Historie


Valná hromada ČePeS - Postřehy z diskuse a jednání
Datum   Jiné články Fotografie  
26.02.2005 Dne 26. února 2005 jsme se s Ing. Oldřichem Válkem (Sdružení badatelů v psychotronice) zúčastnili části jednání valné hromady České psychoenergetické společnosti - od poloviny přestávky v jednání od 12:30 a části diskuse od 13 - 15 hodin. Byli jsme pozváni jako každý rok za účelem jednání o spolupráci našich organizací. Ovšem stejně jako každý rok se žádné jednání neuskutečnilo.

Panu předsedovi Ing. Bažantovi jsme pouze předali ZAZ a Cesty psychotroniky č. 1/2005 a on nám předal materiál s návrhem o školení léčitelů. V diskusi se jednalo hlavně o tomto návrhu. Jeden delegát - lékař nabízel svou pomoc v zajištění školení, jiná delegátka se již nemohla dočkat, kdy ono školení začne. (Ačkoliv všem muselo být jasné, že za aktivní delegátkou za hodinu zapadnou dveře a nikdo jí víc neuvidí až za rok.)

Značnou dobu trvalo čtení obsahu předkládaného školení léčitelů, i když není jasné, proč se tak dělo, neboť materiál měli všichni k dispozici. Již podruhé jsme si vyslechli od Evžena Andrese vyprávění o tom, jak našil vltavíny na dečku sousedce, a ta jí léčí jakési neduhy. Protože vltavíny byly drahé, zkusil je nahradit kousky vápence. Dečka fungovala stejně! Na zkoušku tedy našil na dečku náhodné kameny ze své zahrádky a opět to léčilo!

Během trapného rozvláčného vystoupení, kdy stále odbíhal od tématu, jej ostatní přerušovali a dožadovali se jeho odchodu a vystoupení A. Sándora. Poté tedy vystoupil Andrej Sándor ze Slovenska, který velmi energicky vyprávěl o svých úspěších s odrušováním patogenních zón v továrnách, a v zemědělství, v rámci svého zaměstnání ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Nitře. Tam jeho působení potvrzuje prý chov zvířat. Potíž je jen v tom, že není známa jakákoliv publikovaná studie a tak lze úspěchy pana Sándora odsunout do kategorie „jedna paní povídala.“ Vcelku překvapilo, že ačkoli A. Sándor vyprávěl již všeobecně známé (a nutno dodat, že dost omleté) teze (je otázkou, zda odpovídají realitě nebo ne), vypadalo to, že pro většinu to jsou samé nové objevy. Vrcholem jeho vystoupení bylo předvedení výroby tzv. diamantové vody. Jak se tady vyrábí? Vezme se nějaký polodrahokam (v tomto případě turmalín) a přiblíží se k láhvi vody (zde minerálka v plastikové láhvi). Pan Sándor všem ukázal z několikametrové vzdálenosti, jak mu jeho virgule „ukazuje“ – „přeskočení informace“ z polodrahokamu do vody! Přeskočí prý jen ze vzdálenosti 5 cm. Tuto kašpařinu si někteří i fotografovali! Ze Slovenska dojeli hosté z nového časopisu Vitalita, jehož první číslo bylo všem k dispozici. Diskusi jsme po 2 hodinách opustili.

Spolupráce KPUFO/SBP s ČePeS tak probíhá pouze v rámci výměny vydávaných tiskovin. Na naše návrhy z minulých let jsme nedostali dosud žádnou odpověď.

Korespondence 02, 03 1, 2, 3  
Zdroj Informační bulletin KPUFO