Centrum KLUBU PSYCHOTRONIKY A UFO

 

 
O nás
Záhady okresu
Památky
 Záhady dnes
Kdysi, možná...
Aktuality
Kontakty

 

(c) Klub psychotroniky a UFO - Frýdek-Místek

Poslední aktualizace 25.02.2014

 Památky okresu 

Frýdek - Místek

zámek, původně gotický hrad ze 14.století - hrad postavil v polovině 14. století těšínští Piastovci jako pohraniční pevnost. Jeho jádrem byla hranolová věž s průjezdem a k ní přiléhající palác. Obklopen hradbou s okrouhlými baštami. Na sklonku 16. století za Bruntálských z Vrbna byl po požáru v roce 1592 přestavěn v renesanční zámek. V letech 1636 - 1699 náležel Oprštorfům. Za nich v letech 1637 - 1644 zcela přestavěny interiéry a jz. od zámku postavena patrová trojkřídlá budova (sloužila jako úřednické byty), která uzavřela nové nádvoří před původním zámkem (nad vstupem oprštorfský erb). Jedna z gotických bašt změněna v kapli. V roce 1688 zámek vyhořel, další úpravy trvaly po celé 18. století, kdy na zámku vládli Pražmové z Bílkova. V letech 1797 - 1918 náležel zámek Habsburkům. Za nich ve 30. letech 19. století klasicistické úpravy interiérů a z jedné bašty vybudován vyhlídkový altán, v 70. letech 19. století pseudobarokní a pseudorenesanční úpravy. Po roce 1918 přešel zámek do majetku státu a byly v něm kanceláře ředitelství státních lesů a statků.  

poutní kostel Panny Marie z 18.století - na místě poutního chrámu stála už v roce 1706 dřevěná kaple nad kamennou sochou Panny Marie. Byla vytesána frýdeckým řemeslníkem v roce 1651 - 1691. Lidé zde prosili o pomoc, počet poutníků rostl, zvláště, když se rozšířila zvěst o milostech a zázracích sochy. Frýdek se stal známým a vyhledávaným místem.
Nynější chrám byl vystavěn v letech 1740 - 1759 podle plánu Bartoloměje Wittnera na místě dřevěné kaple. 

Působí-li svou mohutností vnějšek svatyně nezapomenutelným dojmem, její vnitřek nás oslní svou krásou. Podle úsudku znalců je to mistrovské dílo, dodnes v této oblasti největší a nejkrásnější. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793, jehož důmyslně řešená architektura zvyšuje monumentalitu celého chrámového prostoru. Je dílem stavitele Jana Schuberta z Opavy a brněnského sochaře Ondřeje Schweigla.
Na nádvoří před kostelem stojí šest kamenných soch. Byly postaveny v roce 1822, později k nim přibyly sochy sv. Václava a sv. Vojtěcha z let 1949.
Frýdeckou Pannu Marii oslavil Leoš Janáček skladbou v cyklu "Po zarostlém chodníčku".

kostel sv. Jošta ze 17.století
barokní kostel z roku 1763
Guty dřevěný kostel z roku 1563
Horní Bludovice barokní zámek byl postaven v polovině 18. století za Rymultovských z Kornic. V roce 1926 za Grossů vyhořel a byl značně zmodernizován.
Horní Soběšovice Klasicistický zámek postavil snad v místech starší obytné budovy na konci 18. století Jan Skulina. V jeho držení se vystřídala řada majitelů.
Hnojník barokní zámek postavili (snad v místech staršího sídla) v 1. polovině 18. století Beesové z Chrostiny (do roku 1945). V 1. polovině 19. století přestavěn empírově. V roce 1897 přistavěno 2. patro nad bočními křídly.
Hukvaldy hrad Hukvaldy (13.st.) - Hrad byl vybudován při důležité komunikaci spojující Olomouc s Krakovem. Rozkládá se od sz. k jv. na podlouhém vrchu ohraničeném na obou koncích strmými skalnatými kupami. Založil jej ve 13. století Arnold z Hückeswagen (připomíná se v letech 1228 - 1238), který přišel do Čech z Porýní na žádost Přemysla Otakara I. a stal se majitelem zdejšího novojičínského panství. Asi v polovině 13. století koupil území olomoucký biskup Bruno ze Šauenburku a od té doby byl hrad po několik století vlastnictvím olomouckého biskupství (a pak arcibiskupství), často pronajímán a zastavován. Karel IV. svými organizačními zásahy ve prospěch panství olomouckého biskupství posílil stavební aktivitu na hradě, který byl tehdy důkladně opraven. Po husických válkách se Hukvaldy dostaly roku 1438 do držení hejtmana Jana Čapka za Sán a v roce 1452 Jana Talafúse z Ostova. V roce 1465 je vyplatil Jiří z Poděbrad a postoupil opět k olomouckému biskupovi. Poslední čtvrtina 15. století znamenala velký rozmach stavebních prací. Výrazná přestavba změnila výšku i počet obytných budov. K rozhodujícím úpravám pak došlo za biskupa Marka Khuena (1553 - 1565), jednoho z prvních zastánců protireformace. Tehdy vznikl renesanční palác. Práce pokračovaly po celé 16. století. Roku 1617 pronajal kardinál František Ditrichštejn Hukvaldy městu Příboru. Opevnění a vynikající strategická poloha se osvědčily i za třicetileté války, kdy staré renesanční opevnění nahradily barokní bastiony. Jako vojenská pevnost ztrácel však s rozvojem moderní techniky hrad postupně na významu a stal se pouze sídlem správy hukvaldského panství. Velký požár roku 1762 způsobil rychlou proměnu jedné z největších moravských pevností v mohutnou ruinu, jež se stala v 19. století cílem romantických výletů.
renesanční kaple (1680)
Konská barokní zámek postavili v polovině 17. století Sobkové z Kornic. Na počátku 19. století jej Beesové z Chrostiny přestavěli klasicisticky.
Prostřední Bludovice barokní stavba vznikla v polovině 18. století za Karvínských z Karviné. Od roku 1908, kdy jej získala Rakouská báňská a hutní společnost, sloužil jako kanceláře a úřednické byty.
Ropice Tvrz postavena pravděpodobně v 15. století Sobky z Kornic. Počátkem 18. století příslušníci rodu Saint Genois zbudovali v místech tvrze barokní zámek, který byl v roce 1810 Coelesty rozšířen a upraven klasicisticky. 
Řepiště dřevěný kostel z 16.století
Sedliště dřevěný kostel (1634)
Stará Ves nad Ondřejnicí původně gotická tvrz, ren. zámek (1560) - tvrz doložena rokem 1552. V 2. polovině 16. století ji Syrakovští z Pěrkova přestavěli v renesanční zámek. Od Bílé hory do roku 1904 náležel Podstatským z Prusinovic, za nichž před rokem 1690 a v roce 1704 vyhořel. Po tomto požáru jen nouzově opraven a sloužil jako kanceláře, byty úředníků a sýpka, 2. patro bylo zcela zpustlé. Situace se nezměnila ani po roce 1904, kdy zámek získala olomoucká kapitula a po roce 1930, kdy objekt koupilo město Ostrava. 
renesanční kostel (1587)
Staříč hradiště na kopci Okrouhlice (bronz.)
Šance zbytky mohutného opevnění z 16.století
Šenov pozdně barokní chrám Boží prozřetelnosti z roku 1743
Vyšní Lhoty dřevěný kostel (1673)