České Budějovice

Klub psychotroniky a UFO

Centrum KLUBU PSYCHOTRONIKY A UFO

Otázky minulosti

Zajímavá místa

Podivné události

UFO

Aktuality

Kontakt

Centrum

Pobočky

 

Zajímavá místa

 • Boršov nad Vlt. - valové opevnění po hrádku z 13. století (hradiště ?) * kostel přestavěn goticky v 15. století * pověsti o pokladu na hradišti 

 • Branišovice - slovanské hradiště nad soutokem Malše a Branišovického potoka * podivný les

 • Bzí - několik zajímavostí ze zámku 

 • Čejkovice - odehrálo se zde zjevení ?

 • České Budějovice - na náměstí je zasazen bludný kámen

 • Dobrá Voda - poutní kostel z roku 1708, dříve Mariánské zjevení 

 • Dobrkov - kámen s mísou umělého původu, pravidelného tvaru. Vedle kamene byla dřevěná kaplička. Na místě bylo nalezeno několik středověkých střepů.  

 • Dubné - mohylové pohřebiště v lese Kotlová z doby halštatské

 • Horní Stropnice -  léčivé prameny * románský kostel z 13.století * podzemní chodby * kamenné pyramidy

 • Hosín - kostel z  10.století * kaolinový důl

 • Chvalešovice - renesanční tvrz z 16.století

 • Jankov - nad kopcem Sv. Trojice se prý objevoval ohnivý tříhlavý kohout v oslepující záři. Na ochranu byl zde zavěšen obraz Sv. Trojice, od čehož pochází název kopce. Od Jankova ke Křemži je Čertovo skalisko. Ve Švehláně je také skalisko Kozí kámen, prý pozůstatek hradu loupeživého rytíře. 

 • Jeznice - mohylové pohřebiště v poloze Hřeben z doby halštatské

 • Koloděje nad Lužnicí - renesanční zámek z r. 1565 * mohyly v lese na levém břehu Lužnice z doby bronzové * zámecká kaple (1740)

 • Komařice - renesanční zámek (1565)

 • Křtěnov - mohylové pohřebiště V hrobech z doby bronzové

 • Ledenice - mohylové pohřebiště na Vápenickém kopci z  8.století

 • Lipí - zřícenina kostela sv. Víta, podzemní chodby

 • Liporadlice - hradiště v poloze Hrad z doby halštaské

 • Nová Ves - nedaleko vsi stojí kaplička z 19. stol. Kdysi se tu prý zjevoval ďábel v podobě malého červeného mužíčka, tělo měl porostlé rezavě ohnivými chlupy a na hlavě měl 2 žluté rohy. Zjevoval se o půlnoci, a koho potkal, tomu usekl hlavu. 

 • Nové Hrady - hrad z 13.století * východně od obce je empírový Žofiin zámeček (1801) * barokní klášter (1679) * pseudogotická hrobka Buguoyů (1890). Podzemí chodby až do Rakouska? Objevoval se zde přízrak ožehlého muže, vlekoucí žhavý kámen. Zdejší hraběnku vzal čert, na zámečku se ukazovala díra, která nešla zazdít, protože prý čert každou noc s hraběnkou přilétal. (Novohradské zázraky)

 • Nuzice - hradiště v poloze Hradec (halštat.)

 • Olešník - jámy Na Čertovce 

 • Ostrolovský Újezd - mohylové pohřebiště ve Strážkovickém lese (slovan.)

 • Purkarec - zřícenina gotického hradu (Karshaus) (1356) * hradiště na vrchu Strážiště (nedatováno)

 • Plav - mohylové pohřebiště v Obecním lese z doby bronzové - halštatské

 • Poříčí - původně gotická tvrz, přestavěná na renesanční a barokní zámek

 • Rudolfov - prý je zde poklad 12 stříbrných apoštolů a beránka

 • Římov - zámeček (17.století) * slovanské mohyly v Hamerském lese (8.století) * kostel (1672) * poutní loretánská kaple s ambitem (1652) s 25 kapličkami. V jednom starém domě se zde prý odehrálo zjevení ďáblů. 

 • Světví - gotický hrad Cuknštejn (1488)

 • Temelín - k obci kdysi náležely dvě osady Kaliště a Seton. Ta byla nazvána prý podle alchymisty Alexandra Sethona, který zde však nikdy nepobýval.

 • Trocnov - dvorec Jana Žižky

 • Týn nad Vltavou - zbytky gotického hradu (11.století) * barokní  zámek (1699) * hradiště U Sv. Anny z doby bronzové * mohyly v lese Semence z doby bronzové * gotický kostel sv. Jakuba (13.století) * Kdysi zde bylo viděno procesí duchů jdoucích z kostela, švec duchy zaklínal * podzemí

 • Vitín - mohylové pohřebiště v lese pod vrchem Baba (8.století)

 • Vltavíny - Kde je hledat ? * Tajemné vltavíny - očima badatele I. Mackerleho * Odhalíme tajemství vltavínů? - očima badatele V. Patrovského

 • Zahájí - v blízkých močálech se objevovaly bludičky

 • Zbudov - halštatsko - laténské sídliště. U pomníku odbojného sedláka Kubaty 2 kameny

 • Zvíkov - gotická věžovitá tvrz (1406)

 • Žumberk - gotická tvrz z 15.století, přestavěná v r.1600 * gotický kostel z 14.století

Klub psychotroniky a UFO  

(c) Klub psychotroniky a UFO * České Budějovice, 2001