Podzemní prostory

 

Pod Třebíčí se nacházejí rozsáhlá sklepení, jeskyně, jezera i tajné chodby. S tajnými chodbami jsou spojovány různá strašidla i démoni, kteří se zde skrývají.

Tajných chodeb a jiných podzemních prostorů je pod Třebíčí velmi mnoho, často i několik pater pod sebou. V roce 1993 byla většina těchto chodeb prozkoumána několika dobrovolníky z řad redakce Třebíčského týdeníku a dalších nadšenců. Ti přinesli nové poznatky o třebíčském podzemí, které není ještě dodnes zcela prozkoumáno. Téměř vůbec není zatím prozkoumána jedna z nejznámějších chodeb na Třebíčsku. Je to chodba z třebíčského benediktinského kláštera, která ústí nedaleko obce Sokolí ve Výří skále, vzdálená asi 3 km od Třebíče.

Tato chodba byla vybudována zřejmě jako úniková cesta z kláštera. V předhusitské době byl tento klášter velice bohatý a sklepy místních benediktýnů byly naplněny velkým bohatstvím. Kromě zlatých svícnů, kalichů a křížů zde mniši skrývali i dvanáct stříbrných soch apoštolů v životní velikosti a zlatou sochu Ježíše Krista taktéž v životní velikosti. Blížící se husité znamenali pro tyto poklady velké nebezpečí a proto se celý tento poklad musel urychleně uschovat na bezpečné místo. Tím byla vybrána právě tajná chodba vedoucí z kláštera do Výří skály. Celou operaci přesunu pokladu řídil opat Beneš, který vše v chodbě pečlivě uschoval. Když nebezpečí pominulo, mniši se vydali svůj poklad hledat a vyzvednout, ale opat Beneš byl v té době byl už po smrti, takže veškerá snaha mnichů byla marná. Přestože oněch 12 stříbrných apoštolů bylo převezeno na hrad Veveří, zlaté svícny, kalichy, kříže a zlatá socha Ježíše je prý stále ukrytá v této chodbě. Ta je však po tak dlouhé době na mnoha místech zasypána a navíc se tato chodba místy větví na další chodby, takže se zde může lehce zabloudit. Podobně jsou na tom i ostatní podzemní chodby, které jsou po pár metrech zasypány, zazděny nebo zatopeny vodou. Nejpodrobnějšímu zkoumání byla podrobena Hasskova ulice, pod kterou jsou velké podzemní prostory včetně tajných chodeb v několika patrech pod sebou.

Výprava vedená redakční skupinou Třebíčského týdeníku zde našla pozoruhodný kamenný jehlan o výšce stěny 150 cm, který tvořil zátaras vstupu do dalších podzemních prostor. Dále zde byly objeveny jakési kádě, které vyčnívaly několik centimetrů nad hladinou ledové vody, kterou byla chodba z poloviny zatopena. V těchto kádích byla voda zbarvena do ruda.