Úvod
Záhady
Anomálie
Příběhy
Historie
UFO
Středověk
Starověk
Zajímavá místa
Pověsti
Památky
Muzea
Knihovny
Léčitelé
Akce
Setkání
Badatelé
Kontakty
E-mailKlub psychotroniky a UFO Tachov, 2002 

  
Památky starověku 

Bezemín halštatské mohyly, v poloze Šipín prý staré kultovní místo

Darmyšl hradiště na vrchu Chlumu z doby bronzové

Dlouhé Hradiště halštské hradiště

Krtín hradiště na Hradišťanském vrchu (pravěk ? - nedatováno)

Kšice halštatské mohylové pohřebiště jižně lesa u vrchu Stélky (543 m)  

Lhota mohylové pohřebiště jihozápadně od vsi u rybníka (9.st.)

Malovice mohylové pohřebiště v lese na západním svahu nad údolím potoka 1 km jižně od vsi

Okrouhlé Hradiště hradiště na Hradišťském vrchu z doby bronzové (plánek

Otročín halštatské hradiště nad Otročínským potokem 

Planá u Mariánských Lázní hradiště v poloze Radná z doby bronzové 

Sulislav mohylové pohřebiště nad Mží  z doby bronzové

Tachov v Aglajině údolí kdysi prý pohanská svatyně