Historie


Valná hromada ČePeS
Datum   Jiné články Fotografie  
21.03.2005 Martin SETOX
MANHIR, ČEPES
Email: setox@seznam.cz
pro
P. SAFARIKA, KPUFO Plzen
“Undisclosed-Recipient:,”@relay5.volny.cz
a dostupným kolegům

Otevřený dopis
Dnes 22 března 2005 se mně dostalo do ruky vaše sdělení z centra KFPUFO ze dne 10.3.2005,které jste odeslal mnoha vaším korespondentům. V tomto sdělení mimo jiné je poznámka o mém „scestném výzkumu“ (jde o M.Setoxe), nejapná kritika našeho zahraničního hosta A.Sandora o tom, že se odborně vyjadřoval „jako jedna paní povídala“, neuctivé hodnocení jednoho z nestorů české esoteriky E.Anderse a nakonec zdrcující kritika současného stavu České psychotronické společnosti (viz příloha).
Já vaší činnost prozatím nekritizuji,za to vy jste si v minulosti z pozic nekvalifikovaného pozemského vědce dovolil kritizovat mé práce z oblasti ezoteriky bez udání jakéhokoliv argumentu.V zájmu nejen své dobré pověsti, pověsti občanského sdružení pro výzkum a využití transcendentních jevů Manhir,pověsti České psychoenergetické společnosti, jejíž jsem členem a potažmo pro pověst celé české esoterické obce nemohu nadále nechat bez odpovědi vaše při nejmenším nezodpovědné a urážející výroky.
Protože mně jde především o věrohodnosti mého výkladu mých bohatých experimentálních výsledků,nabízím vám společné uspořádání jednodenního worshopu,kde za přítomnosti několika vašich a mých žáků argumentačně rozebereme naše stanoviska a proanalyzujeme vaše a moje výsledky.
Protože se domnívám, že vaše znalosti z oblasti verifikace lidského poznání, tedy i poznání presentované pozemskou vědou jsou velmi slabé,dovoluji si vám poradit seznámit se s knihou mého přítele Miloslava Krále: Kosmická paměť,Fontana 2002 a to zejména s kapitolou 3:Existuje objektivita vědeckého vědění ?“ a kapitolou 8.:“Věda a otázka Boží existence“.
Čekám na odpověď ohledně mé nabídky.
V Praze dne 21.3.2005 Martin Setox
Předseda obč.sdr. Manhir,člen ČEPESu

PŘÍLOHA: Doslovný přepis části sdělení Šafaříka z centra KFUFO Plzeň pro napojené kolegy.

Postřehy z diskuze a jednání České psychoenergetické společnosti
(z pohledu pana Šafaříka)
Dne 26.února 2005 jsme s Ing Oldřichem Válkem (Sdružení badatelů v psychotronice) zúčastnili části jednání valné hromady České psychoenergetické společnosti – od poloviny přestávky v jednání od 12:30 a části diskuze od 13 – 15 hodin.
Byli jsme pozvaní jako každý rok za účelem jednání o spolupráci našich organizací. Ovšem stejně jako každý rok se žádná jednání neuskutečnilo.
Panu předsedovi Ing Bažantovi jsme pouze předali ZAZ a Cesty psychotroniky č.1/2005 a on nám předal materiál s návrhem o školení léčitelů.
V diskuzi se jednalo hlavně o tomto návrhu,vedle dalšího navrženého materiálu – disciplinárnímu řádu. Jeden delegát – lékař nabízel svou pomoc v zajištění školení,jiná delegátka se nemohla dočkat,kdy ono školení začne.(Ačkoliv muselo být jasné,že za aktivní delegátkou za hodinu zapadnou dveře a nikdo více ji víc neuvidí až za rok.)
Značnou část trvalo čtení obsahu předkládaného školení léčitelů,i když není jasné,proč se tak dělo,neboť materiál měli všichni k dispozici.
Již podruhé jsme si vyslechli od Evžena Andrese vyprávění o tom,jak našel vltavíny na dečku sousedce, a ta jí léčí jakési neduhy.Protože vltavíny byly drahé,zkusil je nahradit kousky vápence.Dečka fungovala stejně! Na zkoušku tedy našil na dečku náhodné kameny ze své zahrádky a opět to léčilo!
Během trapného rozvláčného vystoupení,kdy stále odbíhal od tématu,jej ostatní přerušovali a dožadovali se jeho odchodu a vystoupení A.Sandora.
Poté tedy vystoupil Andrej Sándor ze Slovenska,který velmi energicky vyprávěl o svých úspěších s odrušováním patogenních zón v továrnách, i v zemědělství v rámci svého zaměstnání ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Nitře.Tam jeho působení potvrzuje chov zvířat.Potíž je v tom, že není známa jakákoliv publikovaná studie a tak lze úspěchy pana Sándora odsunout do kategorie „jedna paní povídala“
Vcelku překvapilo,že ačkoliv A.Sándor vyprávěl již všeobecně známé (a nutno dodat,že dost omleté) teze,vypadalo to,že pro většinu to jsou samé nové objevy.
Vrcholem vystoupení bylo předvedení výroby tzv.diamantové vody.Jak se tady vyrábí? Vezme se nějaký polodrahokam ( v tomto případě turmalín) a přiblíží se k láhvi s vodou (zde minerálka v plastikové láhvi).Zatímco paní u předsednického stolu polodrahokam přibližovala k minerálce,pan Sándor všem ukázal z několika metrové vzdálenosti,jak mu virgule“ ukazuje“-„přeskočení informace“ z polodrahokamu do vody! Přeskočí prý jen ze vzdálenosti 5 cm.Tuto kašpařinu si někteří i fotografovali!
Ze Slovenska dojeli hosté z nového časopisu Vitalita,jehož první číslo bylo všem k dispozici a získávali nové odběratelé z ČR.
Diskuzi jsme po dvou hodinách opustili.
Ukázala se tedy znovu upadající úroveň psychotroniky a naprostá nekritičnost i ve společnosti,u jejíhož zrodu byli zakladatelé tohoto oboru.Badatelské zaměření z ČePeS vymizelo již dávno,společnost neprodukuje žádné články,statě z této oblasti,časopis Psychoenergetika vychází z obtížemi 2 x za rok.Za naprosto zcestné lze považovat „výzkumy“ doc.Chudáčka alias Martina Setoxe.
Je tedy otázka,jak se bude spolupráce dále vyvíjet.

Poznámka M.Setoxe:Po takovémto negativistickém hodnocení ČEPSu, některých jeho přeních činitelů a zahraničního hosta je s podivem, že usilujete o navázání spolupráce.Pokud radikálně nezměníte své vyjadřovací způsoby a své názory na nás, těžko budeme s vámi spolupracovat.

P.S.:Pokud si čtenář tohoto otevřeného dopisu chce učinit představu o esoterickém výzkumu Martina Setoxe a jeho skupiny nechť se seznámí s publikaci Martin Setox. Esoterika kolem nás.Vydal Eko-Konsult 2004 a nebo s některými články publikované v internetovém časopise www.kosmickélisty.cz
 1, 2 1, 2, 3  
Zdroj