Historie


Exopolitika publikovala materiál "Současná ufologická situace v České republice"

Datum   Jiné články Fotografie  
08.12.2009 Stanovisko klubu K.N.O.B. k tomuto prohlášení

Ze stránek exopolitika.cz a osobních e-mailů jsme se dozvěděli o pozadí činnosti projektu Záře, jmenovitě jejího předsedy V. Š. Otázka je - co bylo dřív "slepice nebo vejce"? Byl klub Záře zřízen jako účelová informační základna pro potřeby StB nebo se StB rozhodla na základě celosvětového zájmu zpravodajců věnovat svou pozornost takovýmto zájmovým uskupením? Stejná je totiž situace na celém světě - vojenské instituce mají jako hlavní cíl utajovat veškeré prokazatelné informace o kontaktech s mimozemšťany a jejich protagonisty zastrašovat, případně přímo likvidovat. Nehrozilo toto i V. Š. v případě vyzrazení skutečného cíle projektu Záře? Líto je nám nejen jeho, ale i stovek příznivců - ufologů, kteří byli odsuzováni a zesměšňováni "vědeckým" vysvětlováním jejich pozorování. S politováním konstatujeme, že podobné aktivity pozorujeme i u jiných klubů.

A právě proto jsme založili klub K.N.O.B., kde budeme přinášet jen nefiltrované informace, s uvedením jejich zdrojů, pokud nebudou chtít zůstat v anonymitě. Jsme si vědomi toho, že mocenské složky se děsí toho, až jednoho dne vyjde pravda najevo v tzv. masmédiích. Ona totiž vychází najevo stále, ale masmédia jsou ovládána těmi, kdož se pravdy bojí, takže v nich se pravdu nedozvíte.

Přátelé, nenechte se znechutit tím, že jedna pravda zase vyšla najevo. Věřte sobě a svému poznání, informací o skutečné pravdě o mimozemských civilizacích je všude dost. Věřte svému srdci a svým myšlenkám, protože skutečně dokonalí mimozemšťané komunikují myšlenkami a nepotřebují žádné jiné sdělovací prostředky.

Rozhodli jsme se, že někteří lidé již nebudou zváni na naše setkání a v případě jejich zájmu je odmítneme. Jsme klubem nezávislých badatelů a oni jsou závislí na jistých mocenských strukturách, které jsou nám zcela cizí.

 01, 02, 03 1, 2, 3  
Zdroj Internet: http://k.n.o.b.sweb.cz//stanovisko_klubu_k_zari.htm - 8. prosince 2009 v 20:10