Klub psychotroniky a UFO, z.s. (KPUFO) ® je dobrovolná, zájmová, nepolitická organizace, sdružující badatele i zájemce o oblasti psychotroniky, alternativní medicíny, archeoastronautiky, problematiky neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a další anomální jevy, sporné a nevysvětlené úkazy a události, ať už se odehrávají v jejich okolí, v ČR nebo na celém světě, a dále o alternativní teorie na veškeré sféry života přírody a společnosti, včetně jejich filozofické a náboženské interpretace. 

 

Co u nás najdete ?

Záhadologický infoservis, přinášející zprávy o akcích, pátrání a novinkách ze života záhadologie u nás i ve světě
Kluby a pobočky v ČR - stránky 74 okresních klubů a poboček s místními záhadami a výsledky badatelské činnosti
Aktuality - informační bulletin, přinášející zprávy o akcích, pátrání a novinkách ze života KPUFO/ČsAAA
Zahraniční spolky a mezinárodní organizace
Časopis Záhady a zajímavosti - ZAZ - klubový časopis, který vznikl již roku 1992 a v roce 2011 vyšlo už 100. číslo! Od roku 2012 e-zin! Obsahuje soubory zcela původních článků od známých i zcela neznámých badatelů, i ty materiály, které nikde jinde neseženete
Časopis Cesty psychotroniky - časopis Sdružení badatelů v psychotronice, sekce KPUFO. Od roku 2012 e-zin!
Setkali jste se s anomálním jevem ? - napište nám o tom a použijte příslušný formulář

(UFO * anomální  psychotronické jevy * agrosymboly

Co mám dělat když...? - pokyny pro hledající, svědky a budoucí spolupracovníky, údaje pro kontakt

Dokumenty - základní informace o Klubu, dokumenty (stanovy, organizační řád, výroční zprávy, dopisy předsedy klubu), obsah Informačního bulletinu, úkoly sekcí, návody pro badatelskou činnost, dotazníky a přihláška 

   

Publikace a CD - dosud vydané i připravované
Historie - Stručná historie české a slovenské záhadologie v datech (události, akce, porady)
Expedice - zprávy ze zahraničních cest, kterých se zúčastnili členové klubu  
Interní server Klubu psychotroniky a UFO - pro přípravu materiálů, přenos velkého množství dat, pro vnitroklubovou diskusi.