Historie


Valná hromada ČePeS - korespondence
Datum   Jiné články Fotografie  
25.03.2005 Otevřený dopis

Dne 25.3.2005 jsem se od přátel dozvěděl o jakémsi „otevřeném dopisu“, který je tak otevřený, že jsem o něm nebyl pisatelem ani slušně informován.

Sdělení KPUFO z 10.3.2005 je, jak správně píšete, určeno členům KPUFO a je na nich, aby se podle toho zařídili. Na hodnocení akce z 26.2.2005 nemám co dodat.

Moji činnost může hodnotit každý a to samé platí také o Vás, stejně jako o kterémkoliv jiném člověku. Je otázkou, kdo a jak má být „kvalifikovaný“ k posuzování toho, co provozujete. (Záměrně se vyhýbám slovu „psychotronika“, není zde vůbec na místě.) „Scestné“ je slušný výraz. Mohl bych také připomenout Váš bludný balvan už nevím z kterého roku, a mohu říci, že bych se pod něj v klidu podepsal. Ano, před pár lety jsem adresoval redakci časopisu Psychoenergetika pár postřehů Vaší činnosti, které samozřejmě nevyšly. Od té doby pro mne platí, že vynakládat námahu na rozbory Vašich prací nebo činnost sdružení Menhir je ztráta času. Jsou maximálně k pobavení. Argumenty pro to, co říkám, samozřejmě mám, a mohu je každému sdělit.

Proto také nevím, co bychom na zmíněném workshopu dělali. Ukazovali byste mi, jak se šíří ód z roury ? Nebo bychom vyvolávali mimozemšťany a žasli nad jejich příchodem, daným mlhou nad polem ? Promiňte, na něco takového nemám chuť.

Co se týká A. Sándora, pokud jsou publikované zprávy, které by dokládaly jeho tvrzení, rád se s nimi seznámím. Zatím jsem je nikde nenašel, a ani zmínku o jakémsi Výzkumném ústavu, kde působí.

Práce pana Dr. E. Andrese si velmi vážím, a znám je doufám všechny. Ovšem nebyl jsem sám, komu se jeho vystoupení nelíbilo.

Hodnocení ČePeS také nebyla nijak zdrcující kritika. Bylo to prosté konstatování stavu, vyjadřujícího lítost nad tím, že psychotronika jako obor je v těžké krizi, jeho odrazem je také samozřejmě stav v organizační oblasti. Proto také spolupráce a kontakty mezi organizacemi, zabývající se touto problematikou, vypadá tak, jak vypadá, tedy špatně.

Děkuji za upozornění na knihu M. Krále, ale název i jména kapitol mne dokonale odradila. A o lidském poznání toho vím dost k orientaci v předložených problémech. Je však otázka, zda i Vy jste někdy slyšel o sugesci. Podle toho, co předvádíte, je třeba doporučit jakoukoli knihu z oblasti psychologie.

V Plzni dne 25.3.2005

L. Šafařík

 1, 2 1, 2, 3  
Zdroj