Historie


Exopolitika publikovala materiál "Současná ufologická situace v České republice"

Datum   Jiné články Fotografie  
03.12.2009 Stanovisko výboru KPUFO k materiálu „Současná ufologická situace v České republice“

KPUFO o.s. je nepolitickou organizací, zájmovým spolkem, sdružujícím své členy na základě společného zájmu, daného Stanovami. Z tohoto důvodu se KPUFO nezabývá a nebude zabývat jinými zájmy a činností svých členů i nečlenů, pokud nenarušují jeho činnost, a považuje to za osobní a soukromou věc každého člověka.

Tímto pravidlem se KPUFO řídil po celou dobu své existence, a to vždy, když došly podepsané i anonymní udání na nějakého člena, ohledně jeho politické minulosti nebo i současnosti.

Materiál, uveřejněný na stránkách Exopolitika.cz, převzatý dalšími servry a šířený v e-mailech, se stal příležitostí pro útok na KPUFO a dotýká se celého hnutí zabývající se anomálními jevy a činí falešný dojem o provázanosti spolků na jakési tajné služby.

Skutečnosti, uvedené v materiálu „Současná ufologická situace v České republice“ byly v KPUFO dávno známé a částečně i publikované v ZAZ jeho členy od počátku 90. let a současný materiál z nich i čerpá. Nebyly to však tyto důvody, proč až do roku 1999 neprobíhala spolupráce s projektem Záře, ale byly to přetrvávající problémy s činností tehdejší ČsAAA, ze které projekt Záře vyšel.

Překonání tohoto období a rozvoj spolupráce všech spolků, zabývajících se anomálními jevy od roku 2000, včetně jejich personální provázanosti, je faktem, který si jednak vyžaduje charakter problémů kolem anomálních jevů, a následně přispěl ke stabilizaci hnutí. Nese své konkrétní výsledky přesto, že všechny spolky si zachovaly svou samostatnost. Celonárodní spolupráce spolků v této oblasti je výjimečným zjevem, který nám závidí zahraniční kolegové z mnoha zemí.

Své výhrady k činnosti projektu Záře, stejně jako k činnosti KPUFO nebo jiného spolku může vyslovit každý. Činnost každého seskupení vychází z přijaté koncepce a je na každém z nás, ke které koncepci se každý přikloní. K tomu také došlo při odchodu několika členů z Projektu Záře v létě 2009.

Praxe ukáže, která koncepce je životaschopná, bude mít úspěch nebo nikoli. KPUFO se bude rozhodně vždy opírat o zájmy svých členů při rozvoji našich oblastí, bude hledat všechny možné cesty k jejich naplňování, bez ohledu na politická schémata nebo módní trendy.
 01, 02, 03, 04 1, 2, 3  
Zdroj Informační sdělení KPUFO, 3.12.2009