Dosud evidované případy pozorování UFO v okrese Sokolov


?
 • Ani hnout! Podivná příhoda s pozorováním zářící koule. Příběh Gabriely H. z Rotavy

27. prosince 1998
 • v 18.30 h. pozorován z Dolního Rychnova růžově svítící a rotující předmět paní B. a dvěma dcerami.
 • Ve stejný čas a ve stejném směru viděl pan O. a synové 2 elipsovitá světla a dvě vejčitá ze samoty v lese nad Loktem.
8. března 1997 
 • po 23. hodině spatřen objekt nad obzorem ve směru jihovýchod z osady Loučná. Objekt byl neurčitého tvaru, se 3 modrými a dvěma červenými světly.
30. září 1996
 • bezhlučně letící těleso spatřeno nad Slavkovem
zima 1996
 • slečna Barbora J. z Horního Slavkova pozorovala kolem 22. hodiny diskovitý objekt, vydávající oranžovou záři se zelenými body, který neustále rotoval, rychle a rovně letěl směrem na severozápad.
1996
 • V roce 1996 byl v Josefově spatřen několika svědky rotující předmět
červen 1993
 • při venčení psa kolem 21.30 hodin zjistil Jiří B. zneklidnění psa. Ve vzdálenosti asi 180 m se totiž nacházel zvláštní diskovitý objekt. Svědek dostal strach a rychle odešel domů
28. prosince 1992
 • nad Novým Sedlem pravidelně blikající koule letěla k severovýchodu
25. srpna 1992
 • pozorováno z Krásna u Horního Slavkova světlo, letící cik-cak po obloze
23. srpna 1992
 • pozorován nad Kynšperkem nad Ohří kosočtverec se zelenými světly v rozích
1992
 • V roce 1992 skauti ve srubu Bystřina viděli před půlnocí vycházet z lesa záři. Ráno údajně oblast prohledávali vojáci, i když bylo zjištěno, že nedošlo k žádné letecké havárii. Když se svědkové vydali na místa, odkud záře vycházela, našli na mýtině kruh úplně spálené trávy.
19. července 1992
 •  v Kynšperku nad Ohří spatřena trojúhelníková konstrukce se světly na rozích
1990
 • V roce 1990 spatřen kotouč stříbrné barvy v Horním Slavkově
1988
 • V roce 1988 kolem 22. hodiny spatřena 3 světla do trojúhelníku bezhlučně letící po obloze

 

Znáte-li podrobnosti k těmto případům, můžete-li je potvrdit či vyvrátit, nebo pokud jste byli svědky jiných událostí, napište nám o nich.

Zpět