Kniha DVD CD ROM


DVD * Jak to bylo s nacistickými létajícími talíři? – sborník článků s kompletním rozborem legendy a dalších příbuzných oblastí z archivu KPUFO.

Cena 240 Kč

DVD * K 26. výročí vzniku KPUFO a 27. výročí ČsAAA - naplněné přednáškami a prezentacemi, které odezněly na různých akcích, dále filmy, e-knihy a stovky různých prezentací ze světa.

Cena 120 Kč

DVD * Automatická kresba
Sborník materiálů, průřez problémem, články z archivu, filmy a videa.

Cena 120 Kč

DVD * Jacques Bergier - publikace a články z archivu.

Cena 120 Kč

DVD * Záhady hradu Houska – mýty a skutečnosti
Celá historie záhady, včetně knih, článků z archivu, fotogalerie a videí.
 

Cena 120 Kč

DVD * Tvarové zářiče
Sborník materiálů, průřez problémem, články z archivu, filmy a videa.

Cena 120 Kč

DVD * Geopatogenní zóny - podstata, přístupy, názory, kritika

Sborník materiálů, průřez problémem, články z archivu, filmy a videa.

Cena 120 Kč

DVD * Materiály ke studiu psychotroniky - Lekce z radiestézie * Proutkaření  

Příručka k praktickému výcviku, sborník materiálů, průřez problémem, články z archivu, filmy a videa.

Cena 120 Kč

DVD * Přednášky a prezentace ze setkání dne 8.11.2014

Obsah
0:30 Šiška, V.: Úskalí průzkumu agrosymbolů * 1:00 Kroupa, P.: Objasní podstatu penetrační metody zkoumání stébel z agrosymbolů * 0:30 Wágner, K. O Paranormální výzvě Českého klubu skeptiků – 1 část * 1:00 Kroulík J.: O Paranormální výzvě Českého klubu skeptiků – 2 část * 0:35 Dosoudil, T.: Ďábelská znamení


CD ROM e-publikace CD ROM

Patrovský, V.: Bioterapie. Magnetoterapie. Základy léčitelství a psychotroniky z hlediska působení magnetického pole. (50 Kč) P. Kalina: Ty a tvé oči.  Soubor očních cviků zaměřeným proti očním vadám, na zlepšení zraku a rekonvalescenci po očních zákrocích. Obsahuje komplex masáží a cviků na odstranění očních vad, včetně akupresurních bodů, doporučené stravy apod. (50 Kč)
Kukla, L.: Člověk a vesmír. Biologická filozofie. Člověk v rytmu věků. (50 Kč) Člověk a vesmírné cykly. Souvislosti vesmírných procesů na život na Zemi. (50 Kč)
Patrovský, V.: Vliv energií na organismy a vodu. Vliv mg. pole, vliv elektrostatického pole, metody zkoušení aktivované vody, biofyzikální jevy, geopatogenní zóny, elektromagnetický smog, aj. (50 Kč) František Javůrek: Příručka badatele - fotografa - aneb malá učebnice fotografování pro záhadology (50 Kč)
Kol. aut.: Jaká tajemství skrývají kapličky a boží muka.  Sborník statí, úvah i překvapujících   skutečností, skrývajících se za drobnými stavbičkami, které potkáváme každý den. (50 Kč)  Kol. aut.: Rady pro zdraví. Soubor receptů a bylinných přípravků z přednášek jedné velmi známé léčitelky. (50 Kč)  
Paneš F.: GAIA. I. Cesta za poznáním. Existovala neznámá pracivilizace? Úvahy o původu, vývoji a peripetiích lidstva, čerpající z dávných písemných památek, legend a bájí starověkých kultur. Srovnání těchto odkazů se současnými vědeckými poznatky vede k závěru o mimozemském původu lidstva a existenci dávných zaniklých civilizací (Atlantida, Mu, Lemurie atd.)Pátrání po stopách biblických příběhů. Doplněno mnoha přehledy, grafy, mapami i ilustracemi autora. (50 Kč)

Kniha Publikace Kniha

Kol. aut.: Příručka badatele I.  - Materiály ke zkoumání UFO. Soubor materiálů a praktických rad začínajícím i pokročilým badatelům při zkoumání fenoménu UFO. Koncepce KPUFO, postup činnosti, včetně leteckých koridorů a osvětlení letadel, a přehled zvláštních meteorologických jevů. Doplněno klasifikací a souhrnem názorů a hypotéz. Vydavatelství Včelka, členové KPUFO 40 Kč, nečlenové 45 Kč)    Psychotronika v archeologii. Sborník materiálů ze semináře Sdružení badatelů v psychotronice 30.11.2004 v Plzni. (členové KPUFO - 40 Kč, nečlenové 50 Kč)
Šafařík, L.: New Age. Vznik, podstata, projevy. Soubor prací postihující řadu aspektů tohoto fenoménu současnosti. Vydavatelství Včelka Plzeň, 45 Kč Šafařík, L.: Vztah vědomí a nevědomí v procesu rozšiřování rozměrů osobnosti. Teoretická práce, stojící na pomezí psychologie a filozofie. Vydavatelství Včelka Plzeň, 35 Kč
Sborník materiálů  ze semináře sekce Megalit dne 13.11.2004. (členové KPUFO - 35 Kč, nečlenové 45 Kč Kol. aut.: Příručka badatele IV.  - Materiály ke studiu psychotroniky - proutkařství.  Z teoretických a praktických zkušeností proutkařů: Určování směru pohybu podzemní vody, O poslání proutkaře při zřízení studny, Proutek ukazuje vodu, Hledání vody, Odvěká magie, Proutkaři nejsou šarlatáni. (členové KPUFO 40 Kč, nečlenové 50 Kč).  
Tvarové zářiče. Sborník materiálů ze semináře Sdružení badatelů v psychotronice 12.6.2004 v Plzni. (členové KPUFO - 35 Kč, nečlenové 45 Kč) Baumgartl, V.: Fenomény ingerence a prestace.  Odborná práce, zabývající se výzkumem autora a odhalující možnou podstatu senzibilních reakcí. Vydavatelství Včelka, 77 Kč
Kol. aut.: Záhady hradu Houska. Mýty a skutečnosti. Sborník statí od členů KPUFO Česká Lípa z internetových stránek KPUFO. (členové KPUFO 15 Kč, nečlenové 25 Kč) P. Kalina: Ty a tvé oči.  Soubor očních cviků zaměřeným proti očním vadám, na zlepšení zraku a rekonvalescenci po očních zákrocích. Obsahuje komplex masáží a cviků na odstranění očních vad, včetně akupresurních bodů, doporučené stravy apod. Vydavatelství Včelka Plzeň, 35 Kč
 Válek, O.: Parapsychologie – nová teorie. (členové KPUFO - 55 Kč, nečlenové - 75 Kč)  

Brotz, K.: Zóny léčivé energie. Soubor prací ze senzibilní praxe autora. Vydavatelství Včelka Plzeň, 45 Kč

V. Drobečková: Svátky přírodních sil.  Jak je možné, že rozličné kultury oslavují stejné nebo podobné svátky? Je tato udivující podobnost mezi kulturami dána jen prostou výměnou, nebo zde působí síly, dané přírodními vztahy, cykly a netušenými souvislostmi ? To nám ukáže tento celoroční přehled svátků a obyčejů z různých etnik i náboženských tradic. Vydavatelství Včelka, 40 Kč  

Kol. aut.: Rady pro zdraví. Soubor receptů a bylinných přípravků z přednášek jedné velmi známé léčitelky. Vydavatelství Včelka, 35 Kč  


Interní publikace z archivu KPUFO - pouze pro členy a vlastní potřebu

Sherman, H.: Mimosmyslové síly a jejich využití. (překlad z angličtiny). Interní materiál KPUFO, pouze pro členy. (30 Kč) Válek, O.: Širší pojetí lidské psychiky. Pojednává o díle Břetislava Kafky a nastiňuje základní model od něhož se odvíjí pochopení úlohy psychiky v psychotronických jevech. Skripta, 200 str. A4, kroužková vazba. Interní materiál KPUFO, pouze pro členy. (150 Kč)
Válek, O.: Psychoenergetika a mentionová teorie. Pojednává o  díle Františka Kahudy a jeho pojetí psychoenergetiky, jako vědy o popisu psychické energie vázané k živé hmotě a vědomí člověka, která je zodpovědná za existenci psychotronických jevů. Je studií o hraniční oblasti na pomezí psychotroniky a fyziky. Skripta, 90 str. A4, kroužková vazba. Interní materiál KPUFO, pouze pro členy. (100 Kč)   Válek, O.: Prodromus scientia psychotronica. Předzvěst vědecké psychotroniky. Pojednává o psychotronice jako vědě, její interdisciplinaritě a jejím zařazení do systému přírodovědy. Skripta, 150 str. A4, kroužková vazba. Interní materiál KPUFO, pouze pro členy. (100 Kč)
Člověk a vesmírné cykly. Souvislosti vesmírných procesů na život na Zemi. Interní materiál KPUFO, pouze pro členy. (40 Kč) Bergier, J.: Víza na jinou Zemi. Z omezeného samizdatového vydání. Interní materiál KPUFO, pouze pro členy (70 Kč) 

Kol. aut.: Psychotronika v kriminalistice. Články a materiály z archivu KPUFO. Interní materiál KPUFO, pouze pro členy. (30 Kč)

Dubský, M.:Principy léčitelství. Interní materiál KPUFO, pouze pro členy. (40 Kč)

Patrovský, V.: Bioterapie. Magnetoterapie. Základy léčitelství a psychotroniky z hlediska působení magnetického pole. Interní materiál KPUFO, pouze pro členy. (30 Kč)

I. a II. sympózium o přírodní a alternativní medicíně.  Sborník souhrnu přednášek z roku 1992 ve Vlašimi. Interní materiál z archivu KPUFO, pouze pro členy. (35 Kč)

Belko, D.: Otázka percepcie priestoru a času u senzibilov. Studie (slov.) Interní materiál KPUFO, pouze pro členy! (30 Kč)  Patrovský, V.: Vliv energií na organismy a vodu. Vliv mg. pole, vliv elektrostatického pole, metody zkoušení aktivované vody, biofyzikální jevy, geopatogenní zóny, elektromagnetický smog, aj. Interní materiál KPUFO, pouze pro členy. (30 Kč)

Belko, D.: Prútkarstvo - história a súčasnosť. Studie (slov.) Interní materiál KPUFO, pouze pro členy. (30 Kč)

Nový, R.: Drahé kameny jako fyziologická a mentální léčiva a jako šperky. Interní materiál KPUFO, pouze pro členy! (30 Kč) 
Kukla, L.: Člověk a vesmír. Biologická filozofie. Člověk v rytmu věků. Interní materiál KPUFO, pouze pro členy (30 Kč)  Bezděk, T. - Slánská, D.: Praktická astrologie.  Sborník statí: Je astrologie věda? Letecká astrologie, Egyptská esoterní a inkarnační astrologie, UFO jako archetyp. Interní materiál KPUFO, pouze pro členy KPUFO! (40 Kč)

Dříve vydané publikace
Paneš F.: GAIA. I. Cesta za poznáním. Existovala neznámá pracivilizace ? Úvahy o původu, vývoji a peripetiích lidstva, čerpající z dávných písemných památek, legend a bájí starověkých kultur.  Srovnání těchto odkazů se současnými vědeckými poznatky vede k závěru o mimozemském původu lidstva a existenci dávných zaniklých civilizací (Atlantida, Mu, Lemurie atd.). Pátrání po stopách biblických příběhů. Doplněno mnoha přehledy, grafy, mapami i ilustracemi autora. (Plzeň, 1992) - rozebráno Paneš F.: Žďárské oppidum. Příklad rekonstrukce keltského hradiště Žďár na Rokycansku za pomoci psychotronické metody O. Hradila, společně s rozborem mýtů a legend, vztahujících se k této oblasti. (Plzeň, 1994) Vydavatelství Včelka, 38 Kč
Kol. aut.: Jaká tajemství skrývají kapličky a boží muka.  Sborník statí, úvah i překvapujících   skutečností, skrývajících se za drobnými stavbičkami, které potkáváme každý den. (4. doplněné vydání) Vydavatelství Včelka, (40 Kč)  Kol. aut.: Agrosymboly - objevy, názory, hypotézy.  Sborník, seznamující všechny zájemce přehledně a stručně se současným stavem bádání o původu a smyslu agrosymbolů.  Jsou zde v úplnosti zveřejněny veškeré dosažené výsledky zkoumání jednotlivých agrosymbolů od roku 1993 Vydavatelství Včelka Plzeň, 77 Kč
Válek, O.: Psychotronika – nová věda. Hmota – energie – vědomí. (členové KPUFO - 55 Kč, nečlenové - rozebráno)

Kniha

Kol. aut.: Lekce z radiestézie: I). Práce s kyvadlem. II. Práce s virgulí. III. Geopatogenní zóny. Soubor lekcí se základními informacemi pro práci a použití radiestezijních nástrojů (Plzeň, 1992) - rozebráno

V případě zájmu o některý titul nám napište na naši kontaktní adresu. V případě zaslání zásilky poštou je potřeba počítat s poštovným dle poplatků České pošty.