Klub psychotroniky a UFO Strakonice

pobočka působící v okr. Strakonice

Archeologické památky

Bělčice - čtyřúhelníkové valy na návrší Budín (asi 90 x 100 m), s valem a příkopem širokým až 6 m. (viz foto (c) KPU, 1998). Jde o vymezení posvátného prostoru keltské svatyně z mladší doby laténské (2. - 1. stol. př. n.l.) 

Bezdědovice  - kamenné řady,u nich nález keltských nástrojů
Cehnice - v roce 2003 nalezen kamenný kruh s artefakty z knovízského období, replika postavena v centru obce

Černětice  - slovanské mohylové pohřebiště v lese Bukovec, asi 20 mohyl s vnitřní kamennou konstrukcí a stopami žárového pohřbívání.  
Čichtice  - mohylové pohřebiště v Čichtickém lese (Na Babici), na mírném jižním svahu. Celkem 60 mohyl s kamennou vnitřní konstrukcí, až 2 m vysokých a 6 - 14 m v průměru, z mladší doby halštatské.  
Dobšice - na Hliničním Vrchu jsou slovanské mohyly  
Katovice - hradiště na vrchu Kněží (Katovická) hora, jedno z nejsložitějších hradišť v ČR, na ploše 8 ha, nálezy hlavně z mladší doby halštatské.  
Kocelovice - slovanské mohyly na Zelené hoře, dosud zachováno 9 mohyl.  
Kozlov - slovanské hradiště nad Otavou se zčásti zachovalými valy, zřejmě v souvislosti s rýžováním zlata v okolí.  
Láz - zřejmě pravěké hradiště na výběžku návrší Hradec na pravém břehu Rojického potoka, s valem dlouhým 30 m, vysoký až 2 m.  
Libětice - hradiště nad levým břehem Volyňky, před ústím do Otavy, na ploše 1,9 ha, z pozdní doby halštatské.  
Modlešovice - rýžoviště zlata a sejpy v lučinách (V močidlech) na pravém břehu Otavy z mladší doby bronzové až laténské doby.  
Nemětice - hradiště v poloze Hrádek nad soutokem Volyňky a potoka Peklova z pozdní doby halštatské. Kamenná hradba s dřevěnou opěrnou konstrukcí byla zničena silným požárem. Hradiště na vrchu Zámek s kamenným valem na ploše 0,5 ha z halštatské doby.  
Nestanice - mohylové pohřebiště v Lomeckém lese v místě Na hrobech, pod kopcem Lomec. Celkem asi 60 mohyl s žárovými hroby ze slovanské doby hradištní.  
Strakonice (Řepice) - hradiště na vrchu Hradec na ploše asi 3 ha, nad údolím Leskovického potoka.  
Skočice - hradiště na vrchu Hrad na ploše 1 ha z doby bronzové, obýván Kelty i Slovany.  
Škvořetice - hradiště na vrchu Hradiště s valovým opevněním, zřejmě z doby halštatské.  
Třebohostice - hradiště na vrchu Zámek, ohraničený valem, z doby halštatské, užívané až do středověku.  
Zadní Zborovice - mohyly u Malé Lipové, většina porušena výkopy, z mladší doby halštatské.  

(c) Klub psychotroniky a UFO Strakonice, 2016