohlášení, ve kterém se píše:

„Zdá se, že jsme do zemské atmosféry vstoupili mezi pozemskými roky 1940 až 1970. Předpokládáme, že mnozí z nás byli na palubě kosmických lodí (UFO), které havarovaly, a že pozemské úřady (vládní a vojenské) se zmocnily našich těl (nenáležících lidské rase). Jiné posádky z úrovně Vyšší než Lidská zde byly dříve než my a umístily speciální čip do každého z vozidel (těl), jež bychom mohli podle daných instrukcí převzít. Tyto čipy pro nás připravily naše těla. (...) Konečný akt proměny nebo oddělení od království lidského je odpojení či oddělení od lidské fyzické schránky či těla, aby bylo možno uvolnit se z lidského prostředí a vstoupit do příštího světa či fyzického prostředí Příští úrovně. Toto se děje pod dozorem Členů Příští úrovně jako klinický proces. Sejdeme se v oblacích (obrovské mateřské lodi), abychom byli vyškoleni a dopraveni do Království Skutečných Nebes.
Sekta má ovšem i přímé nepřátele: Ti s dušemi, kteří odpadli, tvoří opozici vůči Příští úrovni. Záznamy pocházející z předchozí civilizace ukazují, že třetina žáků odpadla a že nejsilnější, a tudíž jejich vůdce, byl tehdy nazván Luciferem (Satanem). Dodnes obývají blízká nebesa a lidé o nich hovoří jako o vesmírných bytostech. Budují své základny také v podzemí a účastní se na genetické manipulaci a hybridizaci lidstva a pokoušejí se na svou stranu přetáhnout lidské duše, které jsou nestálé anebo slabé na to, aby dosáhly pravého Království Nebes. Lito Luciferiáni založili všechny církve a vystupují před lidmi v masce bohů. (...) Ve skutečnosti existují důkazy, že množství skupin vetřelců různých ras se během posledních desetiletí spojilo s lidmi. Došlo k dohodám ke vzájemnému prospěchu - výměna kosmických technologií za nerušené experimenty s genetikou.“

Nebeská brána byla učebnicovou ukázkou, jak sekta umí pracovat s psychickou manipulací rekrutovaných členů.

Prvotní je označení veškerého vnějšího světa jako špatného a zlého, následuje emocionální připoutání k vůdci sekty, který má nadpozemské atributy, odříznutí veškeré komunikace s okolím a příbuznými a umístění člena do prostředí, které každou hodinou a minutou působí k jeho psychickému přeprogramování. Čím více pak někdo rekrutovaného člena přemlouvá o tom, že se nechal svést na špatnou cestu, tím více má zmanipulovaný jedinec pocit, že je právě tímto přesvědčováním pokoušen silami nepřátelskými novému učení.

Delší dobu ze zaobírali myšlenkou na sebevraždu. Rozhodnutí jejich stárnoucího učitele urychlil průlet pouhým okem viditelné komety Hale-Bopp roku 1997. Přispělo k němu také to, že na některých fotografiích se za kometou jevil jasný bod, o kterém se po internetu roznesla zvěst, že jde o mimozemské plavidlo. Astronomové ujišťovali, že se jedná o hvězdu, ale kdo by po zhlédnutí několika dílů seriálu Akta X ještě věřil odborníkům?

Posledních zbylých 39 členů sekty spáchalo v roce 1997 v americkém městě Santa Fé sebevraždu. Byla to největší hromadná sebevražda v historii Spojených států. Byla velmi dobře zorganizovaná a provedená. 39 těl bylo nalezeno úhledně uložených ve svých postelích, oblečených do snadno snímatelné teplákové soupravy, obličeje decentně zakryté pruhem fialové látky, u nohou každého mrtvého balíček s osobními věcmi, dopisem na rozloučenou a doklady. Všichni členové sekty před smrtí nahráli na videokazetu svá poslední rozloučení, na internetu vystavili soupis důvodů, proč odejít ze světa. Spolykali směs fenobarbiturátů a vodky, některým dopomohl k zadušení igelitový pytlík přetažený přes obličej. 

Kuriózní byla náklonnost členů sekty k science fiction. Místnosti luxusního domu, kde Nebeská brána působila, byly vyzdobeny plakáty z filmu E.T. a seriálu Akta X. Jeden z členů sekty svůj odchod ze světa na videozáznamu vysvětluje těmito slovy: „Sledujeme hodně Star Trek a Hvězdné války. Pro nás to je, jako kdybychom se dosud pohybovali v holovizní místnosti a nyní nastal čas z ní vystoupit. Hra je u konce. Je načase použít v praxi to, co jsme se naučili. Konečně sundáme virtuální helmu... vyjdeme z holovizní místnosti do skutečného světa, abychom se připojili k ostatním členům našeho umění na nebesích.“

Ubožáci netušili, že právě vstupem do Nebeské brány vkročili z reálného světa do paranoidní virtuální reality vytvořené fantazií jejich vůdce.
Senzačnost celé sci-fi filozofie sekty ještě zvýšilo zjištění, že jedním ze sebevrahů byl Thomas Nichols, bratr herečky Nichelle Nicholsové, známé právě ze seriálu Star Trek v roli poručíka Uhury.

Těsně předtím, 22. března 1997 v kanadské vesnici St.-Casimir se nechali dobrovolně upálit pět členů sekty Řád slunečního chrámu. Cíl své posmrtné pouti měli přesně určený - hvězda Sirius, vzdálená devět světelných let od Slunce. Domnívali se, že na Siriu se setkají s několika desítkami dalších členů sekty, kteří se postupně od r. 1994 rozloučili se světem.

Komentátor týdeníku Time uvedl, že vznik nových sekt podpořily tehdy tři významné faktory:

1)       blížící se konec milénia

2)       rozpad totalitních režimů vedoucí k uvolnění nové půdy pro věrozvěsty i tápající a manipulovatelné občany,

3)       technické prostředky, které umožňují jednotlivcům a malým skupinám snadněji šířit vlastní názory. Nebeská brána pochopila blaho internetu a za slušné peníze si nechala spravovat propracovanou webovou stránku. Často se také zapojovala do diskusních skupin na Síti, v nichž hledala nové zájemce o členství.


Podle : Adamovič, I.: Země prochází recyklací (Apokalyptické sekty). Živel, č. 13 http://www.zivel.cz


Úvod Druhy kontaktů Typy bytostí Kontaktéři Sekty Poselství Články Napište nám